Acasă Etichete Euharistie

Etichetă: Euharistie

Valoarea cultului ortodox

Rugăciunea liturgică ca expresie a cultului Rugăciunea liturgică este deopotrivă un mijloc de expresie a cultului de adorație a lui Dumnezeu. Și de venerare a...

Rolul credincioșilor laici la cultul liturgic al Bisericii, în trecut și...

În primele opt secole ale istoriei creștine, credincioșii frecventau în majoritate, regulat și permanent, adunările de cult și tocmai în aceasta se realiza de...

Ce reprezentau mesele frățești sau agapele?

În veacul apostolic, cu Sfânta Euharistie erau conectate și mesele frățești (de dragoste) sau agapele, pe care unii le consideră ca o prelungire sau...

În Sfânta Liturghie, cele pământeşti se pleacă şi devin fără importanţă

Prefacerea elementelor împărtăşaniei nu se face mecanic, brusc; aceasta este intim legată de fiinţa omenească a lui Hristos, şi nu se poate clinti din...

Cum era Liturghia în epoca Sfinților Apostoli?

Cea dintâi Liturghie a fost săvârșită de Mântuitorul Însuși la Cina cea de Taină, când, în cadrul ritualul unei mese pascale iudaice, El a...

Despre Liturghia Sfântului Iacob și Liturghiile de tip sirian

Liturghiile existente astăzi în Bisericile răsăritene derivă din cele două Liturghii de origine apostolică: cea a Sfântului Iacob (care a dat naștere Liturghiilor de...

Biserica – comuniune în jurul Sfântului Potir

Sfinții Părinți ne spun că există o Biserică Cerească – triumfătoare, compusă din puterile cereşti şi din sfinţi, care  au biruit deja puterea păcatului,...

Rolul pastoral-misionar al Bisericii

Biserica nu este doar o instituție, ci un mod de existență, o manieră de a fi. Taina Bisericii, chiar în dimensiunea sa instituțională, este...

„O pâine, un trup suntem cei mulţi”

Noi oamenii, suntem cu tortii, in trup cu Dumnezeu. 1. Ȋntr-adevăr, multe legături ne unesc: o singură masă pusă înainte tuturor, un singur Tată ne-a...

„Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, apropiaţi-vă!”

În Evanghelia după Ioan, cap. VI, găsim cea mai profundă şi mai directă învăţătură biblică referitoare la impărtăşirea cu Hristos. Iată ce spune Mântuitorul:...

Icoana face din viața unui credincios o liturghie interiorizată și continuă

Numai Dumnezeu este Sfântul; făptura nu este sfântă decât în mod derivat, prin împărtășire. În Biblie, noțiunile de „sfânt” sau de „sacru” implică o...

Icoana – trecere de la semne la simboluri

În limba greacă, cuvintele „diavol” și „simbol” au aceeași rădăcină; dar diavolul separă ceea ce simbolul unește. Simbolul este o punte care leagă lumea...

Conlucrarea între Dumnezeu și om în Taine

Această teologie a Tainelor revelează elementele fundamentale ale modului prin care se realizează însușirea îndreptării, precum și justele lor proporții. Hristos creează Tainele, oamenii...

Despre înnoirea vieții creștinilor

Biserica este o Cină, un act ce înseamnă a mânca și bea. Mâncarea și băutura sunt premise ale vieții omului, modul lui de participare...

Biserica este în mod constant reîntinerită şi înnoită de Sfântul Duh

După Sfântul Chiril al Alexandriei, Biserica este „cetatea sfântă, care nu a fost sfinţită păzind Legea – căci Legea n-a desăvârşit nimic“ (Evr. 7,...

Istoria apariției Bisericii – Camera din Sion

În timpul vieții pământești a lui Iisus Hristos prototipul Bisericii Creștine a devenit Camera din Sion, mare și luminoasă, așa cum era în casa...

„Nu ne împărtăşim pentru că au venit Paştile sau Crăciunul. Ne...

- De ce împărtăşania este o Taină care se repetă în viaţa credinciosului? Harul primei împărtăşanii nu are putere de actualizare veşnică, asemenea Sfântului...

„Cred că aceasta este trezvia: când stai faţă către faţă cu...

- Trezvia este susţinută de conştiinţa milei lui Dumnezeu sau mai mult de gândul la judecata de apoi? - Un Părinte spune în acest...