Situri arheologice din județul Tulcea, pe Lista patrimoniului mondial UNESCO

0
277

CETATEA HALMIRIS - FOTO LEONOV VALERIUTulcea este unul din județele din România cu cel mai bogat patrimoniu arheologic, dar puține situri sunt amenajate pentru a putea fi cunoscute de turiști.

Partea plăcută a absenței amenajărilor constă în lipsa taxei de vizitare, excepție făcând cetatea medievală Enisala, cel mai vizitat sit arheologic din județul Tulcea. În apropierea ei, pe raza comunei Jurilovca, se află cetatea Orgame/Argamum, primul oraș de pe teritoriul actual al României. Așezarea de importanță arheologică a fost menționată într-un izvor scris în secolul VI a.Chr. de Hekataios din Milet, iar istoria sa desfășurată între sfârșitul secolului VII î.Hr. și începutul secolului VIII d.Hr. este în continuare cercetată de arheologi.

Importanța siturilor arheologice tulcene este relevată și de faptul că cinci din cele 10 situri arheologice din România care fac obiectul proiectului ‘Danube Limes Brand’ sunt din zona nord-dobrogeană. Proiectul ‘Extinderea Limesului Danubian — cursul inferior al Dunării, patrimoniu mondial UNESCO’ (‘Danube Limes Brand’) își propune extinderea siturilor de la frontierele imperiului roman incluse deja în Lista Patrimoniului Mondial cu nominalizări în țările de pe cursul inferior al Dunării și se dorește a fi un instrument pentru protejarea, conservarea și promovarea unitară pe termen lung a siturilor de pe Limes.

Cetatea Aegyssus, identificată și cercetată parțial pe Colnicul Hora, este una din cetățile care fac obiectul proiectului. Prima mențiune a sitului, potrivit Institutului de Cercetări Eco-Muzeale (ICEM), aparține lui Ovidius și datează din anul 12 după Hristos, atunci când fortificația aflată deja sub control roman a fost asediată de geți. Amforele descoperite aici datează construirea cetății la finele secolului IV î.Hr.—începutul secolului III î.Hr. Importanța orașului în epoca romană a fost subliniată de Ovidius care o considera ‘cetate veche apărată de ziduri puternice, situată pe malul Dunării, într-un loc înalt, la care cu greu se putea ajunge’. Între anii 1879 și 1899, în cetate a fost construit un monument dedicat eroilor Războiului de Independență, iar în anul 1975 a fost deschis publicului Muzeul de Istorie și Arheologie care le oferă vizitatorilor posibilitatea de a cunoaște în amănunt patrimoniul județului.

Cetatea romano-bizantină Noviodunum, un alt obiectiv care face obiectul proiectului ‘Danube Limes Brand’, este situată în apropierea orașului Isaccea. Aici, în anul 2012, arheologii ICEM au descoperit o basilică creștină, iar în campania din anul precedent — cel mai bine păstrat și cel mai mare cuptor de ars ceramică din România. Ridicată pe o veche așezare getică, cetatea romană și bizantină Noviodunum avea rol militar, strategic și economic, dezvoltarea acestei așezări ducând la acordarea statutului de ‘municipium’ la finele secolului al II-lea. Noviodunum a fost sediul unor detașamente din legiunile cantonate în Dobrogea și principala stație a flotei romane Classis Flavia Moesica ce controla cursul inferior al Dunării și malurile de nord și de vest ale Mării Negre. Cetatea s-a dezvoltat în etape, până la cucerirea otomană din 1420, aceste etape fiind întrerupte de atacurile pecenegilor, uzilor și cumanilor, în secolul al XI-lea, dar și de cele ale tătarilor din secolul al XIII-lea.

Cetatea Dinogeția se află în perimetrul comunei Jijila, în apropierea drumului care leagă orașele Tulcea și Galați, lângă o mănăstire cu hramul ‘Izvorul Tămăduirii’ care, potrivit purtătorului de cuvânt al Episcopiei Tulcei, Neculai Felix, a început să fie construită în anul 2004. ‘Cunoaștem că în perimetrul cetății, în primele secole, au fost martirizați numeroși creștini amintiți în lucrarea ‘Episcop în România, într-o epocă a conflictelor naționale și religioase’, semnată de arhiepiscopul romano-catolic Raymund Netzhammer. Există de asemenea indicii că, pe lângă cei enumerați, aici ar fi fost mai mulți martiri, ca și în cazul Noviodunum și cel al sitului Halmyris’, a menționat reprezentantul Episcopiei Tulcei, preotul Neculai Felix.

