Acasă Etichete Evlavie

Etichetă: evlavie

Bunătatea, semnul superiorităţii

Bunatatea - bucuria si frumusetea omului Ce-ar fi ca astăzi să fim precum soarele? Să strălucim pentru oameni cu bunătate şi cu bucurie, încălzind pe...

Cântarea bisericească în comun este un mijloc de terapie în Biserică

Atunci când Sfânta Liturghie este cântată de toţi cei care participă, lucrarea Duhului Sfânt se arată deplin, ducând până la capăt unirea între suflete...

Sfinții, prietenii noștri din Cer

Sfintii  sunt casnicii lui Dumnezeu  Sfintii- Când traversăm o perioadă mai grea a vieții, când ne simțim singuri, deznădăjduiți, copleșiți de greutatea crucii noastre spirituale,...

Voia lui Dumnezeu

Soarta cea mai bună este ca omul să facă voia lui Dumnezeu Facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. (Luca 11, 2) Soarta-...

Ce le este permis oamenilor să facă în ziua odihnei?

Ziua odihnei in Noul Testament Ziua odihnei -Vindecarea omului cu mâna uscată (Marcu 3, 1-6) reprezintă un eveniment foarte neliniștitor pentru conducătorii religioși iudaici. Care...

Ce este sfântul antimis și la ce se folosește?

Sfântul Antimis și semnificația lui Sfântul Antimis -Termenul „antimis” înseamnă, etimologic, „în loc de masă”. Antimisul este o bucată de stofă de in sau de...

Pentru frica de Dumnezeu

De se va întâmpla să vezi pe fratele tău păcătuind, nici să nu-l treci cu vederea tăcând şi lăsându-l să se piardă, dar...

Să ne vindecăm prin pocăință

”Faceți, dar, roade vrednice de pocăință.” (Luca 3, 8) În sfintele zile ale Postului, Biserica îi cheamă pe credincioși la pocăință și la rugăciune, la...

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite – sinteza liturgică a perioadei Triodului

În afară de cel două Liturghii obișnuite de peste an, ale Sf. Ioan Gură de Aur și Sf. Vasile cel Mare, în cultul divin...

Curăția în cadrul căsătoriei

Dumnezeu a dat omului înclinații trupești nu în vederea desfrâului, ci pentru înmulțirea neamului omenesc. Judecățile lui Dumnezeu sunt întotdeauna cele mai bune, curate...

Rugăciunea curată

Ce este rugăciunea? Știm cu toții. Când am început cuvântul de aici, eram deja în rugăciune. Se cânta Paraclisul Maicii Domnului de la mânăstirea...

Să nu vă îngrijiți de propria glorie

„Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez.” (Ioan 3, 30) Una din cele mai grele încercări la care poate fi supusă firea omenească...

Să avem milă de toți, chiar și de eretici

Duhul cel Sfânt în multe feluri îl trezește pe suflet. Sunt unele vedenii sau visuri care se repetă și de trei ori pe noapte,...

Viaţa Cuviosului Chiriac de la Tazlău

Cel mai mare pustnic care s-a nevoit în jurul Mănăstirii Tazlău a fost Cuviosul Chiriac Sihastrul. Acest bărbat purtător de Hristos era fiu de țărani...

Marele părinte Spiridon, făcător de minuni şi sfânt călător

Minuni preaslăvite ale Sfântului Spiridon Creştinii ortodocşi îl prăznuiesc cu multă dragoste şi evlavie, în ziua de 12 decembrie, pe Sfântul Ierarh Spiridon. El s-a...

Dobândirea vieții veșnice

Tot meșteșugul are nevoie de timp și de învățătură, pentru a fi dobândit. Numai meșteșugul meșteșugurilor (arta artelor) se practică fără învățătură. N-ar îndrăzni...

Orice păcat nepocăit este păcat de moarte

Ori noi Îl avem în vedere pe Dumnezeu ca o realitate, ca o fiinţă la care ne raportăm, ca la o fiinţă personală cu...

”Blândeţea trebuie să aibă şi smerenie”

-Gheronda, dacă cineva se smereşte singur şi se prihăneşte pe sine zicând: „Sunt un neghiob un om pierdut etc.’’, aceasta îl ajută să dobândească...

