„Şi într-Unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii”

0
400

deisisO nouă lumină s-a răsfrânt asupra voastră, o, aleşilor, cei ce purtaţi icoana lui Dumnezeu în voi înşivă! Prin perdeaua dată puţin la o parte de mâna Celui Preaînalt, o nouă scăpărare de lumină s-a răsfrânt asupra voastră, luminându-vă ca fii ai lui Dumnezeu. Această lumină vă dezvăluie misticul, veşnicul, fericita taină a veşnicei paternităţi şi a filiaţiei veşnice. în această lumină, o binecuvântare a coborât asupra voastră şi balsamul consolării a coborât asupra ochilor voştri scăldaţi în lacrimi.

Domnul lisus este unic atât ca Hristos, şi ca Fiu al lui Dumnezeu. Ca Hristos, ln sensul de Mesia (Alesul), El este unul de la începutul până la sfârşitul lumii. Omenirea nici nu poate să găsească şi nici să aştepte un alt Mesia. Căci mulţi vor veni în numele MeUy zicând: Eu sunt Hristos, si pe mulţi ti vor amăgi (Mt. 24, 5-24). Aceasta este profeţia revelată de Unicul, Adevăratul, Clarvăzătorul Hristos. Au fost falşi mesia, sunt chiar si acum, şi vor fi din ce în ce mai mulţi pe măsură ce se apropie sfârşitul neamului omenesc. Dar numai unul este adevăratul Mesia, veritabilul Hristos, nemărginitul Iubitor al omenirii. Acest Unul Adevărat, Veritabil şi Nemărginit este Mesia tuturor neamurilor şi al tuturor oamenilor lumii, din orice regiune şi din orice timp. El este unul şi unicul Mesia, atât al celor morţi, cât si al celor vii, care au fost, care sunt si care vor urma.

Voi, o, aleşilor, sunteţi deci chemaţi să spuneţi oamenilor şi neamurilor: oameni şi neamuri, puteţi voi să aveţi reprezentanţi de seamă mai mari decât cei mari; puteţi voi să aveţi fiice şi fii nobili, mai nobili decât nobilii, dar nu există decât un Mesia al vostru, al tuturor — unul singur. Aşa că nu mai aşteptaţi un altul, nu mai căutaţi un altul. Cu adevărat, oricare altul ar veni sub acest nume, în afară El însuşi, mincinos ar fi și fiu al minciunii. Singurul Mesia adevărat a spus cândva: Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi (Mt. 24, 23). Să nu credeţi precum evreii care aşteaptă la nesfârşit propriul lor mesia evreu! Cu adevărat, nici un astfel de mesia nu va veni, fie el evreu, rus, indian sau american. Pentru că e în natura lui Mesia să fie Unul pentru toţi oamenii, să apară în faţa tuturor, asupra tuturor şi pentru binele tuturor.

Voi aveţi un astfel de Mesia, o, oameni şi neamuri, pe adevăratul Mesia, după cum aveţi un soare pe bolta cerului. Şi la fel precum un singur soare străluceşte asupra voastră, a tuturor — albi, negri, galbeni sau roşii —, la fel unul Mesia străluceşte asupra voastră a tuturor. Domnul este asupra tuturor, slugi ale Sale. El îi luminează pe toţi. Cine dintre voi caută un alt soare? Nimeni. De ce ar căuta atunci cineva un alt mesia, când lumina lui Mesia-Iisus este mai strălucitoare decât lumina soarelui — mai strălucitoare, mai dătătoare de viaţă, mai aducătoare de fericire şi mai mântuitoare?

Tâlcuirea Crezului, Sfântul Nicolae Velimirovici

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here