Sfântul Ioan Gură de Aur: Nimic nu este egal cu iubirea

0
272

iubire-1

Nimic nu este egal cu iubirea. „Cel mai mare lucru dintre toate este iubirea” (I Corinteni 13, 13), zice. Astăzi, însă, iubirea se află în pericol. Fiindcă i-a rămas numai numele, în timp ce nicăieri nu este pusă în practică manifestarea acesteia, ci ne-am împărţit între noi (din Omilia a 40-a de la Fapte).

Şi ce este acela, vei întreba, care ne va face să ne desfătăm cu viaţa aceea? L-a auzit chiar pe judecător, care discuta cu un oarecare tânăr despre acest lucru. Când acela a întrebat pe Hristos „Ce bine trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” (Matei 19, 16), după ce Hristos i-a spus celelalte porunci, a sfârşit a zice cu porunca iubirii faţă de aproapele. Şi poate că unii dintre ascultători vor zice, aşa cum a zis şi acel bogat: „Acestea noi le-am păzit, fiindcă nici nu am furat, nici nu am omorât, nici adulter nu am făcut”. Nu poţi însă susţine că l-ai iubit pe aproapele, aşa cum a trebuit să-l iubeşti, pentru că fie ai urât, fie ai judecat, fie nu ai luat apărarea celui nedreptăţit, fie nu ai dăruit din bunătăţile tale, ori nu ai iubit (din Omilia a 39-a la Evanghelia după Ioan).

Aşa cum păcătuim în faţa lui Dumnezeu, când ne topim de ură pentru binele celorlalţi, tot aşa ne facem plăcuţi şi Acestuia când ne bucurăm şi ne facem pe noi înşine părtaşi cu cel ce reuşeşte cu dreptate binele (din Omilia a 37-a la Evanghelia după Ioan).

Acest lucru este cunoaşterea iubirii, şi anume acela care stă în conformitate cu voia lui Dumnezeu, îmbrăţişându-i pe toţi. Dacă însă pe cutare îl iubeşti, şi pe cutare nu-l mai iubeşti, iubirea stă în conformitate cu vrerile oamenilor (din Omilia a 4-a la Epistola I către Tesaloniceni).

“Sfântul Ioan Gură de Aur: Texte alese”. Traducere din limba greacă Preot Ion Andrei Tărlescu. Editura Bunavestire Bacău – 2012