Dinogeția a fost o așezare geto-dacică, apoi o fortăreață romană menționată de Ptolomeu, în perimetrul cetății fiind descoperite mai multe fragmente ceramice care atestă existența unei fortărețe romane inclusiv înainte de Dioclețian (284 — 305 d.Hr.). În momentul de față, cetatea este administrată de Academia Română

La cetatea Troesmis, situată pe o suprafață de aproximativ 157 de hectare, în apropierea satului Turcoaia, ICEM derulează un proiect de cercetare neinvazivă a sitului. Actualul monument de importanță internațională care ar putea fi inclus pe lista patrimoniului UNESCO a fost cercetat pentru prima dată în anii 1860 la inițiativa reprezentantului Franței în Comisia Europeană a Dunării, E. Engelhardt. ‘Metodologia și tehnica acelor ani bazată pe identificarea și extragerea inscripțiilor din ziduri a făcut ca extrem de puține însemnări stratigrafice, descriptive și de cronologie să vadă lumina tiparului, un număr variind de la 24 la 55 de inscripții fiind prelevate de la Troesmis’, a declarat directorul Direcției Județene pentru Cultură (DJC), Iulian Vizauer.

Bunurile culturale identificate la acea vreme se află în prezent în Franța, iar cercetările în situl arheologic au fost continuate de partea română în anii 1890, 1898, 1939 și 1977, iar potrivit datelor oficiale situl a fost de-a lungul timpul ținta fie a unor potentați ai vremurilor care au dorit să o transforme în carieră de piatră, fie a unor necunoscători care au luat din zonă piatră pentru biserici din orașul Brăila și satul tulcean Carcaliu ori pentru alte lucrări edilitare în zonă.

Propus în proiectul ‘Danube Limes Brand’, complexul arheologic Troesmis, monument de importanță națională și internațională, a fost unul din cele mai importante puncte de la frontiera Imperiului Roman din această parte a Europei. Potrivit DJC, prima informație despre existența toponimului Troesmis apare la Ovidius, în contextul tulburărilor din anul 15 d.Hr., fără a se putea stabili dacă era vorba despre o fortificație getică sau un punct apărat de o garnizoană a regilor odrysi. La finele domniei lui Marcus Aurelius (161-180 d.Hr.), una dintre așezările de aici primește statutul de ‘municipium’, penultimul rang pe care îl putea atinge un oraș roman până la cel de ‘colonia’. Astfel, așezarea se putea autoguverna, iar cetățenii săi aveau un statut apropiat, dar nu egal, cu cel al cetățenilor romani cu drepturi depline.

Cetatea Halmyris, de lângă localitatea Murighiol, situată pe brațul Sfântu Gheorghe al Dunării a fost locuită, potrivit ICEM, de geți în secolul VI-V î.Hr. La începutul secolului II d.Hr. a devenit o importantă stație a flotei dunărene Classis Flavia Moesica, pentru ca două secole mai târziu să devină unul dintre cele 15 orașe importante ale provinciei Scythia Minor. Unul dintre cele mai importante momente ale acestei perioade este reprezentat de ridicarea bazilicii episcopale în timpul domniei împăratului Constantin cel Mare.

În toamna anului 2001, sub altarul acestui monument s-a descoperit o criptă care a adăpostit rămășițele pământești ale martirilor Epictet și Astion, ascunse și ocrotite, până la ridicarea bazilicii de creștinii din ‘satul corăbierilor’. În apropiere de cetate, la inițiativa Arhiepiscopiei Tomisului, în anul 2005, au început lucrările pentru ridicarea unei biserici cu hramul sfinților, acestea continuând și în prezent. ‘Dintotdeauna, biserica a fost legată de neam, istorie și poporul în mijlocul căruia slujește, iar înființarea unei mănăstiri nu reprezintă decât un mesaj de continuitate, de perpetuare a spiritualității, a valorilor, a istoriei’, a declarat reprezentantul Episcopiei Tulcei, preotul Neculai Felix.

Celelalte situri arheologice din România care sunt incluse în proiectul ‘Danube Limes Brand’ sunt Drobeta, Sucidava-Celei, Axiopolis-Cernavodă, Capidava și Carsium-Hârșova.

De-a lungul timpului, cetățile din județul Tulcea au atras atenția specialiștilor și a turiștilor, dar și a unor diplomați. În anul 2013, ambasadorul Belgiei în România, Philippe Beke, a vizitat cetatea Ibida de la Slava Rusă și a susținut că ‘Tulcea este unul dintre cele mai senzaționale județe în ceea ce privește natura și patrimoniul istoric’.

Limes este numele frontierei fortificate a fostului Imperiu Roman, care traversa cu unele întreruperi aproape întreaga Europă, de la Nistru și Marea Neagră și până la limesul lui Hadrian din Scoția de astăzi. Proiectul ‘Danube Limes Brand’ este coordonat de Universitatea din Viena (Austria), având ca parteneri reprezentanți din România, Slovacia, Ungaria, Italia, Bulgaria, Serbia și Croația.

Sursa: agerpres.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here