Acasă Etichete Fii om de caracter!

Etichetă: Fii om de caracter!

D-na Marjolin-renunţarea este deviza omului înţelept

D-na Marjolin, trimiţând o scrisoare fiicei sale în 1846 îşi aminteşte de sfatul mamei sale şi-i spuse: „Cuvântul trebuie — ia bine seama la...

Goethe despre mama sa: „A fost demnă de viaţă”

Goethe îi datorează mamei sale, o femeie extraordinar de dotată, caracterul şi spiritul său. Mama lui Goethe era o femeie extrem de spirituală şi...

Forţa exemplului bun de-a lungul generaţiilor

Mama pictorului Ary Scheffer— ale cărei frumoase trăsături au fost imortalizate de acesta în chipurile Beatricei, ale Sfintei Monica şi în alte picturi celebre...

Gray a moştenit firea sa simpatică şi prietenoasă numai de la...

Influenţa mamelor este evidentă şi în caracterul scriitorilor, artiştilor sau pictorilor, iar geniul lor este o dovadă elocventă a acestui lucru. Astfel influenţa mamelor asupra...

„Singura moştenire”

Curran vorbeşte cu mare dragoste despre maica lui, ca despre o femeie cu o inteligenţă de seamă, ale cărei sfaturi înţelepte, fire pioasă şi...

Mama lui Canning, o femeie cu o mare putere de caracter

Mama lui Canning era o irlandeză foarte dotată, iar fiul ei, care nu avea mai puţine calităţi, i-a păstrat până la sfârşitul vieţii sale...

Cea mai mare binecuvântare de care se poate bucura un om

Odată, când fostul preşedinte Adams asista la un examen la o şcoală de fete din Boston, elevele i-au înmânat o adresă care l-a emoţionat...

Pilduitoare şi tovarăşă veselă a copiilor

Fraţii Wesley au fost legaţi în mod egal de ambii părinţi, deşi mama lor a fost aceea care le-a influenţat cel mai mult spiritul...

Înţelepciunea este inteligenţa practică şi ea se naşte din judecata cumpătată

Până mai de curând, a existat credinţa că femeile nu au nimic de a face cu toate aceste chestiuni şi că tot ceea ce...

Caracterul unei națiuni se înalţă prin cultura şi înnobilarea femeii

Influenţa femeii este pretutindeni aceeaşi. Felul ei de a fi influenţează morala, moravurile şi caracterul unui popor în orice ţară. Acolo unde femeia este...

Un spirit cultivat va şti să facă faţă oricărei înşelătorii

În genere disciplina şi cultura, care este dată unuia dintre sexe în tinereţe, este tot atât de potrivită şi pentru celălalt, iar educaţia şi...

Unde caracterul naţional nu mai este menţinut, naţiunea este pierdută

Un popor poate fi foarte mare din punct de vedere al întinderii teritorului şi al numărului locuitorilor şi cu toate acestea, să fie lipsit...

Patriotism ignobil vs. patriotism nobil

Mare parte din ceea ce este socotit astăzi dragoste de patrie, nu este decât prefăcătorie şi meschinărie, care se manifestează ca prejudecată naţională, vanitate...

Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală

Singura baricadă împotriva despotismului opiniei publice, fie că emană din majoritate sau minoritate, trebue să fie libertatea individuală luminată, curăţenia caracterului personal. Fără aceste calităţi,...

Caracterul indivizilor îl determină şi pe acela al popoarelor

Popoarele trebuie să-şi menţină întocmai ca şi indivizii, caracterul, şi într-o guvernare constituţională — la care participă în mai mare sau mai mică măsură...

Personalităţi de seamă.Oamenii mari sunt sarea lumii

O serie întreagă de personalităţi de seamă au contribuit în decursul timpurilor prin viaţa şi exemplul lor, la formarea caracterului complex al Angliei. Aceia...

Istoria este făcută de fapt de marii gânditori şi oameni de...

Istoria este făcută de fapt de marii gânditori şi oameni de acţiune şi nu reprezintă decât omenirea influenţată necontenit de caracterele mari, de conducători,...

Oamenii de seamă sfinţesc poporul

Oamenii de seamă sfinţesc poporul Este foarte natural ca oamenii de seamă să fie admiraţi şi respectaţi. Ei sfinţesc poporul din care se trag şi...

Omul de caracter este conştiincios şi respectuos

Omul de caracter este conştiincios. El îşi pune conştiinţa în vorba, fapta şi acţiunile sale. Atunci când Cromwell a cerut parlamentului soldaţi în locul unor...

Fii cinstit în toate, în fapte şi în vorbă

Omul de caracter e cinstit în toate, în fapte ca şi în vorbă. E nobil şi mărinimos faţă de adversari, la fel ca şi...

Orice acţiune, oricare gând sau simţământ ne transformă

Orice acţiune, oricare gând sau simţământ, contribue la formarea intelectului, sensibilităţii şi obiceiurilor şi va exercita asupra vieţii noastre viitoare o influenţă de neînlăturat....

Ce fiinţă umană este acel bărbat care nu se poate ridica...

Caracterul se manifestă în purtarea condusă de principii statornice, dreptate şi inteligenţă practică. În forma sa perfectă, este voinţa unitară, care se manifestează sub...

Oamenii de caracter își clădesc renumele

Chiar dacă renumele oamenilor de caracter se formează cu încetul, calităţile lor reale nu pot rămâne multă vreme ascunse. Se poate întâmpla să fie...

Putem avea încredere în talent sau în geniu?

Nici talentul şi nici chiar geniul nu este o raritate. Putem însă avea încredere în talent sau în geniu? Desigur că numai în cazul...

Un om fără principii se aseamănă cu o corabie lipsită de...

Munca cinstită duce pe om departe, dacă este bazată pe o autoapreciere justă şi pe respectul celor ce sunt socotite şi simţite ca fiind...

Luxul şi viciul sunt strâns legate între ele

Averea are şi mai puţină legătură cu mărimea caracterului. Din contră, averea este adeseori cauza pierzaniei şi înjosirii lui. Bogăţia şi stricăciunea, luxul şi...

Să îți faci datoria este cel mai înalt ideal al vieţii

Chiar dacă n-ar părea un lucru de seamă, faptul de a-ţi îndeplini asemenea datorii, întruchipează cel mai înalt ideal al vieţii şi al caracterului. E...

Caracterul, cea mai însemnată forţă motrice a lumii

Ce fiinţă sărmană este acel bărbat care nu se poate ridica singur! - DANIEL Caracterul este ordinea morală privită prin prisma firii personale... Oamenii de caracter...