Acasă Etichete Adevăruri mari

Etichetă: Adevăruri mari

De la Dumnezeu vine vindecarea prin medici

De la Dumnezeu vine vindecarea prin medici În capitolul 38 al Înţelepciunii lui Isus Sirah citim şi faptul că: Dumnezeu l-a creat şi pe doctor...

Vindecă-ţi mai întâi sufletul

Vindecă-ţi mai întâi sufletul Frate, aruncă o privire spre lumea ta interioară şi în­cearcă să vezi ce cere Dumnezeu de la tine prin boala de...

Durerea ne deschide ochii sufle­tului

Durerea ne deschide ochii sufle­tului Pentru ca Preabunul Dumnezeu să îngăduie să te îmbolnăveşti, cu siguranţă că aceasta va fi spre folosul tău. Pronia dumnezeiască a...

Acceptă-ţi boala ca o cercetare din partea lui Dumnezeu

Viața noastră se află în mâinile lui Dumnezeu. Domnul a îngăduit să existe şi bolile. Oricare ar fi cauza bolii tale, ca om credincios supune-te...

Să nu îţi pierzi curajul de a trăi

Curajul de a trăi După modul în care înfrunţi boala, tu o faci mai gravă sau mai uşoară. Şi, mai întâi de toate, ai grijă...

Deteriorarea sănătăţii este inevitabilă

Ştiu, frate, ai vrea să fii de oţel, foarte puternic. Ai vrea să rămâi mereu tânăr, puternic, viguros, plin de puteri fizice, vioi. Însă...

Pentru tine, cel care eşti pe patul de suferinţă

Frate, ţie celui care eşti pe patul de suferinţă îţi scriu aceste puţine cuvinte. Vreau să te ajut cu toată dragostea mea. Ştiu că îţi...

Cuvântul lui Dumnezeu condamnă lăcomia

Domnul Iisus Hristos a spus: Vedeţi şi păziţi-vă de toa­tă lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. (Luca 12,15) Sfântul Apostol Pavel...

Lăcomia ucide

Nu puţine sunt exemplele de crime săvârşite din pri­cina lăcomiei. Câţi fraţi nu s-au ucis unul pe altul la îm­părţirea moştenirii părinteşti?  Câte crime nu...

Secătuirea sufletului

Secătuirea sufletului Lăcomia este un vânt puternic, vânt arzător care secătuieşte orice putere duhovnicească a sufletului uman. Când idealul omului este banul, atunci acesta ajunge o...

Omul lacom calcă și peste cadavre

Pentru a câştiga mai mult, omul lacomva spune şi mai multe minciuni, va săvârşi şi nedreptăţi, se va amesteca în es­crocherii şi va aduce...

Lăcomia creează griji chinuitoare

Este un lucru observat în realitatea cotidiană că oa­menii lacomi se afundă în griji multe şi chinuitoare prin strădania lor de a dobândi sau...

Omul lacom nu se satură

Lăcomia este o boală a sufletului. Ea îl arată nemul­ţumit şi avid pe om. El vrea continuu mai mulţi bani, mai mulţi, şi mai...

Locul banilor în viața noastră

Banul nu este numai ceva folosit pentru lucruri rele. Rău este modul în care noi îl privim şi ne raportăm la el. Banul are scopul...

Nu cumva eşti lacom?

Frate, Dumnezeu ţi-a dat multă binecuvântare în casa ta. Ai ceea ce îţi trebuie pentru întreţinerea ta. Ve­niturile tale îţi permit o viaţă decentă....

Iubire cu duh de jertfă

Grija faţă de aproapele devine jert­fă pentru omul cu credință. Este un efort depus. Cel care are iubire ade­vărată renunţă la odihna sa, se...

Iubire şi faţă de sufletul bolnav duhovnicește

Pe credincios îl doare inima când vede că un suflet este stăpânit de păcat, când îi vede pe oameni fără o orien­tare sănătoasă pe...

Iubire reală sau transpusă în fapte

Iubire reală Compătimirea credinciosului nu rămâne pur şi sim­plu un sentiment platonic. Ea devine interes practic pen­tru problema celuilalt. El se gândeşte ce poate să...

