Stihuri de laudă închinate Sfintei Parascheva

0
124

sf-paraschevaStihuri de laudă închinate Sfintei Parascheva alcătuite de Sfântul Nicolae Velimirovici

Astfel cuvântul Scripturii grăieşte:
„Inimă curată, Domnul voieşte”.
Iar tu, Parascheva Preafericită,
Fecioară ai rămas, neprihănită
Şi inima ta în limpezime de cleştar
Mirelui Hristos I-ai adus în dar.
O, Sfântă, ne eşti chip preaminunat,
Icoană vie întru totul de urmat!
Domnul râvneşte minte neîntinată,
Fără închipuire şi fără vicleşug,
Iar tu mintea păzindu-ţi-o curată,
Ai primit cerescul foc din rug într-o minte înţeleaptă şi fără de pată,
Ca a îngerilor de străluminată.
O, Parascheva, slava Cuvioaselor, Miluieşte-ne curgerea lacrimilor!

Domnul iubeşte sufletul neprihănit, Preacurat ca o biserică cerească;
Aşa pe pământ sufletul tău s-a adeverit,
Iar acum revarsă slavă dumnezeiască.
O, Sfântă Parascheva preaminunată,
Nu ne lăsa rugăciunea neascultată!
Cu milostivele tale mijlociri ne ajută
Întru ale vieţii noastre nenorociri
Şi printre norii pământeştilor primejduiri, luminează-ne nouă, precum un curcubeu,
O, Parascheva, feciorelnică Sfântă,
Mireasă a lui Hristos Dumnezeu!

“Sfânta Cuvioasa Parascheva cu sfintele moaşte la Iaşi” – Editura Sophia, București 2009. Carte tipărită cu binecuvântarea PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului