Acasă Etichete Apostolul Pavel

Etichetă: Apostolul Pavel

Cum să ajungem la unire

Să păziți unirea duhului. (Efeseni 4, 3) Adresându-se efesenilor, Apostolul Pavel îi cheamă la unirea duhului întru legătura păcii. Unirea creștinilor este departe de a...

Ce este simplitatea cea „întru Hristos”?

Este foarte cu anevoie să vorbească cineva despre această virtute (simplitatea) sau, mai bine zis, despre acest chip dumnezeiesc, despre care numai cei ce...

Melchisedec – împăratul dreptății și al păcii

Melchisedec este Împărat al păcii Melchisedec (melek=rege; țedek=dreptate) este un „nume simbolic” ce se întâlnește în Noul Testament de opt ori, folosit numai de Sfântul...

Ce este credinţa?

Credinţa este legătura zidirii cu Dumnezeu Creatorul şi mijlocul legăturii acesteia cu atotmântuitoarea pronie. Prin mijlocirea credinţei Dumnezeu S-a descoperit în zidirea Sa şi...

Binele aproapelui

Nu pierde cu mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. (Romani 14, 15) Dragostea trebuie să fie legea întregii noastre vieți; dragostea trebuie...

Dragostea, legătura desăvârșirii

„Ci fiți între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos.” (Efeseni 4, 32) Bunătatea și compasiunea sunt o...

Să respingem minciuna

„Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiți adevărul.” (Efeseni 4, 25) Apostolul Pavel le spune asta celor ce cunoscuseră deja adevărul creștinismului, îndemnându-i să renunțe cu totul...

Cuvântul nostru se aude în ceruri

Pentru orice cuvânt deşert pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală în Ziua Judecății.”  (Matei 12, 36) În munții înzăpeziți ai Elveției există...

”Toţi formăm o familie mare şi suntem fraţi”

- Părinte, cum poate trăi cineva corect şi creştineşte în societatea de astăzi, fără să se smintească de oamenii care trăiesc departe de Dumnezeu? -...

Cea mai înaltă demnitate

Căsătoria cinstită este temeiul armoniei, al păcii, al fericirii după putinţă, însă cel mai important dintre toate este temeiul creării oamenilor, cea mai înaltă...

Viaţa creştină începe cu focul râvnei

Există o clipă, şi încă una foarte demnă de luat în seamă, care se evidenţiază cu multă putere în cursul vieţii noastre, când cineva...

Dragostea este identică cu veșnicia, nu poate niciodată să se sfârșească

"Când spun cuiva Te iubesc spun de fapt: Vei trăi veșnic, tu nu vei muri niciodată..." Potrivit învățăturii Bisericii, la baza legăturii familiale se află...

Nu trebuie să disprețuim lumea, ci patimile ei!

Convorbiri duhovniceşti cu Părintele Ambrozie Iurasov Cât de mult ar trebui să iasă Biserica în întâmpinarea provocărilor moderne şi cât de mult spaţiu ar trebui...

Este bărbatul superior femeii?

Este bărbatul superior femeii? Dacă femeia, în cadrul căsătoriei, consideră slujirea ei către bărbat ca robie, atunci va voi să se elibereze şi să se...

Să nu-L constrângem cu rugăciunile noastre pe Dumnezeu

Să nu-L constrângem cu rugăciunile noastre pe Dumnezeu. Domnul Însuși ne va învăța rugăciunea. Nu o vom învăța singuri, și nimeni altcineva nu va putea...

Pagină de Jurnal

Dragi cititori, mă întreb şi eu de ce am ales să fac cunoscute pagini din jurnalul meu, din gândurile mele, din trăirile mele. Cred...