Acasă Etichete Conştiinţa

Etichetă: conştiinţa

Oamenii aflați în comă sunt conştienți de ceea ce se întâmplă...

Chiar dacă nu se pot mişca, unii pacienţi care par a fi în stare vegetativă sunt realmente conştienţi de ei şi de ceea ce...

Ce este opinia publică?

Opinia publică şi primele forme de organizare socială  Opinia publică- Ca fenomen social, opinia publică a apărut odată cu primele forme de organizare socială, dar...

Potrivit sfintei Sale voi

Zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune Fiindcă a Lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu mai înainte le-a...

Valoarea supremă și ultimul criteriu în Ortodoxie (II)

Urmare de aici Căderea omului Căderea omului constă în chip fundamental în revolta sa împotriva constituţiei celei asemănătoare lui Dumnezeu dinlăuntrul fiinţei sale. L-a abandonat pe...

Războiul nevăzut

În noi înșine se află lumea lui Dumnezeu În noi înșine- De s-ar deschide ochii minţii noastre, ce am vedea împrejurul nostru şi în noi...

Credinţa naturală

Credința naturală duce la unire nedespărțită a inimii cu Hristos Domnul Iisus Hristos le-a spus iudeilor: De ar fi fost Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi fi...

Tulburarea şi pacea sufletului

De ce sufletul care trăieşte în păcat n-are statornicie, ci se tot clatină?  Fiindcă îşi pierde punctul de sprijin. Punctul de sprijin i-l dau frica...

Eul este sâmburele catalizator al personalităţii

În legătură cu relaţia dintre Eu şi persoană/personalitate au apărut cele două binecunoscute poziţii contrare, de confun­dare şi de distingere a lor. Pentru Titchner,...

”Mare bine este când nu mustri pe cineva în fata mulţimii!”

Mustrarea Mustrarea și laudele care îi fac pe creștini mai râvnitori Mustrarea -Aţi auzit cum am lăudat puterea rugăciunii, cum i-am mustrat pe cei care se...

Importanța conștiinței în creștinism

Conștiința omului  și calea lui Dumnezeu Conștiința omului -Conștiința este considerată sesizarea de sine a cugetului și puterea spirituală de a judeca și a aprecia...

Eul este simţire sau gândire – emoţie sau reflexie?

Unul dintre psihologii umanişti, C. E. Moustakas, con­sidera într-o lucrare dedicată Eul-ui că „este mai uşor să simţi Eul, decât să-l defineşti". Şi totuşi...

Vocația morală a omului

Vocația și conștiința Vocația -Etimologic noţiunea de vocaţie provine din limba latină de la substantivul vocatio, onis, care în limba română se traduce prin invitaţie...

„Varsă la Domnul grija ta”

Grijile noastre și izbăvirea de ele Grijile noastre -Dacă vă întoarceți și sunteți în bună pace, vă veți izbăvi; liniștea și nădejdea sunt vârtutea voastră....

Conştiinţa niciodată nu piere

Conștiința omului este glasul lui Dumnezeu Conștiința omului -Dumnezeu când a făcut pe om a sădit într-însul o dumnezeiască scânteie de luminare. Ca un cuget...

Grăbește-te!

Prilejul de a ajuta un sărac Prilejul de a ajuta -Trebuie să fac până este ziuă lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine, că vine...

Unde e Dumnezeu, acolo e fericirea

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui (Mt. 6, 33). Potrivit acestei porunci a lui Dumnezeu, şi acum vreau să vă vorbesc despre...

Mândria – o patimă vătămătoare

Mândria este cea mai vătămătoare patimă și este cu atât mai vătămătoare cu cât este mai curată în exterior. Faptul că bătrânii v-au vorbit...

De unde știm că Dumnezeu ne vede?

Atunci când acceptăm ideea că există un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor și atotvăzător trebuie să ne imaginăm și cum ne vede El. Noi trebuie să...

Fumatul este un lucru fără înțeles

Ar fi bine să renunțați la fumat. Nu numai că este inutil, dar și tocește puțin sănătatea, stricând sângele și astupând plămânii. Este otrăvire...

Poți îndura cleveteala?

