Sfântul Proroc Ilie

0
155

ilie

20 IULIE – Sfântul Slăvitul Proroc Ilie Tezviteanul

Prorocul Ilie s-a născut în cetatea Tezva, de aceea e cunoscut ca Tezviteanul. El s-a împotrivit regelui Ahav și relei sale soții Isabela, care a întors poporul de la slujirea Unului Adevăratului Dumnezeu spre slujirea idolească.
Ilie a făcut multe minuni cu puterea lui Dumnezeu, de pildă chemarea focului din cer spre a mistui jertfa către Dumnezeul său, pe când preoții lui Baal nu au mai putut să facă la fel.
El s-a arătat împreună cu Moise la Schimbarea la Față a Domnului pe Muntele Tahor și se va arăta din nou la sfârșitul lumii, spre a înfrânge puterea lui antihrist. (Apocalipsa, cap. II)

Ce facem?

Cum ne descurcăm cu oamenii care o țin pe a lor, cu care greu o scoți la capăt? Ce facem după ce am încercat să fim buni și iubitori, înțelegători și iertători? Ce facem după ce am mers cu ei și a doua milă de loc? Ce facem când, în ciuda tuturor silințelor noastre de împăcare, stăruie în îndărătnicia și vrăjmășia lor?

Sfântul Pavel spune că după ce am „mustrat” un astfel de om de două ori, adică am încercat din răsputeri să comunicăm cu el, și el stăruie în îndărătnicia lui, să-l „lepădăm”. Să-i dăm de înțeles că păstrăm o atitudine deschisă și iubitoare față de el, dar dacă stăruie să se poarte ca un arici, înțepând pe oricine se apropie, atunci să păstrăm o distanță respectuoasă.
Sfântul Pavel se explică în continuare atunci când scrie în Rom. 12, 18: <De este cu putință, cât ține de voi, cu toți oamenii să aveți pace>. Deci, în ce te privește, trăiește în pace cu toți dacă e cu putință. Dar nu întotdeauna depinde de tine și, pentru aceea, nu e totdeauna cu putință. Deci <după una și a doua mustrare, leapădă-l>.

Troparul Sfântului Proroc Ilie

Cel ce a fost înger în trup, temeiul Prorocilor, al doilea mergător-înainte al venirii lui Hristos, Ilie slăvitul, care a trimis de sus lui Elisei har, bolile gonește și pe cei leproși curățește. Pentru aceasta și celora ce cinstesc pe dânsul le izvorăște tămăduiri.”
„Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului – Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc”, Editura Cartea Ortodoxă

Unii oameni chiar nu se pot exprima. Deși structura lor este bună, alcătuirea ființei lor este plină de compasiune, esența lor este calitativă, nu pot afișa sau arăta aceste însușiri. Ei au această hibă în a comunica ceea ce simt.
Cum îți dai seama că sunt totuși buni? Din faptele lor. Ei dau de mâncare animalelor, îl hrănesc pe cel flămând, mângâie copilul rătăcit. Bunătatea lor se vede mai mult din ceea ce fac decât din ceea ce spun. Ei sunt oameni de acțiune, nu contemplativi, ei „te ating” cu un gest mai mult decât cu un cuvânt. Se numesc „oameni dintr-o bucată”.

Personal, nu cred că există oameni răi. Excepție fac cei care, din cauza maladiilor ajung să-și ucidă semenii și să-i supună la tratamente crude, inumane.
Eu cred că există oameni, care nu sunt corect percepuți, care, la un moment sau altul nu au știut să se explice, oameni cărora le lipsesc înțelegerea din partea semenilor și bunăvoința acestora de a pleca urechea către manifestarea firii lor.
Dacă totuși întâlniți oameni răi, dați-le nu numai două șanse, s-ar putea să fie neexperimentați, să nu-și dea seama că rănesc, să nu știe cum să se corecteze, dați-le mai multe! S-ar putea să aveți plăcuta surpriză să constatați că tocmai iubirea dvs. i-a schimbat, tot astfel cum Iisus Hristos l-a vindecat pe Sfântul Pavel. Prin puterea credinței, prin puterea iubirii. Gândiți-vă la asta!

Te invit să citești și Drumul mântuirii noastre.

Mihaela Mușetescu