Iubirea să fie rod al cucerniciei

Iubirea de Dumnezeu creează înlăuntrul nostru un imbold puternic şi continuu de iu­bire autentică pentru aproapele. Şi aceasta pentru că ne face să îl vedem...

Iubirea provine de la Izvorul ei, care este Dumnezeu

Însă se întâmplă să domnească o iubire anemică şi atrofiată pentru că în inimile majorităţii ea nu porneşte de la sursa ei adevărată. Şi...

Iubirea față de toți

Iubirea noastră trebuie să aibă un caracter universal. La fel ca râul care curge, adapă fără deosebire toate câm­purile pe unde trece, la fel...

Domnia indiferenței

Trebuie să o spunem fără ocolişuri că creştinii noştri nu au, în majoritatea lor, această însuşire caracteristică a adevăraţilor ucenici ai Domnului, Care S-a...

Învaţă să iubeşti

Primul rod al unei vieţi înmiresmate de prezenţa Du­hului Sfânt este iubirea. Ea este coroana virtuţilor, este plinirea legii. Semnul distinctiv al ucenicilor lui Iisus...

Piedici din partea ateilor și a necredincioşilor

Ateismul a lovit Biserica mai demult si o loveşte si astăzi, chiar şi pe teritoriu grecesc! O loveşte în şcolile greceşti, prin cazurile în...

Autentica şi adevărata Biserică a lui Hristos

Martirii cunoscuţi ai Bisericii primare sunt în număr de 11 milioane. Și Mucenici de astăzi ai Bisericii simt sute de mii sau chiar milioane,...

Piedici din partea ereziilor au apărut încă de la începutul Bisericii

Foarte multe erezii şi cu diverse nume au încercat să denatureze adevărul, fără să reuşească aceasta. Biserica Ortodoxă a condamnat ereziile, aşa cum condamnă şi...

Să iubim Biserica noastră

În fiecare an, în Duminica Ortodoxiei sărbătorim triumful şi biruinţa Bisericii noastre Ortodoxe împotriva rătăcirii ereziilor, biruinţă asupra refuzului credinţei, dar şi a încercării...

Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu

Frate, care citeşti aceste rânduri, acum înţelegi mai bine cât de mare nevoie avem să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu şi să ascultăm cât mai...

Cuvântul lui Dumnezeu este viată

Cuvântul lui Dumnezeu este viată, care ne fereşte de moarte sufletească, de faptele moarte ale trupului şi creează în noi viaţă duhovnicească, superioară, demnă...

Cuvântul lui Dumnezeu este apă

Cuvântul lui Dumnezeu este apă Domnul Însuşi compară cuvântul Lui cu „apa ce vie" pe care, după ce o va bea cineva, nu va mai...

Cuvântul lui Dumnezeu este pâine

Cuvântul lui Dumnezeu este pâine Cuvântul lui Dumnezeu este pâine care hrăneşte sufletele noastre. Sfântul Grigorie Teologul l-a numit prescură a îngerilor. Cuvântul lui Dumnezeu este...

Cuvântul lui Dumnezeu este lumină

Legea Domnului este fără de prihană, întoarce sufletele (Psalmii 18, 8), adică poruncile Domnului răspândesc foarte multă lumină, până la cele mai mari depărtări...

Cuvântul lui Dumnezeu este revelaţie

Cuvântul lui Dumnezeu este şi unica cunoaştere pentru că, aşa cum am spus la începutul acestui capitol, el nu este o învăţătură omenească, ci...

Cuvântul lui Dumnezeu este regulă de viaţă

Cuvântul lui Dumnezeu nu este pur şi simplu o în­văţătură, nu este doar o teorie despre morală, nu este o reţetă ideală şi irealizabilă....

Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toţi

Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toţi. Nu este nu­mai pentru preoţi, călugări şi teologi, aşa cum rău spun unii. El este pentru fiecare om,...

Cuvântul lui Dumnezeu este simplu

Cuvântul lui Dumnezeu este simplu. Toţi oamenii pot să îl înţeleagă, şi cei culţi şi cei inculţi, şi cei care au harisme intelectuale şi...

Ai obiecţii?

Prietene cititor, oare ai îndoieli? Dacă te apropii de această cunoaştere, atunci vei înţelege că acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este scris în...