Sfinţii Apostoli şi moaştele lor

0
4705
Mormântul Sfântului Apostol Petru (29 iunie), verhovnicul apostolilor, se află în catedrala San Pietro de la Vatican, în cripta de sub altarul principal; capul Sfântului Apostol Petru se păstrează la Roma în catedrala San Giovanni in Larerano, deasupra baldachinului altarului papal, alături de copul Sfântului Apostol Pavel; alte părticele din moaştele Sfântului pot fi cinstite în perioada Postului la biserica Santa Pudenziana al Viminale, alături de moaştele mai multor mucenici; la Veneţia de la Sfântul Apostol Petru se păstrează un os, în biserica San Simeone Grande, şi unul la Sania Mana dei Gesuiti.

moaştele apostolilorSfântul Apostol Pavel (29 iunie), apostolul neamurilor. Cea mai mare parte din moaştele Sfântului Apostol Pavel se află la Roma în catedrala San Paulo fuori la Mura, sub altarul principal; capul Sfântului se păstrează la San Giovanni in Laterano (vezi nota de mai sus) şi, alte părticele, la biserica Santa Pudenziana al Vinimale (vezi nota de mai sus); legat de Sfântul Apostol Pavel, tot la Roma, La abaţia Tre Fontane se poate cinsti coloana pe care a fost decapitat Sfântul, şi cele trei izvoare despre care tradiţia spune că s-au ivit în momentul martiriului; la Veneţia se păstrează un deget din moaştele sfântului, în biserica San Francesco della Vigna,

pelerinaj_5Sfântul Apostol Andrei (30 noiembrie), a fost răstignit în insula Patras în jurul anului 60.

În anul 357 trupul său a fost mutat, dimpreună cu cel al Sfântului Apostol Luca la Constantinopol de împăratul Constant al II-lea, capul său rămânând în insula Patras. În anul 1206, în timpul ocupaţiei Constantinopolului (a patra cruciadă), delegatul pontifical Pietro Capuano din Amalfi a furat sfintele moaşte aducându-le în Italia, unde, doi ani mai târziu, pe data de 8 mai, erau primite cu alai la Amalfi şi aşezate în cripta catedralei, unde pot fi cinstite şi astăzi. După invazia turcă din Grecia, în anul 1460, capul Sfântului Apostol Andrei a fost adus la Roma de către Toma Paleologul, la cererea papei Pius al II-lea, şi a fost păstrat timp de cinci secole în biserica S. Pietro de la Vatican în stâlpul zis al Sfântului Andrei. În anul 1964, papa Pavel al Vl-lea a înapoiat capul Sfântului Andrei Bisericii din Patras.

126484_capul-sfantul-andrei-patrasSfântul Apostol Iacov cel Mare (30 aprilie), fiul lui Zevdeu, fratele sfântului apostol Ioan, a propovăduit învierea Domnului în toată Iudeea.

A fost primul dintre apostoli care a primit mucenicia, la Ierusalim, între anii 42 şi 44, din porunca lui Irod Agripa, care era invidios pe faima pe care acesta o dobândise în popor (cf. Fapte 12,1,2). Cea mai mare parte din moaştele Sfântului Apostol lacov se află la Santiago di Compostella, în Spania, în catedrala Sfântul Apostol lacob.

La Roma în biserica San Crisogono a Trastevere, alături de moaştele sfântului Crisogono se află un braţ de-al sfântului lacov, iar în biserica San Giacomo in Augusta alte fragmente de os. La Veneţia, în biserica San Donato a Murano se cinsteşte un os, despre care nu se ştie dacă aparţine Sfântului Apostol Iacov cel Mare sau Iacov cel Mic; el a fost primit de la Ierusalim în anul 374, de către episcopul Eliodor de Altino, şi mutat de la Altino la Veneţia în amil 639, într-o capelă închinată Sfântului Andrei. Tot la Veneţia, un os de-al sfântului cinstit în biserica San Giacomo Maggiore.

Sfântul Apostol Ioan (26 septembrie), frate al Sfântului Apostol Iacov, a fost cel care la Cina cea de Taină, şi-a rezemat capul pe pieptul Domnului Hristos.

După ce a propovăduit pe Hristos în Asia, sfântul apostol Ioan a fost exilat din ordinul împăratului Domiţian în insula Patmos, unde a scris cărţile Evangheliei şi Apocalipsei. Conform scrierilor sfântului Irineu de Lyon, Sfântul Ioan a rămas până în vremea împăratului Traian în biserica din Efes fondată de Sfântul Apostol Pavel.

Mai mulţi autori străvechi (Tertulian, fericitul Ieronim etc.) descriu în jurul anului 95 călătoria la Roma a sfântului apostol Ioan, din ordinul împăratului Domiţian care l-a condamnat pe sfântul apostol la moarte prin cufundare într-o căldare din pământ ars plină de ulei încins, chin din care sfântul apostol Ioan a scăpat nevătămat în chip minunat. Pe locul muceniciei sale, lângă porta Latina, în faţa bisericii San Giovanni in Laterano, se găseşte astăzi un paraclis octogonal numit San Giovanni în Oho.

Întors la Efes în anul 96, după moartea lui Domiţian, sfântul apostol Ioan a adormit în pace la o vârstă foarte înaintată, în anul 104. Mormântul său, loc de închinare pentru pelerinii de astăzi, se afla pe colina Ayasuluk, la un kilometru şi jumătate de vechiul oraş al Efesului, în cripta situată sub altarul bisericii ridicate în cinstea sa pe acest loc.

Sfântul Apostol Filip (14 noiembrie) a fost din Betsaida Galileei, cetatea sfinţilor apostoli Petru şi Andrei.

El a propovăduit Vestea cea Bună în Asia şi la Ierapolis, în Frigia, împreuna cu sora sa, sfânta Mariamna şi cu Sfântul Apostol Bartolomeu. A murit ca mucenic la Ierapolis, răstignit de păgâni în timpul împăratului Domiţian (81-96). Moaştele sale au fost duse mai întâi de la Ierapolis la Constantinopol, iar în anul 560, dimpreună moaştele Sfântului Apostol lacov cel Mic, au fost mutate la Roma de către papa Pelaghie I şi aşezate în biserica pe care acesta a ridicat-o în cinstea  celor doi apostoli, biserică terminată de papa Ioan al III-lea, astăzi biserica Santi XII Apostoli.

În anul 1873, o cercetare ştiinţifică amănunţită a confirmat originea moaştelor sfinţilor apostoli Filip şi lacov, aşezate sub altarul principal în secolul al Vl-lea. În această biserică, într-o criptă aflată sub altarul principal, odihnesc şi astăzi rămăşiţele celor doi apostoli. Tot în această biserică, în afară de moaştele de sub altar, se mai află un relicvar cu un picior de-al sfântului apostol Filipeni iar la Veneţia, sfântul apostol este cinstit prin moaştele aflate în bisericile San Daniele şi San Filippo e Giacomo.

Sfântul Apostol Toma (6 octombrie), numit şi Geamănul a propovăduit Evanghelia în Partos, Medes, Persia şi India.

A mucenicii la Calamina (astăzi Mylapore, suburbia oraşului Chennai-Madras) în vreme ce evangheliza India, şi a fost înmormântat în acest oraş. În anul 230, trupul său a fost furat şi dus la Edesa unde, în anul 394 s-a ridicat o biserică închinată sfântului apostol. Înainte de cucerirea definitivă a Odesei de către musulmani în 1144, trupul Sfântului Apostol Toma a fost mutat în insula Chios din Grecia, iar pe data de 6 septembrie 1258, trupul său a fost mutat, dimpreună cu piatra de pe mormânt, la Ortona de către Leone Acciaiuoli, căpitanul celor trei galere ortonese aliate ale flotei din Venezia în conflictul cu flota genoveză.

Moaştele Sfântului Apostol Toma odihnesc şi astăzi în catedrala din Ortona.

O falangă din degetul arătător poate fi cinstită în biserica Santa Croce in Gerusalemme din Roma. În anul 1953, o părticică din moaştele sale a fost donată bisericii din Chennai-Madras, care îi poartă numele.

Sfântul Apostol Bartolomeu (11 iunie) a propovăduit în Lidia şi Misia împreună cu sfântul apostol Filip, iar după moartea acestuia şi-a continuat apostolia în Persia şi India, iar apoi în Armenia la Albanopoli, unde a fost răstignit.

Moaştele sale au fost de mai multe ori mutate în Mesopotamia (Irak-ul de astăzi) şi Frigia, însă în 580 ele sunt atestate la Lipari, în Sicilia.

Despre sosirea minunată a moaştelor sfântului apostol, aruncate în mare de către păgâni de pe coasta asiatică, pe insula siciliana, povesteşte slântul episcop Grigorie de Tours (538-594). În anul 838, din cauza atacurilor arabe din insulă, moaştele au fost mutate la Bcnevcnto, de unde, în anul 999. Împăratul Ottone al III-lea le-a cerut pentru a le depune în ctitoria sa, biserica San Bartolomeo ll’Isola Tiberiana, de la Roma.

Însă oraşul Benevento a continuat şi continuă să susţină că moaştele sfântului apostol au rămas la ei (sau cel puţin o parte din ele), şi, după cum spune o cronică scrisă pe la 1089-1101, că în locul lor, lui Otone al III-lea i-au fost date, de fapt, moaştele sfântului episcop Paulin de Nola. Astfel că, astăzi moaştele Sfântului Apostol Bartolomeu sunt cinstite şi la Benevento şi la Roma în bisericile închinate lui, aflându-se sub altarele centrale ale acestor biserici. Alte moaşte de la sfântul apostol se mai cinstesc şi la Veneţia în biserica San Salvador – un braţ, iar în biserica San Geremia – o altă bucată de braţ adusă la Veneţia în 1043 de la mănăstirile greceşti din Benevento.

