Rugăciune către Prea Sfânta Treime a Sfântului Ioan Gură de Aur

0
1003
Slava Tie, Sfanta TreimeSlavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Slavă întru cei dintru înălțime. Slavă Ție, Celui ce ești mai presus de neasemănare decât toată ființa, Unuia singurului Dumnezeu.

Slavă Ție, Ziditorului celui prea înțelept și Stăpânitorului a toate, Dătătorul și Făcătorul nostru de bine, pentru toate cele ce sunt. Slavă Ție, Celui ce ne îngădui nouă, nevrednicilor și păcătoșilor, a sta înaintea slavei Tale. Slavă Ție, o Treime fericită, într-o desăvârșită unime a firii: Părinte, Fiule și Duhule Sfinte. Slavă Ție, Făcătorului întregii firi gândite și simțite. Slavă Ție, Părinte și Stăpâne preabun, atotputernic, mai presus de ființă, milostiv și îndurat. Mă închin slavei Tale și cu sufletul și cu trupul, eu zidirea Ta cea netrebnică; laud înțelepciunea Ta cea necercată; mulțumesc purtării Tale de grijă celei cu totul neînțelese; binecuvântez îndelungă-răbdarea Ta, cea neasemănată și minunată.

Dumnezeule, Treimea cea preasfântă și preafericită, mântuiește-mă.

Dumnezeule, lauda mea să nu o lepezi; ia aminte spre rugăciunea mea și să nu mă părăsești. Dumnezeule preasfinte, sfințește-mă prin Cuvântul și Duhul Tău; cu Cuvântul Tău zidește-mă a doua oară, iar cu Duhul Tău povățuiește-mă; Cuvântul Tău să-mi însuflețească mintea mea cea omorâtă, iar Duhul Tău cel preasfânt, voirea. Doamne atotputernice, sădește în inima mea dragostea legilor Tale; simțirile mele curățește-le; cuvântul meu întărește-l; mintea mea lumineaz-o cu razele adevărului Tău; voința mea întoarce-o către Tine, Cel ce ești dorirea cea adevărată; limba mea deprinde-o să zică totdeauna „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă”.

Doamne, pentru fericita Fecioară, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește; Doamne păzește-mă cu crucea Ta; Doamne, îngrădește-mă cu sfinții Tăi îngeri; Doamne, întrarmează-mă cu rugăciunile sfinților mărturisitori ai adevărului. Doamne, pentru toți sfinții Tăi, trimite peste mine mila Ta. Doamne Iisuse, numele cel preascump, miluiește-mă pe mine cel răscumpărat cu Sângele Tău. Duhule cel prasfânt al lui Dumnezeu, vino și Te sălășluiește întru mine și șterge spurcăciunile cele de mulți ani ale păcatelor mele, alungă de la mine duhurile desfrânării și ale vicleșugului și strălucește în inima mea făclia darurilor Tale, oprește-mă de împătimirea veacului acestuia și trage-mă cu totul către dragostea vieții celei veșnice.

Preasfântă Treime, miluiește-mă și mă mântuiește cu îndurările Tale.

Învrednicește-mă ca să-ți înalț cu evlavie rugăciunea cea deplină și de Tine înălțată Tatăl nostru. Doamne Dumnezeule, dă-ne nouă, robilor Tăi, rugămu-ne, să ne veselim de mântuirea sufletului și a trupului nostru. Și ne învrednicește pe noi, prin mijlocirile Preamăritei și pururea fericitei Fecioarei Maria, să ne izbăvim de scârba aceasta de acum și să dobândim bucuria cea veșnică, prin Domnul nostru Iisus Hristos, cu Care, împreună cu Sfântul Duh, viezi și împărățești în vecii vecilor. Amin.

Sfântul Nicodim Aghioritul, Apanthisma

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here