Acasă Etichete Arhimandrit Ilie Cleopa

Etichetă: Arhimandrit Ilie Cleopa

Viaţa lucrătoare ne ajută să ne curăţim de patimile cele ...

Deci,viaţa lucrătoare ne ajută să ne curăţim de patimile cele  păcătoase  şi să ne ridicăm la treapta desăvârşirii celei lucrătoare, iar prin aceasta ne croieşte...

Rugăciunea şi felurile ei

 "Multe sunt felurile rugăciunii, care de care mai deosebite" (Filocalia, vol. 1, Sfântul Marcu Ascetul, p. 232).  Mai înainte de a începe acest cuvânt, silinţa...

Fără atenţie nu este rugăciune

Oare pentru ce pricină diavolului în Sfânta Scriptură se zice ”furnico-leu", după cum zice la Iov: "Furnico-leul a pierit pentru că nu avea de...

“Rugăciunea are trebuinţă de trezvie, precum lampa de lumina făcliei”

Trezvia atenţiei noastre, oricât de ageră ar fi, dacă nu este unită cu chemarea numelui Domnului în ajutor, la nimic nu ne foloseşte. Aceste...

Despre paza minţii

"Fără atenţie şi fără paza minţii cu neputinţă este a ne mântui" (Filocalia, voi. 5, Sfântul Petru Damaschin, p. 67). De mare nevoie este monahului...

Noi ne numim creştini numai cu numele, iar cu faptele stăm...

Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere (I Corinteni 4, 26). Ştiind aceasta, am socotit că trebuie să povestim o istorisire...

Cunoştinţa fară lucrare, nu va mântui pe nimeni în ziua morţii...

"Cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor" (Matei 5, 19).  Cunoştinţa fară lucrare, nu va mântui pe...

Tainele ascunse ale Sfintelor şi dumnezeieştilor Scripturi

În cele ce urmează se cuvine să arătăm care este cheia duhovnicească necesară deschiderii şi desluşirii înţelegerii noastre, spre a cunoaşte, pe cât este...

Cântarea este a mirenilor

Lacrimile bune le poate păzi omul dacă se va păzi de vorbă multă, de glume, de râs, de somn mult, de mânie, de griji...

Plânsul fară lacrimi este venirea în sine a fiului risipitor

"Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia" (Matei 5, 4). "Nu plânsul vine de la lacrimi, ci lacrimile de la plâns" (Sfântul Varsanufie...