Acasă Etichete Duhovnic

Etichetă: duhovnic

Să așezăm scuza înaintea judecății!

Să așezăm scuza înaintea judecății! ,,Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să așezi scuza înaintea judecății’’ (Pr. Petru Munteanu) Ne-am obișnuit să devenim judecători ai aproapelui nostru, am devenit...

Ținta rugăciunii

Efectele liniștitoare ale unei rugăciuni - Care este adevărata țintă a rugăciunii - Țelul unei rugăciuni este să fii cu Dumnezeu, să intri în...

Cum rezolvăm problemele – Depășirea situațiilor conflictuale

Ideea de a apela la un duhovnic pentru situațiile conflictuale - Prietenul cel mai bun te ajută să depășești problemele - Terapeutul te confruntă...

Milostenia curăţeşte totul

Oare nu este mare lucru să dai milostenie, cum a făcut şi fariseul, care spunea: Dau zeciuială din toate câte câştig (Lc. 18,12)? Oare...

Mânia, vrednică de râs

Nimic nu întunecă atât de mult cu nebunie ochii minţii noastre ca întărâtarea şi mânia. Nu degeaba ne îndeamnă Eclisiastul, zicând: Nu! (Eccl. 7,...

Mândria orbeşte ochii minţii

Din pricina semeţei cugetări vor fi izgoniţi acei fii ai Împărăţiei care, deşi nu fac binele ca să îi vadă oamenii, deşi îşi săvârşesc...

La mâncare să te asemeni păsării

La mâncare să te asemeni păsării Să mănânci atât cât îţi trebuie ca să-ţi întă­reşti trupul pentru a avea putere în lucrarea lui Dumnezeu, iar...

Nestatornicia lumii

Grăbeşte cu osârdie spre Hristos, nu te lăsa poticnit de lucruri vremelnice, aleargă cu aprin­dere în urma lui, întrucât vezi că această lume este...

Nesimţirea sufletească, împietrirea inimii

Împietrirea inimii Nesimţirea sufletească e împietrirea inimii, care vine din deprinderea îndelungată cu păca­tul. Piatra nu simte durere când e tăiată sau bă­tută: nici păcătosul împietrit,...

Nerăutatea, o virtute foarte mare

Nerăutatea este de două feluri: unul la prunci, celălalt la bărbaţi. Nerăutatea pruncilor nu e virtute, ci însuşire a firii, deoarece pruncii, din firea...

Necazurile, rânduite spre folosul nostru

Voi aminti de acei sărmani despre care vor­bea cândva şi Sfântul Proroc Miheia, a căror pie­le era jupuită de judecătorii nedrepţi, ale căror oase...

Nădejdea, ancora creştinilor

Nădejdea e ancora creştinilor, care plutesc pe marea acestei lumi în corabia trupului. Să urmăm femeii păcătoase: să cădem la pi­cioarele lui Hristos şi să...

De la Dumnezeu vine vindecarea prin medici

De la Dumnezeu vine vindecarea prin medici În capitolul 38 al Înţelepciunii lui Isus Sirah citim şi faptul că: Dumnezeu l-a creat şi pe doctor...

Vindecă-ţi mai întâi sufletul

Vindecă-ţi mai întâi sufletul Frate, aruncă o privire spre lumea ta interioară şi în­cearcă să vezi ce cere Dumnezeu de la tine prin boala de...

Durerea ne deschide ochii sufle­tului

Durerea ne deschide ochii sufle­tului Pentru ca Preabunul Dumnezeu să îngăduie să te îmbolnăveşti, cu siguranţă că aceasta va fi spre folosul tău. Pronia dumnezeiască a...

Acceptă-ţi boala ca o cercetare din partea lui Dumnezeu

Viața noastră se află în mâinile lui Dumnezeu. Domnul a îngăduit să existe şi bolile. Oricare ar fi cauza bolii tale, ca om credincios supune-te...

Să nu îţi pierzi curajul de a trăi

Curajul de a trăi După modul în care înfrunţi boala, tu o faci mai gravă sau mai uşoară. Şi, mai întâi de toate, ai grijă...

Deteriorarea sănătăţii este inevitabilă

Ştiu, frate, ai vrea să fii de oţel, foarte puternic. Ai vrea să rămâi mereu tânăr, puternic, viguros, plin de puteri fizice, vioi. Însă...

