Acasă Etichete DuhulSfant

Etichetă: DuhulSfant

Părintele Cleopa – Puterea rugăciunilor pentru cei adormiţi

– Ce putere au rugăciunile pentru cei adormiţi? – Frate, ce spune Hristos? Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă. Cine se leapădă...

Părintele Cleopa – Despre copiii care sunt avortaţi

– Copiii care sunt avortaţi au suflet? – Au! Cum să nu aibă? – Dintr-a câtea zi au ei suflet? – Din clipa zămislirii. – Din acel moment...

Părintele Cleopa – Cum se ia aghiasma mare

– Cum se ia aghiasma mare? – Aghiasma mare, care se sfinţeşte la Bobotează, se ia zilnic de credincioşi opt zile, până se termină praznicul...

Părintele Cleopa – Despre unirea Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte

– Cum vedeţi Sfinţia Voastră unirea Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte? – Fraţilor, unirea Bisericii nu este lucru omenesc, ci dumnezeiesc. Nu-i în puterea noastră. Iată...

Părintele Cleopa – Să-ţi ceri iertare

– Dacă eşti certat cu cineva şi vorbeşti cu el, dar el totuşi nu vrea să răspundă, ce trebuie să facem în acest caz? –...

Părintele Cleopa – Despre instrumente muzicale

– Este bine să cânte creştinii din instrumente muzicale sau nu? – Cel mai bun organ de a cânta lui Dumnezeu este gura şi inima...

Părintele Cleopa – Despre Sfânta Anaforă care este veche

– Ce să facem cu Sfânta Anaforă care este veche şi nu se mai poate mânca? – Sfânta Anaforă veche, dacă n-ai avut grijă de...

Părintele Cleopa – Când poate fi schimbat un patriarh

– Poate fi schimbat un patriarh ortodox şi în ce condiţii? – Numai Sfântul Sinod poate schimba un patriarh sau un episcop, dacă are abateri...

Părintele Cleopa – Întrebări de credință

– Părinte, în Apocalipsă spune de pecetea lui Antihrist, 666, care este puterea lui Antihrist. – Frate, tu crezi că se ia aşa după slovă,...

Părintele Cleopa – Despre diferențele dintre Biserica Ortodoxă și cea Romano-Catolică

– Care este cea mi apropiată credinţă de cea ortodoxă? – Cea mai apropiată de Biserica Ortodoxă este biserica Romano-Catolică, dar între ele este o...

Părintele Cleopa – Despre „Oastea Domnului”

– Părinte Cleopa, sunt unii din „Oastea Domnului” care cer credincioşilor să facă legământ cu Iisus. Ce este acest legământ? – Tu spune-i: „Eu sunt...

Părintele Cleopa – Stilul vechi și cel nou

– Părinte, de ce a fost nevoie să se schimbe calendarul vechi, numit şi calendarul iulian? – Calendarul vechi nu s-a schimbat, ci s-a îndreptat,...

Părintele Cleopa – Îndrumări pentru credincioși

– Prea Cuvioase, cum să ne comportăm ca să-i plăcem lui Dumnezeu? l-a întrebat un credincios. – Fiecare ştie cum, numai să vrea! – Sfinţia Voastră...

Părintele Cleopa – Dacă vreţi să fiţi adevăraţi fii ai Bisericii…

Cât aţi cheltuit cu trenul, cât aţi cheltuit cu autobuzul, cât aţi venit pe jos, îngerul Domnului v-a numărat paşii, i-a cântărit şi i-a...

Părintele Cleopa – Când vă treziţi din somn, dimineaţa…

Părintele Cleopa – Când vă treziţi din somn, dimineaţa Când vă treziţi din somn, dimineaţa, să faceţi întâi şi întâi sfânta rugăciune, adică fă trei...

Părintele Cleopa – Purtarea Sfintei Liturgii

Trebuie să ştiţi că din toate slujbele care se fac la biserică, cea mai folositoare şi mai puternică este Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este...

Părintele Cleopa – N-ai voie să ţii supărare pe cineva până...

– Dimineaţa, când vă sculaţi voi, câte ore vă rugaţi? Ia spuneţi, mamă! – Dar avem treburi, părinte. Zicem căteva rugăciuni şi plecăm. – „Văruit pe...

Părintele Cleopa – Să creşteţi copiii în frica şi certarea Domnului

Cea mai imperioasă datorie şi cea mai mare, pe care o aveţi voi, cei căsătoriţi, este să creşteţi copiii în frica şi certarea Domnului. Când...