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei (16 noiembrie) (numit şi Vameşul sau Levi), a fost fratele Sfântului Apostol lacov al Iui Alfeu.

El a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu mai ales în Partos, şi a mucenicit de sabie pe când slujea Dumnezeiasca Liturghie în Etiopia. De pe coastele etiopiene, trupul său a fost adus de nişte marinari în Italia în anul 370, la Vellia de unde, de frica sarazinilor cuceritori, a fost ascuns în Lucania. Apoi, în timpul longobarzilor, regele Gisulfie I l-a mutat la Salerno pe data de 6 mai 954, Moaştele sfântului apostol pot fi cinstite astăzi în cripta catedralei din Salerno, al cărui ocrotitor este. O parte dintr-un braţ al sfântului apostol, a fost donat de papa Pavel al V-lea bisericii S. Maria Maggiore din Roma.

Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu (9 octombrie) a fost fratele Sfântului Apostol Matei Vameşul. A propovăduit Evanghelia în Gaza, în Eleuteropolis şi în împrejurimi şi a murit răstignit la Ostracina, în Egipt.

Sfântul Apostol Simon Zilotul din Cana Galileei (10 mai) – numit şi Natanaid în Evanghelia lui loan – a propovădint Vestea cea Bună în Mauritania şi Africa de Nord  de unde se spune că a plecat în Marea Britanie unde a murit răstignit.

Moaştele Sfântului Apostol Simon Zilotul se află la Vatican, în catedrala San Pietro sub altarul San Giuseppe.

El este aflat pe partea stângă a catedralei, altarul din centru, alături de cele ale sfântului apostol Iuda, ruda Domnului.

Sfântul Apostol Iuda (19 iunie), ruda Domnului, numit şi Tadeu sau Levi de Sfântul Apostol Matei, sfântul apostol luda a plecat sa evanghelizeze Mesopotamia, şi-a sfârşit zilele în regiunea Muntelui Ararat, lângă Beirut, spânzurat fiind şi străpuns săgeţile necredincioşilor. Din Evul Mediu, moaştele sale sunt localizate la împreună cu cele ale Sfântului Apostol Simon, în biserica veche San Pietro de la Vatican, în care se găsea un altar închinat lor, începând cu data de 27 octombrie 1605, moaştele sfântului apostol Iuda se află lângă altarul din centrul absidei închinată doi apostoli, pe partea stângă a bisericii noi.

Sfântul Apostol Matia (9 august) s-a numărat în rândul apostolilor, în locul lui Iuda vânzătorul.

A propovăduit pe Hristos în Etiopia, şi acolo, suferind multe patimi s-a săvârşit muceniceşte.

După o tradiţie mai târzie, moaştele Sfântului apostol Matia au fost găsite de sfânta Elena la Ierusalim în anul 325, iar de acolo au fost mutate la Roma în biserica Santa Maria Maggiore, unde erau păstrate sub altarul principal; capul era pus separat într-o raclă. Dar, după o tradiţie germană, moaştele Sfântului Matia au fost mutate de la Ierusalim la Trier, în Germania, şi se află în biserica închinată lui.

Basilica di Santa Maria Maggiore

Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu (25 aprilie) a fost ucenic al Sfântului Apostol Petru, de la care a învăţat Evanghelia. A propovăduit în Alexandria şi în împrejurimile ei până la Pentapoli. Mărturisind pe Hristos, a suferit moarte mucenicescă, fiind ars şi tăindu-se capul, la Bucoli, lângă Alexandria, unde a şi fost îngropat.

Moaştele sale au fost mutate în secolul al V-lea la Alexandria, în biserica Canopo, iar în anul 828 au fost aduse la Veneţia de către doi comercianţi veneţieni şi aşezate în biserica San Marco. O dată cu construcţia noii catedrale, care a înglobat-o pe prima, moaştele Sfântului au fost aşezate într-o raclă de marmură în criptă. În anul 1835, ele au fost mutate în prezbiteriul de sub altarul principal al catedralei. Sfântul Apostol Marcu este şi unul dintre ocrotitorii oraşului Veneţia.

Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca (18 octombrie) era doctor şi a călătorit alături de Sfântul Apostol Pavel, după propovăduirea căruia a scris Evanghelia şi Faptele Apostolilor.

