Acasă Etichete Evanghelia

Etichetă: Evanghelia

Sfântul Ioan despre Iisus Hristos

„Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez” (Ioan 3, 30). La cuvintele înveninate ale unui iudeu, care spune  ucenicilor lui Ioan că Cel...

Iisus Hristos despre Ioan Botezătorul

Iisus a vorbit de multe ori despre Ioan Botezătorul, la fel şi Sfântul Ioan vorbeşte şi mai mult de Mântuitorul. Sfântul Evanghelist Matei, în cap....

Sfântul Ioan Botezătorul

Din multele curse ispititoare întinse de către farisei  Mântuitorului, pentru a-L putea pune în contradicţie cu poporul şi a-L învinovăţi în faţa organelor bisericeşti...

Biblia pentru copii – Botezul Domnului

Într-o zi Ioan L-a văzut pe Domnul Iisus, Care venea spre el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care ia asupra Sa păcatul...

Predica lui Ioan Botezătorul

Atunci când Ioan, fiul dreptcredincioşilor Zaharia şi Elisabeta, a împlinit treizeci de ani, Dumnezeu i-a poruncit să vestească poporului despre venirea în lume a...

Biblia pentru copii – Bunăvestirea

Arhanghelul Gavriil a fost trimis de către Dumnezeu în oraşul galileian Nazaret, la şase luni după ce i s-a arătat lui Zaharia. În acel...

Biblia pentru copii – Vestea despre nașterea lui Ioan Botezătorul

Acum 2000 de ani, în îndepărtata Palestină trăia preotul Zaharia şi soţia sa Elizabeta — o familie de oameni evlavioşi care în­totdeauna îndeplineau poruncile...

Recomandare de lectură: Biblia pentru copii 

Dragi copii, aţi deschis acum o carte minunată - o Carte Sfântă. Această Carte ne povesteşte despre Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul lumii, Domnul nostru...

Sfintele Paşti în cultul ortodox

Evanghelia este izvor de bucurie şi de nădejde. Trăirea creştină trebuie să fie o trăire de bucurie. Temeiurile bucuriei noastre le avem în credinţa...

Oameni plăcuţi lui Dumnezeu

Cuvantare despre Sfânta Evanghelie Înaltpreasfînţite Părinte Mitropolit, stimaţi ascultători! Sunt aici, la Craiova, pentru prima dată. Am venit ca invitat al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din...

„Paradisul preafrumos al Scripturilor” – Despre importanța citirii Sfintei Scripturi (II)

Dacă Scripturile li s-au descoperit oamenilor sfinţi ai lui Dumnezeu, dacă oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu, purtaţi fiind de Duhul Sfânt, au grăit, atunci...

Ecumenismul social

Stăniloae a apreciat Mişcarea Ecumenică în mod special pentru valoarea ei fundamentală în întărirea şi consolidarea unităţii Bisericii lui Hristos. "Meritul (ei) incontestabil" este...

Respectul între soţ şi soţie

Dumnezeu pe toate le-a rânduit cu înţelepciune. Pe bărbat l-a înzestrat cu un fel de harisme, iar pe femeie cu un alt fel. Bărbatului...

Sfintele slujbe sunt întrupări ale Evangheliei

Dacă e vorba să ne oprim şi la una din pildele spuse de Domnul Hristos şi cuprinse în Sfânta Evanghelie pentru nădejdea şi bucuria...

„Învăţătorul e aici şi te cheamă”

Nu ştiu dacă v-aţi gândit vreodată careva din câţi sunteţi aci că, dacă am lua în consideraţie toată Evanghelia câtă o ştim şi câtă...

Să ne împodobim mintea cu gânduri mai presus de lume

Pentru noi ca ortodocşi întâlnirea cu Dumnezeu se face în cadrul sfintelor slujbe. Noi n-am învăţat despre Domnul Hristos studiind, chiar dacă după aceea...

”Cel pe care îl iubesc, îl şi respect. Şi cel pe...

-De ce în familie trebuie să se teamă femeia de bărbat? Nu există egalitate? -Oamenii se depărtează de armonia lui Dumnezeu, neînţelegând ceea ce spune...

