Sfântul Ioan Gură de Aur: Răutatea distruge şi face ca neamul să dispară

0
212

iubire

Aşa cum pe cele mari Dumnezeu nu le-a dăruit pe toate tuturor, ci unora aceasta, altora cealaltă, aşa a făcut şi cu cele de jos, căci nici pe acestea nu le-a dat tuturor. Acest lucru l-a făcut din pronie, ca să existe multă armonie şi iubire, aşa încât fiecare are avut nevoie ca aproapele lui să se unească strâns împreună cu el printr-o legătură comună. Acest lucru l-a rânduit ca lege şi în meserii, şi pentru diferitele elemente naturale, şi la plante şi la mădularele noastre, şi pentru toate în general (din Omilia a 32-a la Epistola I către Corinteni).

Mai întâi de toate trebuie să existe o prietenie stabilă. Şi ei iarăşi se roagă pentru întreaga lume, lucru care dovedeşte o mare prietenie. Pentru acest lucru şi în mod tainic ne îmbrăţişăm unul pe celălalt, ca să ne desfătăm noi cei mulţi din ceilalţi. Iar pentru cei neiniţiaţi ne rugăm împreună, facem cereri pentru cei bolnavi, pentru roadele lumii, pentru pământ şi pentru mare. Vezi toată puterea iubirii? În rugăciuni, în taine, în cereri! Aceasta este motivul tuturor bunătăţilor (din Omilia a 78-a la Evanghelia după Ioan).

Fiindcă răutatea distruge şi face ca neamul să dispară, i-a pus pe judecători în mijlocul războaielor ca pe nişte doctori, aşa încât, după ce alungă răutatea ca duşman al iubirii, să-i unească pe toţi între ei ca într-o societate. Pentru ca această multă unitate să nu existe numai la oraşe, dar şi în fiecare locuinţă, şi după ce l-a cinstit pe bărbat cu puterea şi frumuseţea, iar pe femeie a înarmat-o ca să fie dorită, şi a aşezat darul dobândirii de prunci în mijloc, împreună cu acestea a mai creat şi alte motive care să conducă la iubire (din Omilia a 34-a la Epistola I către Corinteni).

“Sfântul Ioan Gură de Aur: Texte alese”. Traducere din limba greacă Preot Ion Andrei Tărlescu. Editura Bunavestire Bacău – 2012