După ce a plecat de la Roma, lăsând acolo pe Pavel a propovăduit în Grecia şi s-a săvârşit în pace în Teba Boeţiei, fiind în vârstă de 80 de ani. În anul 357 trupul său a fost mutat împreună cu cel al Sfântului Apostol Andrei la Constantinopol de către împăratul Constantin. Capul Sfântului Apostol Luca a fost adus de la Constantinopol în anul 586, de către Sfântul Grigorie cel Mare, primit în dar de la împăratul Mauriţiu Tiberiu, şi aşezat în biserica San Pietro de la Vatican, unde poate fi cinstit şi astăzi.

O cercetare ştiinţifică a datat acest cap ca fiind din secolul al V-lea, deci aparţinând probabil unui alt sfânt Luca. Tot în secolul al Vl-lea, trupul său întreg a fost adus de la Constantinopol la Padova şi aşezat în biserica Santa Giustina. În anul 1354, capul a fost mulat de la Padova în catedrala San Vito din Praga de împăratul Carlo al IV-lea. În anul 2000, o coastă a Sfântului Apostol Luca a fost înapoiată oraşului Tebe, dimpreună cu sicriul în care a fost înmormântat întâi. Tradiţia spune că Sfântul Apostol Luca a scris Faptele Apostolilor pe când locuia în Roma, pe locul unde astăzi se găseşte biserica S. Maria in via Lata.

Sfântul Apostol Timotei (22 ianuarie) a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel.

Din cele două epistole pe care i le-a adresat Sfântul Pavel, aflam că acesta a fost întâi-stătătorul Bisericii din Efes, unde. mai apoi a şi murit ca mucenic, de mâna păgânilor. În anul 356, moaştele lui au fosi duse de la Efes la Constantinopol şi aşezate în biserica Sfinţilor Apostoli, unde în acelaşi an aveau să fie aduse şi moaştele sfinţilor apostoli Andrei şi Luca. Aici au fost cinstite până în anul 1204, când au fost furate de soldaţii latini din cea de a IV-a Cruciadă, şi aduse în Italia. Astăzi, moaştele sfântului se cinstesc în catedrala din Termoli, fiind aşezate într-o raclă de bronz din cripta catedralei.

 Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului, – fiul lui Iosif, logodnicul Maicii Domnului -, a fost primul episcop al Ierusalimului între anii 44 şi 62.

Atunci a fost aruncat de pe aripa templului în timpul praznicului învierii Domnului şi înmormântat lângă templu, pe locul muceniciei. Trupul său a rămas aici până în timpul împăratului Adrian (117-138). Apoi, spre sfârşitul secolului al IV-lea, pustnicul Epifanie a regăsit trupul Sfântului Apostol Iacov, dimpreună cu cele ale sfinţilor mucenici Simeon şi Zaharia.

Pe data de 1 decembrie 351, trupul Sfântului Apostol Iacov a fost mutat de episcopul Chiril I într-o biserică din Ierusalim, revenind apoi într-o biserică ridicată lângă locul iniţial al descoperirii moaştelor sale, pentru a fi mutat din nou într-o biserică din Ierusalim, construită de împăratul Iustin II (565-578) şi închinată sfântului Iacov.

În timpul papei Pelaghie I (556-561) o parte din moaştele sfântului Iacov au fost aduse la Roma şi aşezate în biserica închinată sfinţilor apostoli Iacov şi Filip, ridicată de el însuşi, biserică terminată de papa loan III (561-574) şi chemată astăzi Santi XII Apostoli, unde moaştele sfântului Iacov odihnesc şi acum. Fragmente de moaşte de ale Sfântului Apostol Iacov cel Mic se pot cinsti astăzi la Veneţia în bisericile: San Giovanni in Bragora (un cot), Sant Elena (o bucată de craniu), San Filippo e Giavomo (un fragment osos), San Giorgio Maggiore. (un fragment osos ) şi în mănăstirea San Daniele (un fragment osos).

Sfântul Apostol Barnaba (11 iunie), care mai este numit şi Iosif, a scris Evanghelia după Matei cu mâna sa.

S-a săvârşit fiind ucis cu pietre în Cipru. A fost îngropat la Salmina, în Cipru, iar mai târziu moaştele i-au fost aşezate într-o biserică închinată lui, nu departe de locul unde este mormântul, aflându-se acolo până astăzi. Există o tradiţie care spune că la Milano se află capul sfântului apostol. El a fost păstrat într-o raclă de argint în biserica San Francesco, iar din anul 1799, a fost mutat în biserica Sant Ambrogio şi zidit într-un altar, alături de moaştele sfinţilor Nabor şi Felix. O parte din capul sfântului apostol Bamaba se cinsteşte şi ta Veneţia, în biserica San Silvestra.

 Sfârşit şi lui Dumnezeu slavă !

Calendarul tuturor sfinţilor de peste an şi locurile din Italia unde se pot cinsti moaştele lor, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului – Roma

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here