Sprijin de nădejde

0
136

cruceȘi iată, doi bărbați vorbeau cu El, care erau Moise și Ilie. (Luca 9, 30)

În vremea căii Sale însingurate și îndurerate de pe pământ, Iisus Hristos nu a avut să nu simtă asupra Sa, încă de la început, întreaga greutate a crucii care Îl aștepta. Sufletul Lui suferea pentru sărmana omenire păcătoasă, pe care venise să o răscumpere, fiind El Însuși întru totul un om al durerilor (Isaia 53, 3) – și iată că apar doi bărbați din lumea de dincolo, care de multă vreme sălășluiau în slava Tatălui ceresc. Trimiși de Dumnezeu, ei au stat de vorbă cu Iisus despre ceea ce-L aștepta, unind, parcă, în clipa aceea cerescul cu pământescul! Erau Moise și Ilie, trimiși la Fiul lui Dumnezeu ca să-L întărească înainte de ceasul cel dureros de pe Golgota, să-I aducă lumina cerească înainte ca El să meargă prin valea întunecată de păcat a lumii pământești. Oare această vedenie minunată nu ne arată că Domnul trimite și acum suflete celor dragi care au plecat dintre noi ca să ne mângâie și să ne sprijine? Această mare taină nu ne-a fost dezvăluită, nu îndrăznim să spunem cu tărie că așa este – dar, întemeindu-ne pe Evanghelie, n-am putea, oare, nădăjdui într-o asemenea comunicare cu lumea cea nevăzută? Legătura noastră în Hristos cu această lume nu încetează niciodată: moartea nu poate strica nimic din cele duhovnicești, ea nu poate slăbi iubirea: Dumnezeu nu este Dumnezeu al morților, ci al viilor, fiindcă toți trăiesc în El (Luca 20, 38).

Ce bucurie să te gândești la însemnătatea minunatei întâlniri de pe Muntele Taborului! Întemeind Noul Testament prin Sângele Său, Hristos, cu puțin înaintea patimilor și a morții Sale, stă de vorbă cu doi soli ai lumii Vechiului Testament, care aștepta de multe veacuri venirea Lui și vestea jertfa Lui răscumpărătoare. Cei din vechime își puneau nădejdea în Cel ce avea să vină, noi ne-o punem în Cel care a venit, și toți, cei cerești și cei pământești, Îi slăvim într-un cuget minunatul și preaslăvitul nume.

 „Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here