Acasă Etichete Duhovnicească

Etichetă: duhovnicească

Cum să ajungem la unire

Să păziți unirea duhului. (Efeseni 4, 3) Adresându-se efesenilor, Apostolul Pavel îi cheamă la unirea duhului întru legătura păcii. Unirea creștinilor este departe de a...

Calea ascultării

Atunci Ilie i-a zis Ilie a zis: „Nu te teme, ci du-te și fă așa cum ai zis; dar fă mai întâi de acolo o...

Nu-L mai aud pe Păstor?

Cineva spune: nu-L mai aud pe Păstor! Ce să fac? Să fie fericit. Pentru că a trecut în clasa a II-a. În clasa a II-a...

Să fii ”rotund” cu toți și vei avea pace

În viața de obște, când intri, ești ca o cărămidă cu colțuri; iar prin mănăstire încep a se roade colțurile. Când te ocărăște cineva,...

Muzica lui Dumnezeu

Intrebare: Cum explicaţi unitatea dintre suflet, cuget şi minte (psihic)? Raspuns: Dragă, cugetul şi mintea sunt nişte calităţi ale sufletului, nişte facultăţi ale sufletului. Deci sufletul...

Dacă îți pare rău de cei nepăsători…

„Și am plâns mult, fiindcă nimeni n-a fost găsit vrednic să deschidă carte, nici să se uite în ea.”  (Apocalipsa 5, 4) Ioan nu plânge...

Gândurile de bănuială în starea noastră duhovnicească

Gândurile de bănuială ne reprezintă cel mai mult pe noi şi starea noastră duhovnicească. Dacă mintea nu este curată, atunci gândurile pe care le avem...

Nevoințele sunt bune numai cât le dă duhovnicul

Cele mai grele ispite sunt când se bagă diavolul. Omul are ispite trupești, dar când se bagă diavolul, sunt îndoit de grele, dublu. Când...

Capcanele falsei credințe

- Părinte arhimandrit, cum să înțelegem cuvântul Sfântului Siluan Athonitul: „Ține mintea în iad și nu deznădăjdui''? - Sfântul Siluan a scris o carte care...

Lumina firească a minţii

În cartea sa, Sfântul Siluan, părintele arhimandrit Sofronie stăruie asupra luminii fireşti a minţii: „Atingând limitele de la hotarul dintre lumina şi întuneric (Iov...

Pătimirea sfinţilor făcători de minuni, doctori fără plată Chir şi Ioan...

Chir şi Ioan, Sfinta mucenica Atanasia, cu cele trei fiice ale ei Sfântul Chir, cel prea plăcut lui Dumnezeu, se născu şi crescu în Alexandria...

Cum luptăm cu patimile?

„Istovește-ți trupul cu postitul și cu privegherea, și vei alunga gândul chinuitor al iubirii de plăceri.” „Nimicește pofta prin suferința și necazul îmbrățișat de bunăvoie...

Să avem milă de toți, chiar și de eretici

Duhul cel Sfânt în multe feluri îl trezește pe suflet. Sunt unele vedenii sau visuri care se repetă și de trei ori pe noapte,...

Descoperirea inimii duhovniceşti echivalează cu descoperirea persoanei

„Descoperirea inimii duhovniceşti echivalează cu descoperirea persoanei. Cel care, prin asceză întru Har, pătrunde în inima sa - acel loc unde Se revelează Hristos...

Calitatea gândurilor

Din calitatea gândurilor pe care le avem putem să vedem starea noastră duhovnicească, deoarece noi judecăm lucrurile după curăţia noastră sufletească. Iar dacă nu...

Cineva spune: nu-L mai aud pe Păstor! Ce să facă?

Să fie fericit. Pentru că a trecut în clasa a Il-a. In clasa a II-a , duhovnicească, ne părăseşte. Se ascunde. Se ascunde de...

Aflarea inimii duhovniceşti

„Inima duhovnicescă" constituie o mare problemă pe care, graţie lucrărilor Harului Duhului Sfânt, Sfinţii Părinţi au lămurit-o în chip multilateral, cu excepţia localizării ei,...

Inima omului – Ce este inima?

„Problema inimii este pasionantă, tulburătoare şi neelucidată de cunoaşterea umană. Filocaliile subliniază acest caracter de taină al inimii omeneşti, ca de altfel al întregii...

