Soborul Sfinților slăviți 70 de Apostoli – 4 Ianuarie

0
98

apostoliAcești șaptezeci de Apostoli sunt prăznuiți astăzi, ca unii pe care i-a ales Somnul și i-a trimis câte doi, înaintea Sa, în toate cetățile și locurile unde avea să meargă El, zicându-le: ”Secerișul este mult, iar lucrătorii puțini, rugați deci pe Domnul secerișului ca să scoată lucrători la secerișul Său” (Luca 10,2).

La capitolul 10 din Evanghelia sa, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca istorisește cum au fost trimiși acești apostoli să vestească pe Hristos, ca niște înaintemergători ai dreptei credințe, fiind el însuși unul din acești șaptezeci de ucenici ai Domnului. Numele lor se află păstrate în Mineiul pe ianuarie, în 4 zile.

Toți acești ucenici ai Domnului s-au ostenit fiecare în felul său, să smulgă pe oameni de la idoli, întorcându-i la cuvântul lui Hristos, și s-au mutat către Domnul, îndurând chinuri și prigoniri precum se arată la pomenirea fiecăruia din ei.

Cei șaptezeci de Apostoli cinstiți de Biserica Ortodoxă

Drept aceea, Biserica Ortodoxă îi cinstește cu imne ca acesta:

”Ceata ucenicilor lui Hristos, celor șaptezeci, să o lăudăm dumnezeiește credincioșii, și să o prăznuim. Că printr-înșii, toți ne-am învățat a cinsti Treimea cea nedespărțită, că sunt luminătorii dumnezeieștii credințe”.

Dumnezeului nostru, slavă!

Din cei 70 de apostoli amintim pe:

Sfântul Iacob, fratele Domnului, pe care Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa către Galateni, îl pomeneşte, zicând: M-am suit în Ierusalim ca să văd pe Petru, iar pe altul din apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacob, fratele Domnului (I, 18-19).

Sfântul Marcu Evanghelistul, care a fost aşezat episcop în Alexandria de Sfântul Petru.

Sfântul Luca Evanghelistul, care a scris Sfânta Evanghelie şi Faptele Apostolilor şi a sfârşit muceniceşte în Teba Beotiei.

Sfântul Cleopa, fratele mai mic al Sfântului Iosif logodnicul Fecioarei, ucis de evrei în casa în care L-a cunoscut pe Hristos înviat, prin frângerea pâinii.

Sfântul Simeon, rudenia Domnului, după Iacob, a fost al doilea episcop în Ierusalim; şi a fost şi el răstignit pentru Hristos.

Sfântul Iosie sau Iosif, numit Varsava şi Iust, cel numărat împreună cu Matia, după Iuda cel căzut, care se pomeneşte în Faptele Apostolilor (I, 23); a fost episcop în Eleuteropolis, unde a sfârşit muceniceşte.

Sfântul Tadeu, care a fost mai înainte ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, apoi al lui Hristos; altul decât Sfântul Apostol Iuda Tadeul.

Sfântul Anania, care l-a botezat pe Pavel; a fost episcop în Damasc; iar în Eleuteropolis a fost ucis cu pietre.

Sfinţii Filip, Prohor, Parmena, Nicanor, Timon – din primii şapte diaconi.

Alte articole de interes puteți citi aici.

Brîndușa Dediu

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here