Slavă lui Dumnezeu pentru toate

0
130

bisericaDacă e să dăm crezare următoarei istorisiri despre Sfântul loan Gură de Aur, în­seamnă că el a devenit „Gură de Aur”, adică unul dintre cei mai mari propovădui­tori creştini din toate veacurile, prin lucrarea prezenţei lui Dumnezeu. Se spune că punctul de răscruce în slujirea sa a fost o vedenie pe care a avut-o. A avut un vis în care se făcea că este la amvon, iar în altar şi pretutindeni în jur erau îngeri. În mij­locul lor, drept în faţa sa, stătea Domnul lisus Hristos; iar el (Sfântul loan) urma să predice obştii din jur. Vedenia l-a tulburat foarte mult. De atunci nu mai urca la am­von fără să-şi aducă aminte de acea scenă: sfinţii îngeri adunaţi în jurul lui şi între ei drept în faţa lui, Domnul lisus Hristos ascultându-i cuvintele. Lucrând astfel pre­zenţa lui Dumnezeu în chip dinamic, o înfricoşătoare putere a coborât asupra predi­cilor Sfântului loan Gură de Aur. În fiece predică pe care o ţinea, el lucra cu adevă­rat prezenţa lui Dumnezeu.

Troparul Sfântului loan Gură de Aur

Din gura ta, ca un foc strălucind harul, lumea toată a luminat: ale neiubirii de argint comori lumii a câștigat; înălțimea smeritei cugetări nouă a arătat. Ci cu cuvintele tale învățându-ne, Părinte Ioane Gură de aur, roagă pe cuvântul lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

„Cel întru Sfinţi Părintele nostru loan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului” Evr. 7, 26-8. 2; In 10.9-16

Sfântul loan Gură de Aur a murit la 14 septembrie 407, în Armenia, unde era surghiunit. Prăznuirea lui s-a mutat astăzi, din pricina Praznicului înălţării Sfintei Cruci din 14 septembrie. El a fost ales Patriarh al Constantinopolului în 397 şi a slujit cu multă osârdie vreme de şase ani, trimiţând propovăduitori la celţii şi sciţii păgâni, curăţănd Biserica de simonie, alcătuind o Liturghie şi desluşind Scripturile în numeroase tâlcuiri biblice ce s-au păstrat până azi. A fost surghiunit pe nedrept  de două ori, pentru că a mustrat lăcomia împărătesei Evdochia. A murit în surghiun în 407. Ultimele sale cuvinte au fost: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

„Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului” ,  Anthony M. Coniaris

 Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here