Viaţa duhovnicească a soţilor

-Părinte, atunci când bărbatul nu trăieşte duhovniceşte, femeia ce trebuie să facă? -Să-l încredinţeze lui Hristos şi să se roage ca să i se înmoaie...

Copiii şi viaţa duhovnicească

Cum pot fi educati copiii in cele duhovnicesti... - Părinte, o mamă îi dă copilului ei agheasmă, iar acela o scuipă jos. Ce trebuie să...

Cum se dobândește noblețea?

-Gheronda, cum pot să dobândesc noblețea? - Să te miști smerit, cu râvnă curată și întotdeauna să te jertfești. Să cultivi sensibilitatea duhovnicească. Să rămâi...

Renaşterea duhovnicească a copiilor

-Părinte, pentru educaţia copiilor sunt răspunzători numai părinţii? -Cea mai mare răspundere o au părinţii, pentru că, potrivit cu educaţia ce o vor da copiilor...

Să nu-ţi deschizi inima ta niciodată fără trebuinţă

Nu trebuie să-ţi deschizi inima ta niciodată fără trebuinţă. Dintr-o mie, nu ştii de se va putea găsi măcar unul, care ar fi în...

Prin răbdare se menţine familia

-Ce face sora ta? Cum o duce cu soţul ei? - Părinte, am auzit că are greutăţi, dar face răbdare şi merge înainte. - Aşa este....

Viaţa duhovnicească este condiţia de bază pentru asigurarea unui viitor bun

- Părinte, cutare tânără, care v-a spus că se gândeşte la monahism, mi-a destăinuit că un coleg de-al ei a întrebat-o de ce nu...

Tristeţea

Tristeţea, după mărturia lui Marcu Ascetul, este o cruce duhovnicească, trimisă nouă spre curăţirea de greşelile din trecut. Tristeţea provine şi din alte cauze: din...

Credinţa – temelie a vieţii duhovniceşti – partea a II-a

Iubiţi credincioşi, sunt unii care zic că la cârma vieţii duhovniceşti este mintea, raţiunea... N-au dreptate! Domnul Hristos nu ne-a chemat niciodată să cercetăm...

Credinţa – temelie a vieţii duhovniceşti – partea I

Unde este credinţa voastră? (Luca 8,25) În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Iubiţi credincioşi, începem în dimineaţa aceasta o serie de...

Viață din belșug

„Eu am venit ca viață să aibă și din belșug să aibă”. (Ioan 10, 10) Mântuitorul vrea să ne dea viață duhovnicească și să ne...

Răspunsuri la întrebări ale tinerilor – Crăciunul

Crăciunul are un înţeles duhovnicesc, este o sărbătoare din capul locului duhovnicească. înţelesul ei este adânc, este sfânt, mântuitor. Dar cine se mai gândeşte...

Poate fi oare un lucru mai cumplit decât uciderea unui om?

Te întreb: Poate fi oare un lucru mai cumplit decât uciderea unui om? Cu toate acestea, o crimă a putut naşte dreptate celui ce...

Nu te veseleşte beţia, ci rugăciunea duhovnicească!

Dar, pornirea aceasta nu este atât de vrednică de osândă; însă întrecerile care au avut loc în ziua aceasta în crâşme, acestea mai cu...

Lucrul mâinilor

Sfântul Apostol Pavel spune: “Şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm.” (I Corinteni 4,...

Ce înseamnă omul în sine?

Harul lui Dumnezeu îngăduie tristeţile şi îşi ascunde mângâierile şi ajutorul vădit, lăsând omul parcă de unul singur, pentru formarea şi întărirea în el...

Învăţătura duhovnicească şi dulcile comodităţi

Un cleric a vizitat casa cuiva, iar copilul de cinci ani al acestuia a început să-i pună diverse întrebări despre rai. «Am făcut tot...

Tendinţa de a desfiinţa şi de a îmbuna autoritatea duhovnicească

La oameni poate fi observată tendinţa de desfiinţare a celui care reprezintă o autoritate duhovnicească; exista în aceeaşi măsură şi tendinţa de a-l îmbuna...

Maturitatea duhovnicească a clericului

Tradiţia Bisericii cere clericului să fi atins o treaptă îndeajuns de avansată de maturitate şi de sănătate duhovnicească. Dacă el însuşi are o boală...