19 Noiembrie. Sfântul Prooroc Obadia (Avdie)

0
173
AvdieProorocul Obadia (Avdie) este unul din profeții mici din Biblie.

Scrierea lui este carte cea mai scurtă din tot Vechiul Testament: are numai 21 versete și se numește Vedenia lui Avdie. Despre viața Proorocului, însă nu avem nici o altă știre, cartea sa e singura mărturie despre el. Se crede că ar fi trăit cam cu 600 de ani înainte de Hristos.

Carte este scrisă în urma năvălirii pustiitoare a unei puteri străine asupra Ierusalimului. În această împrejurare, idumeii, frații evreilor, s-au unit cu dușmanii și au luat parte la pustiirea lui Israel. Proorocul vestește, din partea lui Dumnezeu, pedeapsa idumeilor. Cartea este un strigăt către dreptatea lui Dumnezeu. În ziua Judecății însă Sionul va fi din nou un loc de mântuire, iar Idumeea va pieri pentru totdeauna.

Tot astăzi – Sfântul Mucenic Varlaam

Acest Sfânt Mucenic Varlaam era din Antiohia Siriei; fiind bătrân cu vârsta și fiindcă mărturisea pe Hristos, a fost adus înaintea stăpânitorului Antiohiei și, neprimind a jertfi idolilor, a fost bătut cu vine de bou, după care i s-au smuls unghiile. Apoi, fiind dus la un altar idolesc, a poruncit dregătorul să-i deschidă Mucenicului cu sila mâna lui cea dreaptă, punând în ea cărbuni aprinși cu tămâie, scoţând stăpânitorul că nu va putea suferi și va arunca cărbunii cu tămâia peste altarul idolesc, ca prin aceasta să se arate că a adus jertfă zeilor.

Dar pătimitorul lui Hristos a stat cu mare bărbăție, neschimbat și netulburat, fără numai că-și mânca mâna lui cea dreaptă, până când focul i-a mâncat carnea palmei lui celei drepte, că a ales viteazul nevoitor al adevărului ca mai bine să-și ardă mâna decât să pară păgânitor, că a adus jertfă demonilor. Și în nevoința aceasta și-a dat sufletul, luând cununa mărturisirii. Pe viteazul acesta l-au cinstit cu cuvinte de laudă atât marele Vasilie cât și dumnezeiescul Hrisostom.

Proloagele, Vol.1

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here