Părintele Cleopa – Istoria lui Eli preotul

Astăzi cea mai importantă datorie care o aveţi în familie este creşterea copiilor în frica lui Dumnezeu. Vai şi amar de acei părinţi care...

Părintele Cleopa – Despre spovedanie

Din frica de Dumnezeu vine mărturisirea de conştiinţă: „Măi, nu este bun ce fac eu! Mă mărturisesc şi las păcatul”. Că supărăm pe Dumnezeu...

Părintele Cleopa – În fiecare clipă greşim lui Dumnezeu

Hristos a spus: Vremile şi anii le-a pus Tatăl întru a Sa stăpânire. Nimeni nu poate porunci să fie soare sau vânt sau ploaie...

Părintele Cleopa – Vorbirea lui Dumnezeu cu noi

Ia să-mi spuneţi mie unde eraţi acum 100 de ani? Dar peste 100 de ani unde o să fiţi? Ia spuneţi-mi, unde? Trupul merge în...

Părintele Cleopa – Dialog cu un iehovist

Aceştia numiţi antihrişti, pentru că ei atacă dumnezeirea lui Iisus Hristos. Am avut aici la mine un predicator din Piatra Neamţ. L-au adus părinţii...

Părintele Cleopa – Vai de lumea asta stricată de cei fără...

Vai de lumea asta stricată de cei fără de minte! Îşi fac o mulţime de haine frumoase, mai ales femeile, ca să vadă lumea...

Părintele Cleopa – Despre rolul femeii în familie, în societate şi...

Am fost chemat de Mănăstirea Văratec, unde au venit reprezentanţi de la consiliul ecumenic de la Geneva, şi acolo m-au pus să vorbesc ceva...

Părintele Cleopa – Despre Apostoli şi ierarhia Bisericii

În trei ani şi jumătate, Dumnul i-a învăţat pe Apostoli toate minunile cele mari, pe care le-a făcut în faţa lor. Pe urmă, la...

Părintele Cleopa – Despre penticostali

Petrecând Hristos cu ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui. Şi aţi văzut...

Părintele Cleopa – Împărăţia uriaşilor

Cel dintâi împărat al uriaşilor despre care citim la Facere a fost Azail. În vremea lui s-au descoperit aurul şi argintul în pământ. El este...

Părintele Cleopa – Dialog cu un sectant

Un moşneag, care până mai ieri nu credea deloc în Dumnezeu şi femeia lui se chinuia să-l tragă la biserică, fusese convins de un...

Părintele Cleopa – Cum citim în Sfânta Scriptură

Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. La un copil de clasa întâi, dacă i s-ar preda un lucru de academie, ce...

Părintele Cleopa – Dreapta credinţă a neamului românesc

Să ştiţi că rădăcina şi viaţa poporului nostru, înaintea lui Dumnezeu, este credinţa cea dreaptă în Hristos, adică Ortodoxia. Noi ne-am încreştinat de aproape...

Părintele Cleopa – Lumina nu are nicio legătură cu întunericul

Să nu vă înşelaţi, că nici o legătură nu are lumina cu întunericul. Ai văzut pe marele Apostol Pavel, când a intrat în oraşul Filipi?...

Părintele Cleopa – Despre vrăjitori şi ghicitori

− Părinte, sunt creştini ortodocşi care aleargă la vrăjitori şi la cei care deschid pravila. Se poate aşa ceva? − Cei care deschid pravila, călugări...

Părintele Cleopa – Diavolul se arată în chip de înger

Să ştiţi că diavolul se arată în chip de înger, sau în alt chip, sau în chipul lui Hristos, sau în chip de arhanghel,...

Părintele Cleopa – Istorioară cu o vedenie falsă

La un călugăr, seara, când voia să se culce, intra în chilie un înger atât de strălucitor, încât îi lua ochii. Şi când intra...

Părintele Cleopa – Să nu doreşti să vezi îngeri!

Vedenii cu îngeri Frate, să nu doreşti să vezi îngeri! Că aşa te poate înşela satana cât vrea. Iată ce trebuie să vedem noi. Păcatele...

Părintele Cleopa – N-am nevoie să văd ca să cred

Vine o bătrână şi-mi spune: „Părinte, am visat asta, am visat asta; o să fie rău!” „Cine ţi-a spus, mamă?” „Am visat eu astă...