Acasă Etichete Creştinul

Etichetă: Creştinul

„E mai bun un păcătos smerit decât un drept mândru”

„Dacă am smerenie am și dragoste, dacă n-am dragoste, n-am nici smerenie.” Mi-a scris cineva într-o scrisoare că mai buni creștini sunt catolicii; ortodocși-s mai...

Giganţi întru ale duhovniciei

Părinţii deşertului, aceşti giganţi întru ale duhovniciei, discută într-un mod foarte sincer şi firesc despre neliniştile trupeşti şi deviaţiile lor. Una dintre istoriile despre...

Viaţa în Hristos – izvor de bucurie duhovnicească

Viaţa creştină ca prezenţă harică a lui Hristos în oamenii care răspund iubirii Sale, este viaţa în Hristos sau în Duhul Sfânt. Ea a...

Gândul, vorba și fapta bună a creștinului

Creştinul trebuie să fie caracterizat de verticalitate în gândire, faptă şi vorbă. Mântuitorul condamnă comportamentul duplicitar, arătând că omul nu poate sluji la doi stăpâni...

Desfătarea inimii

Inima se desfată. Multe sunt pricinile pentru care inima se bucură și se desfată. Desfătarea lumească a inimii Iată câteva din pricinile materiale pentru care se...

Bunătățile inimii curate

Dacă inima necurată este „laborator de gânduri rele”, inima curată sau curățită este liberă de orice gând lumesc, petrece în contemplarea celor înalte, în...

Experienţa ascetică a ”pustiei” şi retragerea interioară

Specifică spiritualităţii filocalice este insistenţa asupra unui alt spaţiu, cu profunde conotaţii ascetice - pustiul. Locul predilect, preferat, al scriitorilor duhovniceşti ai Filocaliilor nu...

”Trăim într-o epocă foarte primejduită şi de aceea trebuie să fim...

- Dacă puteţi să daţi o definiţie a smereniei pentru un tânăr... Şi care sunt metodele pentru aajunge la smerenie? - Definiţia smereniei este aceeaşi...

Ce este dragostea?

Ce este dragostea? În înțeles larg, dragostea este năzuința omului spre tot ce este bun și frumos sau vrednic de dorit. Această năzuință este sădită de...

Vinovatul şi nevinovaţii

Un ministru se prezintă odată în inspecţie la o temniţă. După ce inspectează bunul mers al instituţiei, trece apoi în revistă şi pe cei...

Drăcuirea – închinarea lucrurilor celui viclean

Drăcuirea este pomenirea numelui celui viclean. Aceasta este o lucrare subtilă a diavolului. Ea este o lucrare mai ales pentru cei care nu merg la...

Însinguraţi, dar niciodată singuri

Creştinul este dator ca din când în când să cunoască însingurarea. Nu din cauza unei tristeţi sau din ură faţă de lume, ci trebuie...