Acasă Etichete Duhovnicesc

Etichetă: duhovnicesc

Copilăria – Timpul formării universului moral al fiecăruia

Copilăria este perioada formării universului moral al fiecăruia - Educația de acasă - Importanța discuțiilor și a rugăciunilor în familie - Temeliile duhovnicești ale...

Cum rezolvăm problemele – Depășirea situațiilor conflictuale

Ideea de a apela la un duhovnic pentru situațiile conflictuale - Prietenul cel mai bun te ajută să depășești problemele - Terapeutul te confruntă...

Greșeala iertată

Dacă îți pare rău după ce faci o greșeală, Dumnezeu te iartă. „Un frate i-a zis unui bătrân sfânt: - Am săvârșit un mare păcat și...

Cugetări duhovniceşti: Cea mai importantă dintre virtuţi

Smerenia este cea mai importantă dintre virtuţi, ne învaţă Stareţul Efrem Filotheitul. După ce ai dobândit-o, vrăjmaşul nu te mai poate lovi. Ea se agoniseşte...

Cugetări duhovniceşti: Prihănirea de sine

Prihănirea de sine este o virtute necunoscută. Prihănirea de sine înseamnă că noi judecăm sinele nostru şi îl socotim pământ şi noroi. Aceasta zdrobeşte egoismul. Când...

Cugetări duhovniceşti: Harisma și smerenia

Sporirea în viaţa duhovnicească depinde de smerenia pe care am dobândit-o. Dumnezeu nu ne dă Harul Său dacă nu avem smerenie, căci dacă ne-ar da...

Cugetări duhovniceşti: Ce este pentru îngeri căderea

Cât de mare răutate este să păcătuiască cineva de moarte înaintea lui Dumnezeu! Această pedeapsă a demonilor a avut ca urmare pierderea harismelor celor mai...

Cugetări duhovniceşti: Căderea Luceafărului şi a îngerilor lui

Luceafărul s-a numit astfel din pricina strălucirii sale. Însă a devenit întunecat atunci când, împreună cu îngerii săi, a căzut de la Dumnezeu din...

Cugetări duhovniceşti: Crearea îngerilor

Îngerii sunt primele creaturi ale lui Dumnezeu. El i-a creat din nimic şi i-a făcut după chipul Său şi cu o fire netrupească. Proorocul David...

Cugetări duhovniceşti: Dumnezeu le-a făcut pe toate pentru mântuirea omului

Sfatul cel mai înainte de veci al lui Dumnezeu a hotărât din nemărginita Sa bunătate, să existe şi alte fiinţe care să participe la...

Recomandare de lectură: “Cugetări duhovniceşti”, monahul Marcel Karakalinul

Pentru a vorbi cineva despre moarte şi viaţa veşnică, trebuie mai întâi să-şi cerceteze sufletul sau mai degrabă să intre în adâncul acestuia… Şi numai...

Chemați la slujire

Fiecare ajută tovarășului său și zice fratelui său: „Întărește-te!” (Isaia 41, 6) Un cunoscut scriitor duhovnicesc spunea: „Ne asemănăm lui Dumnezeu numai atunci când devenim...

Cum îl putem auzi pe Dumnezeu?

Îl ascultăm pe Dumnezeu ascultând inima noastră. Apoi, Dumnezeu ne vorbește prin aproapele. Când ne ceartă cineva, să știți că Dumnezeu vrea să ne...

Povara ostenelilor este micşorată de nădejdea belşugului roadelor

Vreau să vă dau obişnuita învăţătură şi să vă întind masă duhovnicească; preget însă şi şovăi când văd că nu culegeţi niciun rod de...

Sufletul nu poate avea pace dacă nu se va ruga pentru...

Trebuie sa te rogi pentru ai tai vrăjmaşi. Dacă faci reproşuri fratelui sau îl judeci sau îl întristezi, ţi-ai pierdut pacea. Dacă ai căzut...

Moștenirea ce ne-a fost dăruită

„Că tot pământul, cât îl vezi, ți-l voi da ție... Scoală și cutreieră pământul acesta în lung și în lat.” (Facerea 13, 15, 17) Domnul...

”Îl am pe Hristos, am totul”

La schitul Optina erau doisprezece frați mai tineri și patru duhovnici. În fiecare zi acești frați se spovedeau, iar duhovnicii îi ajutau să-și simtă...

Rugăciunea noastră să fie o declarație de dragoste pentru Domnul, și...

