2 Decembrie. Pomenirea Sfântului Prooroc Avacum

0
188

AvacumSfântul Prooroc Avacum era din seminția lui Simeon, feciorul lui Asafat, din părțile Iudeii, și pentru viața sa cea cu fapte bune a primit de la Dumnezeu darul proorociei, și a proorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea Templului și despre luarea poporului în robie și a plâns foarte văzând mai înainte cele ce aveau să vie.

Iar când a venit Nabucodonosor, împăratul chaldeenilor, cu puterea sa asupra Ierusalimului (586 î. Hr.), atunci Avacum a fugit în pământul ismailitenilor și a pribegit în pământ străin. Iar, după robia Ierusalimului, întorcându-se Nabucodonosor întru ale sale, s-a întors și Avacum în țara sa și ara pământul și slujea secerătorilor în vremea secerișului. Iar, odinioară, a fiert fiertură și a dumicat pâine în blid; și a zis către cei din casă: ”Eu mă duc departe și voi zăbovi, apoi voi să duceți pâine secerătorilor”.

Acestea zicând, a ieșit din casă. Și s-a arătat îngerul Domnului pe cale și i-a zis lui: ”Avacume, du prânzul pe care îl ai lui Daniil, în Babilon, în groapa cu lei”.

Și a zis Avacum: ”Doamne, Babilonul nu l-am văzut și groapa nu o știu”.

Și l-a apucat pe el Îngerul Domnului de creştetul lui și l-a ținut de părul capului și l-a dus în Babilon, deasupra gropii, la depărtare de două mii două sute șaizeci și cinci de stadii. Și a strigat Avacum, zicând: ”Daniile, Daniile, primește prânzul pe care ți l-a trimis ție Dumnezeu”. Și a zis Daniil: ”Ți-ai adus aminte de mine, Dumnezeule, și n-ai lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine”. Și sculându-se, Daniil a mâncat. Și îngerul lui Dumnezeu iarăşi l-a dus pe Avacum într-o clipă la locul lui, în pământul Iudeii. Și a proorocit și întoarcerea poporului din Babilon, nașterea lui Hristos în iesle, încetarea Legii Vechi și Împărăția credinței.

Între cărțile Vechiului Testament avem o carte de la Proorocul Avacum este aceea că Pronia lui Dumnezeu cârmuiește toate popoarele. Dumnezeu este împăratul omenirii. El pedepsește popoarele, unele prin altele, dar le și eliberează pe unele prin altele. Cel drept va trăi prin credința sa în Dumnezeu. Proorocul Avacum a răposat cu doi ani înainte de întoarcerea poporului din robie și a fost îngropat în satul său.

Proloagele, Vol. 1

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here