Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea este mama tuturor bunătăţilor

0
111

Iubirea este cunoaşterea ucenicilor, aceasta este cea care întreţine virtutea. De aceea, şi Pavel spune atâtea despre aceasta, fiind curat ucenic al lui Hristos (din Omilia a 77-a la Evanghelia după Ioan).

Nimic nu ne dovedeşte ca ucenici ai lui Hristos, cât ne dovedeşte când ne iubim între noi (din Omilia a 32-a la Epistola I către Corinteni).

Şi în altă parte, Sfântul Apostolul Pavel i-a dăruit o atât de mare întâietate, aşa încât a zis că iubirea este păzirea desăvârşită şi împlinirea Legii. “Fiindcă iubirea este păzirea desăvârşită şi împlinirea legii” (Romani 13, 10). Domnul tuturor nu a considerat nici o altă proipoteză ca fiind de ajuns şi dovadă demnă de crezare pentru ca ucenicii Lui să iasă în evidenţă, ca fiind ai Acestuia, în afară de iubire, zicând: „întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 35) (din Omilia a 2-a la Pogorârea Sfântului Duh).

Mai înainte de toate iubirea este mama tuturor bunătăţilor, este caracteristica specială a ucenicilor, întreţine şi întăreşte întreaga noastră viaţă (din Omilia a 16-a la Evanghelia după Matei).

“Sfântul Ioan Gură de Aur: Texte alese”. Traducere din limba greacă Preot Ion Andrei Tărlescu. Editura Bunavestire Bacău – 2012