,,În dialogul iubirii se întâlnesc sufletele, se întâlneşte Dumnezeu cu noi’’ (Pr. Petru Munteanu) Despre rugăciunea adresată Lui Dumnezeu am mai citit şi am mai...

„Veniți cu Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă...

„Veniți cu Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe voi.” (Matei 11, 28) Pe mulți i-au îmbărbătat și i-au întărit...

Să fii prezent în pustie, în mijlocul lumii trăind

Dacă vrei să trăiești duhovnicește, Împărăția Cerului fiind în tine, oriunde ai fi, ești prezent, poți să ții legătura cu Dumnezeu. Am făcut o...

Cum se poate ajunge la progrese în lupta cu păcatul?

Cine sesizează progresul păcătuieşte groaznic, pentru că aşa e progresul duhovnicesc: nu poate fi măsurat, nu-i pot fi făcute diagrame. La începutul credinţei, eu...

Drumul crucii şi al… bucuriei

Şi atunci, noi ce putem face? Sunt oameni care trăiesc mai intens relaţia cu Dumnezeu. Dar nici să ne gândim, nici să construim, nici...

Tu ce gânduri ai despre cel de lângă tine?

Pentru ca cineva să fie neprefăcut în relaţiile sale cu ceilalţi, foarte mult îl ajută să aibă pentru ei întotdeauna gândul cel bun şi...

Îndeletniciți-vă necontenit cu citirea Sfintei Scripturi

Nu de puţin folos ne-a fost nouă, şi celor bogaţi, şi celor săraci, parabola lui Lazăr; pe unii învăţându-i să îndure cu uşurinţă sărăcia,...

Răspunsuri la întrebări ale tinerilor – Crăciunul

Crăciunul are un înţeles duhovnicesc, este o sărbătoare din capul locului duhovnicească. înţelesul ei este adânc, este sfânt, mântuitor. Dar cine se mai gândeşte...

Clericul cel mai sfânt şi mai modern se doreşte a fi,...

Pentru a înţelege chestiunea ce va fi tratată în acest capitol, nu va trebui totuşi să ne limităm la comentariile referitoare la materialismul clericilor....

Autocunoaştere, nevroze profesionale şi maturitate duhovnicească

În urma unei mai profunde cunoaşteri de sine şi a unei maturizări duhovniceşti, slujitorul bisericesc va putea să-şi identifice mecanismele de apărare, sesizând dorinţa...

Harul curăției și doririi binelui

Care este caracterul lăuntric, dispoziţia sufletească a ostaşului care porneşte la bătălie? De la înălţimea la care harul îl înalţă, sufletul - care s-a hotărât...

Se deschid cerurile pentru cel botezat

Dragii mei, sunt şi acestea nişte trepte: credinţa în Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu, cunoaşterea lui Dumnezeu, iubirea faţă de Dumnezeu şi fericirea care vine...

„Puiul” necurat

Sfântul Maxim Mărturisitorul numeşte iubirea de sine „primul pui al diavolului”. Ba e cealaltă parte din piedica a doua ce ne-o stârneşte potrivnicul în...

Smerenia este un „ascensor ” al vieții duhovnicești

Sunt şi acestea nişte trepte: credinţa în Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu, cunoaşterea lui Dumnezeu, iubirea faţă de Dumnezeu şi fericirea care vine din iubirea...

Criza lumii de astăzi

Lumea de astăzi se confruntă cu o amplă şi periculoasă criză. Toate sectoarele vieţii actuale sunt afectate de un anume tip de criză, fie...

Pași mici spre regăsirea sufletului

Biblia spune: "Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, ia suflat în nări suflare de viață, și omul sa făcut astfel un...

Oamenii sensibili și afectivi – Părintele Paisie Aghioritul

Chiar dacă omul nesimţitor va fi lovit cu toate lemnele, îl va durea numai trupul. În timp ce acel sensibil şi râvnitor se răneşte...

Nobleţea duhovnicească este dreptatea duhovnicească

- Gheronda, nobleţe duhovnicească este mai presus de dreptate duhovnicească? -Nobleţea duhovnicească are dreptate duhovnicească, iar dreptatea duhovnicească are nobleţe duhovnicească sau, mai bine spus,...

”Noi nu suntem niște singuratici”

- Părinte, dacă puteţi să nuanţaţi puţin în legătură cu drumul spre ţintă, rolul Maicii Domnului, al sfinţilor, al rugăciunilor unora pentru alţii în...

Ce să facem acum?

Se povesteşte că un oarecare bătrân duhovnicesc, părăsind lumea, s-a retras în locuri pustii, dar nu şi-a clădit chilie, ci se muta din loc...