Acasă Etichete Cleric

Etichetă: cleric

Renaşterea duhovnicească a copiilor

-Părinte, pentru educaţia copiilor sunt răspunzători numai părinţii? -Cea mai mare răspundere o au părinţii, pentru că, potrivit cu educaţia ce o vor da copiilor...

Tinerii, ca şi cei fără experienţă, tind să subevalueze ceea ce...

Tinerii, ca şi cei fără experienţă, tind să subevalueze ceea ce este vechi şi să creadă că înţelepciunea s-a născut odată cu ei. Un...

Duhovnicia (II)

Foarte mulţi clerici sunt pe aceeaşi lungime de undă în ceea ce priveşte o religiozitate-calmant şi furnizoare de euforie. Clericii, care s-au implicat în...

Liturghia este lucrarea poporului

Liturghia nu este o reprezentaţie pusă în scenă de nişte clerici, pe care o urmăresc pasiv câţiva spectatori. Liturghia este lucrarea poporului, adică a...

Caracterul conflictului

Clerul constituie, totuşi, prin definiţie, o frăţietate, lucrând foarte adesea ca atare. Între clerici, chiar şi necunoscuţi unii altora, există o legătură principială care...

Clerul, bunurile materiale şi poruncile lui Hristos

Când Hristos, după Înviere, i-a trimis pe ucenicii Lui la neamuri, a spus: „învăţaţi toate neamurile, învăţându-i pe dânşii să păzească toate câte am...

Clericul cel mai sfânt şi mai modern se doreşte a fi,...

Pentru a înţelege chestiunea ce va fi tratată în acest capitol, nu va trebui totuşi să ne limităm la comentariile referitoare la materialismul clericilor....

Acoperirea nevoilor materiale ale clerului

În privinţa împlinirii nevoilor trupeşti ale clericului, Sfântul Ioan Gură de Aur face referire la această chestiune, aşa cum era ea privită în Vechiul...

Clericul nu se propovăduieşte pe sine

Clericul nu se propovăduieşte pe sine ci pe Iisus Hristos. El nu doar că poate, dar este şi obligat să înveţe, nu doar din...

Nevoia şi dificultatea clericului de a câştiga încredinţarea dragostei lui Dumnezeu

Adevărul este că noi, clericii, avem nevoie mai mult decât oricine altcineva să-L simţim pe Dumnezeu ca pe un tată ce ne iubeşte. Cei...

Slujirea părintească a clericului

Iisus Hristos a spus ucenicilor Săi: „Şi tată (părinte) să nu chemaţi (numiţi) voi pe pământ, că unul este Tatăl vostru cel din Ceruri"...

Clerul chemat la instruire şi formare continuă- partea a II-a

În tot Apusul educaţia teologică s-a orientat tot mai mult spre chestiuni practice, dar întrucât s-a constatat că sala de curs reprezintă o ofertă...

Calităţile clerului

Când clericul nu este înzestrat cu o anumită maturitate duhovnicească, poate va reuşi să-şi valorifice în pastoraţie anumite calităţi personale cu un caracter mai...

Pericolul amăgirii de sine

Aceste aşteptări exagerate la adresa clericului, prin care i se pretinde acestuia o desăvârşire supraomenească, pot constitui pentru el o povara peste puterile şi...

Clericul este om, însă…

Este dificil să fim precum cel considerat de noi a fi o autoritate. Dumnezeu s-a făcut om spre a fi asemenea neamului omenesc. Însă...

Maturitatea duhovnicească a clericului

Tradiţia Bisericii cere clericului să fi atins o treaptă îndeajuns de avansată de maturitate şi de sănătate duhovnicească. Dacă el însuşi are o boală...

Clericul -călăuză duhovnicească

Clerul are anumite responsabilităţi, la fel ca în orice profesie sau îndeletnicire omenească. Există, însă, câteva note specifice, care deosebesc decisiv îndatorirea clerului de...

Prin natura slujirii sale, slujitorul bisericesc poate provoca cu uşurinţă nemulţumiri...

Apostolul Pa vel ne spune în prima Epistolă cătr Tesaloniceni: „Şi vă rugăm pe voi fraţilor, să cinstiţi p cei ce se ostenesc întru...

Cinstirea acordată clericului

Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la afirmaţia multora că preoţimea se bucură de anumite cinstiri din partea celorlalţi, descrie situaţia care domina în...