„Ați fost clevetiți”... deși nu sunteți vinovați. Trebuie să răbdați cu blândețe. Și aceasta va ține locul canonului pentru lucrurile datorită cărora vă socotiți...

Povara ostenelilor este micşorată de nădejdea belşugului roadelor

Vreau să vă dau obişnuita învăţătură şi să vă întind masă duhovnicească; preget însă şi şovăi când văd că nu culegeţi niciun rod de...

Dumnezeu a hotărât o scadenţă păcatului

Ia aminte la ceea ce spun! I se datorau lui pedepse, i se datorau lui chinuri, i se datorau lui suferinţe. Pentru ce n-a...

Să ne deschidem ochii duhovnicești

Veniți la Mine... (Matei 11, 28) Să întoarcem spatele tuturor celor pământești și să ne îndreptăm privirile către Domnul Cel răstignit, Care ne cheamă din...

Chemarea Sf. Duh este o adevărată „epicleză” în continuitate cu cea...

Oricare ar fi poziţia aleasă, timpul de rugăciune se începe cu o metanie, o înclinare profundă în timpul căreia se invocă Duhul Sfânt: „Nimeni...

Biserica – comuniune în jurul Sfântului Potir

Sfinții Părinți ne spun că există o Biserică Cerească – triumfătoare, compusă din puterile cereşti şi din sfinţi, care  au biruit deja puterea păcatului,...

Dumnezeu are grijă de noi

„Lăsați-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi.” (I Petru 5, 7) Apostolul Petru nu spune: „Lăsați-I lui Dumnezeu numai grijile voastre...

Îngustarea conştiinţei

Emoţiile distructive produc efecte imediate sau îndepărtate. Efect imediat: pierderea autocontrolului şi îngustarea conştiinţei. Orice emoţie negativă îngustează conştiinţa si diminueaza inteligenta. Conştiinţa este precum...

Răzbună-te cu lacrimile; ajută cu dragostea și cu mila

Când vine o descurajare ori  deznădejde, atunci trebuie să facem în felul acesta: să-i spunem așa acelui duh: „Hristos a venit pentru cei păcătoși,...

Paza conştiinţei este de trei feluri

Dumnezeu când a făcut pe om a sădit într-însul o dumnezeiască scânteie de luminare, ca un cuget mai călduros şi ca un cuvânt povăţuitor...

Să fii prezent în pustie, în mijlocul lumii trăind

Dacă vrei să trăiești duhovnicește, Împărăția Cerului fiind în tine, oriunde ai fi, ești prezent, poți să ții legătura cu Dumnezeu. Am făcut o...

Credinţa şi dovezile

Sfântul Grigorie de Nyssa vede în Avraam imaginea omului care călătoreşte în profunzimile tainice ale lui Dumnezeu fără să pună întrebări. Ori, tocmai că...

Misiunea lăuntrică a Bisericii noastre (II)

Misiunea Bisericii, dată de Hristos şi pusă în practică de Sfinţii Părinţi, este aceasta: ca în sufletul oamenilor noştri să fie sădită şi cultivată...

Pocăința aduce pace

Pocăința vine si prin marturisire Au venit niște oameni, loviți de ispite și greutăți, și au zis că se simt ca în iad; și eu...

Când vin peste tine necazuri dese, nu te tulbura, așteaptă să...

Dar ca să nu crezi că cele petrecute sunt întâmplare şi fapt al împrejurărilor, Dumnezeu îndeplineşte totul chiar prin cei care luptaseră împotriva înfăptuirii...

Dar ce poate fi mai bun decât un om virtuos?

Ia seama la înţelepciunea lui Dumnezeu! A făcut ca mustrările conştiinţei noastre să nu fie neîncetate - că n-am putea îndura povara, de-am fi...

Voia lui Dumnezeu – norma cererilor noastre

Credința se înțelege ca o acceptare liberă a cuvântului lui Dumnezeu. Or, spune Sfântul Vasile cel Mare, cuvântul lui Dumnezeu e „îmboldire a voinței”....

Conștiința – judecătorul treaz al sufletului nostru

Nu vezi câţi oameni virtuoşi au suferit nenumărate nenorociri şi au plecat dincolo fără să fi primit vreun bine? Şi alţii, iarăşi, au dus...