Treaptă cu treaptă ajungem la liman

Singur Dumnezeu este biruitorul tuturor neputinţelor noastre, iar puterea Lui nu o putem primi decât prin rugăciune. Ea este izvorul tuturor împlinirilor, oricare ar...

Fără smerenie, rugăciunea nu este primită

„Rugăciunea este odrasla blândeții și a nemânierii. Rugăciunea este culmea bucuriei și a mulțumirii, apărarea de întristare și deznădejde. Trebuie așadar ca mintea la vremea rugăciunii...

Nestatornicia inimii omenești

Gândul să ne fie mereu îndreptat spre Dumnezeu, ca spre ținta noastră cea mai înaltă. Fiule, nu te încrede în inima ta, căci ea este...

”Oamenii de altă dată aveau multă dragoste între ei”

Cuviosul Nifon ajunsese la o mare înălţime a virtutiilor. Luptele lui duhovniceşti erau vrednice de mirare şi mulţi veneau la el ca să îl...

14 Februarie. Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Axentie, cel din munte

Pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr (408 -450), a fost în Constantinopol un bărbat cinstit în rânduială ostășească. El era vestit în palatele...

Să nu aruncăm cu pietre în oameni… în mod „creştinesc”

Odată am spus cuiva: „Ce eşti tu? Luptător al lui Hristos sau luptător al diavolului? Ştii că există şi luptători ai diavolului?’.  Creştinul nu...

Iubirea şi evlavia pentru Maica Domnului

Cine este Maica Domnului? ,,Dumnezeu  n-a zidit altă zidire mai curată şi mai cinstită decât Feciora Maria. Aceasta singură s-a arătat plină de dar...

”Ține mintea în iad şi nu deznădăjdui”

- Părinte arhimandrit, cum să înţelegem cuvântul Sfântului Siluan Athonitul: ''Ține mintea în iad şi nu deznădăjdui''? - Sfântul Siluan a scris o carte care...

”Trăim într-o epocă foarte primejduită şi de aceea trebuie să fim...

- Dacă puteţi să daţi o definiţie a smereniei pentru un tânăr... Şi care sunt metodele pentru aajunge la smerenie? - Definiţia smereniei este aceeaşi...

Cuvintele Bătrânilor despre căsătorie şi educarea copiilor

Cuvintele Bătrânului Filotei catre unul dintre fiii săi duhovniceşti: “Referitor la felul vieţii pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu,...

Patriahul Daniel: Pelerinajul la moaștele sfinților, un moment de înnoire și...

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, consideră că pelerinajul la moaștele sfinților reprezintă un moment de înnoire și de îmbogățire sufletească pentru toți. "Pelerinajul este un...

Împlineşte juruinţa pe care ai făcut-o

O, câte juruinţe sfinte s-au făcut şi se fac în Casa Domnului, dar ce puţini îşi împlinesc aceste juruinţe! Cât de mulţi vin acolo...

Cercetează-te singur

 „Fiecare să se cerceteze pe sine însuşi“ (I Corinteni 11, 28) Este voia Lui Dumnezeu ca fiecare om, care spune că este credincios, să se...

Dumnezeu vrea ca omul să fie îndreptat prin om

- Părinte, atunci când mă confrunt cu o problemă și mă rog în acest sens,  cum voi înțelege care este voia lui Dumnezeu? - Voia...

Gândurile omului sfințit și gândurile omului viclean

- Părinte, cel care are sfințenie, înțelege cine este viclean? - Da, îl înțelege atât pe cel viclean, precum înțelege și sfințenia unui sfânt. Vede răul, dar...

“Cei trei prieteni”

Un om avea trei prieteni. Pe doi dintre dânşii îi iubea ca şi cum i-ar fi fost fraţi de cruce; iar pe-al treilea nu-l...

„Exerciţii de admiraţie”

Sunt oameni pe care boala şi încercările vieţii  i-ar fi putut schimonosi sufleteşte, dar au ales să rămână nişte oameni frumoşi, despre care aş...

Un colţ de rai – Mănăstirea Bârsana

Mănăstirea Bârsana, plină de taina Crucii şi a Învierii lui Hristos în Biserica Sa este o sinteză între evlavie şi artă. Acolo, rugăciunea ziditoare de...