Ţine candela inimii pururi aprinsă

Fă din rugăciune candelă nestinsă a inimii tale, şi untdelemnul ei pururea să-l picuri, măcar cât picătura de puţin. Veghează ca fecioarele înţelepte, nu...

Ce înţelegem prin sărăcia de bună voie?

Bogăţia este, de cele mai multe ori, o piedică în calea mântuirii. Pentru agonisirea, sporirea şi păstrarea ei, omul este adesea împins la o...

Semnificațiile nunții creștinești

Ce simbolizează florile, lumânările albe, podoabele și tinerele fecioare care însoțesc mireasa la biserică, precum și vinul și pâinea din care  gustă mirii la...

Simplu și lin să le faceţi pe toate

Există câteva secrete. Evanghelia şi Hristos Însuşi ne îndeamnă cum trebuie să ne ferim de anumite lucruri, care altfel ne vor îngreuna în lupta...

Săptămâna Patimilor – Vinerea Mare

Vinerea Mare este ziua de doliu a creştinătăţii, în care a fost rãstignit Iisus Hristos. În toate bisericile ortodoxe este singura zi în care...

Săptămâna patimilor – Miercurea Mare

Cu ziua de astăzi se sfârşeşte vremea în care se face Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. Aceasta înseamnă că până în Postul Paştilor din...

Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica a V-a din Postul...

De la păcatul ucigător la sfinţenia dătătoare de viaţă † Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 'În vremea aceea Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece...

…Şi de ce se zice: „toţi împreună“?

Pentru că toţi suntem o scumpă familie împreună. Şi pentru că toţi avem acelaşi destin şi acelaşi ţel împreună. Şi pentru că toţi avem...

Cele cinci feluri de împărtășiri

Ne putem împărtăşi cu adevărat în cinci feluri, în Biserica lui Hristos. Prima împărtăşire şi cea mai importantă este cea cu Trupul şi Sângele Domnului. A...

Propovăduind împărăţia cerurilor

Împărăţia Cerurilor se afla in noi. Duminica de astăzi vine să întărească sărbătorile cele mari ale iernii, care, iată, pare că au trecut. Ne-a copleşit...

Evanghelia Duminicii după Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos (Fuga în Egipt)

„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Ridică-te, ia Pruncul şi pe Mama Lui, fugi în Egipt şi...

Papa Francisc: Legaţi-i o piatră de gât şi aruncaţi-l în mare!...

Papa Francisc a ţinut luni o prelegere în care a taxat dur corupţia si pe "păcătoşii" care donează bisericii bani furaţi de la stat. Papa...

Sărbătoarea zilei – Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu

Sărbătoarea zilei - Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu Sfântul Iacob a fost fratele Sfântului Apostol Matei, iar tatăl lor se numea Alfeu. A fost unul...

“Ce voiţi să vă facă vouă oamenii faceţi şi voi lor...

Ce pace, ce rai ar fi pe pământ când tot omul ar ţine această poruncă scurtă: „ Ce voiţi să vă facă vouă oamenii,...

Nu te mai suport!

Suflet - Frumusețea ascunsă a semenilor. Să avem relații frumoase cu ceilalți. Vremurile actuale ne zugrăvesc cel mai hidos tablou al relaţiilor dintre semeni. Egoismul,...

“…să răspundem cu dragoste la ceva ce ne exasperează şi ne...

”Claude-Henri Rocquet:  Aş putea ghici ce cărţi n-aţi lua cu dumneavoastră pe insula pustie, dar, de fapt, care sunt acelea pe care le-aţi lua? Mircea...

Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei

Sfântul Eumenie a vieţuit în secolul al VI lea. Şi-a împărţit averea săracilor şi s-a călugărit. Atât de mult s-a umplut de harul Duhului...

Povestiri cu tâlc: Al patrulea mag

Normal 0 false false false EN-US ...

Nu trebuie să disprețuim lumea, ci patimile ei!

Convorbiri duhovniceşti cu Părintele Ambrozie Iurasov Cât de mult ar trebui să iasă Biserica în întâmpinarea provocărilor moderne şi cât de mult spaţiu ar trebui...

Prin credinţă, poţi merge pe apă ca pe uscat

În Evanghelia din Duminica a noua după Rusalii, se spune că după ce Mântuitorul a înmulţit cele cinci pâini şi doi peşti în pustiu,...