Pentru tine, cel care eşti pe patul de suferinţă

Frate, ţie celui care eşti pe patul de suferinţă îţi scriu aceste puţine cuvinte. Vreau să te ajut cu toată dragostea mea. Ştiu că îţi...

Cuvântul lui Dumnezeu condamnă lăcomia

Domnul Iisus Hristos a spus: Vedeţi şi păziţi-vă de toa­tă lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. (Luca 12,15) Sfântul Apostol Pavel...

Lăcomia ucide

Nu puţine sunt exemplele de crime săvârşite din pri­cina lăcomiei. Câţi fraţi nu s-au ucis unul pe altul la îm­părţirea moştenirii părinteşti?  Câte crime nu...

Secătuirea sufletului

Secătuirea sufletului Lăcomia este un vânt puternic, vânt arzător care secătuieşte orice putere duhovnicească a sufletului uman. Când idealul omului este banul, atunci acesta ajunge o...

Omul lacom calcă și peste cadavre

Pentru a câştiga mai mult, omul lacomva spune şi mai multe minciuni, va săvârşi şi nedreptăţi, se va amesteca în es­crocherii şi va aduce...

Lăcomia creează griji chinuitoare

Este un lucru observat în realitatea cotidiană că oa­menii lacomi se afundă în griji multe şi chinuitoare prin strădania lor de a dobândi sau...

Omul lacom nu se satură

Lăcomia este o boală a sufletului. Ea îl arată nemul­ţumit şi avid pe om. El vrea continuu mai mulţi bani, mai mulţi, şi mai...

Locul banilor în viața noastră

Banul nu este numai ceva folosit pentru lucruri rele. Rău este modul în care noi îl privim şi ne raportăm la el. Banul are scopul...

Nu cumva eşti lacom?

Frate, Dumnezeu ţi-a dat multă binecuvântare în casa ta. Ai ceea ce îţi trebuie pentru întreţinerea ta. Ve­niturile tale îţi permit o viaţă decentă....

Iubire cu duh de jertfă

Grija faţă de aproapele devine jert­fă pentru omul cu credință. Este un efort depus. Cel care are iubire ade­vărată renunţă la odihna sa, se...

Iubire şi faţă de sufletul bolnav duhovnicește

Pe credincios îl doare inima când vede că un suflet este stăpânit de păcat, când îi vede pe oameni fără o orien­tare sănătoasă pe...

Iubire reală sau transpusă în fapte

Iubire reală Compătimirea credinciosului nu rămâne pur şi sim­plu un sentiment platonic. Ea devine interes practic pen­tru problema celuilalt. El se gândeşte ce poate să...

Iubirea să fie rod al cucerniciei

Iubirea de Dumnezeu creează înlăuntrul nostru un imbold puternic şi continuu de iu­bire autentică pentru aproapele. Şi aceasta pentru că ne face să îl vedem...

Iubirea provine de la Izvorul ei, care este Dumnezeu

Însă se întâmplă să domnească o iubire anemică şi atrofiată pentru că în inimile majorităţii ea nu porneşte de la sursa ei adevărată. Şi...

Iubirea față de toți

Iubirea noastră trebuie să aibă un caracter universal. La fel ca râul care curge, adapă fără deosebire toate câm­purile pe unde trece, la fel...

Domnia indiferenței

Trebuie să o spunem fără ocolişuri că creştinii noştri nu au, în majoritatea lor, această însuşire caracteristică a adevăraţilor ucenici ai Domnului, Care S-a...

Învaţă să iubeşti

Primul rod al unei vieţi înmiresmate de prezenţa Du­hului Sfânt este iubirea. Ea este coroana virtuţilor, este plinirea legii. Semnul distinctiv al ucenicilor lui Iisus...

Piedici din partea ateilor și a necredincioşilor

Ateismul a lovit Biserica mai demult si o loveşte si astăzi, chiar şi pe teritoriu grecesc! O loveşte în şcolile greceşti, prin cazurile în...

Autentica şi adevărata Biserică a lui Hristos

Martirii cunoscuţi ai Bisericii primare sunt în număr de 11 milioane. Și Mucenici de astăzi ai Bisericii simt sute de mii sau chiar milioane,...