Cântare de laudă Sfântului Ioan Botezătorul

0
115

Sfinte Părinte Ioane

O Sfinte Părinte Ioane,
al Domnului minunat Botezător,
Tu eşti înaintemergătorul Mântuirii.

Curăţia sufletului tău
sufletul omenesc atinge,
Ea este trâmbiţa cea înfricoşată de la Iordan.
Ea pe trândavi trezeşte,
din păcat îi mişcă,
Ei aud că securea la rădăcina copacului stă.

Ţie mă plec, ţie mă rog:
Ajută-mi mie să birui
pe toţi duşmanii mei!

Ţie mă închin, Puternice
Prorocule al Domnului,
înaintea ta genunchii fiinţei toate îmi plec;
înaintea ta plâng şi te rog,
Sfinte Părinte Ioane,
Dăruieşte-mi şi mie a inimii tale tărie de leu!
Dăruieşte-mi şi mie a duhului tău curăţie.
Dăruieşte-mi şi mie putere din puterea ta,
Ca şi eu să mă nevoiesc şi ţie să urmez
întru supunere Domnului şi stăpânire
Asupra trupului şi duhului meu.
Ca şi eu să mă botez ca tine,
Întru postiri adevărate
Şi întru privegheri să mă curăţesc.
Ca şi eu să gust rugăciunea
Ce descoperă luminări cereşti.
Ca şi eu fără frică la mucenicie să merg,
Ca tine, fără frică, în credinţă îmbrăcat întreg.

O, Sfinte Părinte Ioane prea lăudate,
Mare Mucenice al Dreptăţii Dumnezeieşti,
De tine se înfricoşează taberele diavoleşti!
Ascultă şi rugăciunea mea a smeritului,
Şi cu ale tale rugăciuni mă întăreşte,
Ca urmând ţie, să stau şi eu
Ca o lumină bine primită înaintea lui Dumnezeu!