Acasă Etichete Gheronda Iosif Vatopedinul

Etichetă: Gheronda Iosif Vatopedinul

Ce este simplitatea cea „întru Hristos”?

Este foarte cu anevoie să vorbească cineva despre această virtute (simplitatea) sau, mai bine zis, despre acest chip dumnezeiesc, despre care numai cei ce...

Ce este blândeţea şi care este „pământul” pe care îl vor...

Blândeţea, în calitate de trăsătură distinctivă, este rodul lucrării Duhului Sfânt. Izvorul şi rădăcina ei este smerenia. Este şi aceasta o însuşire dumnezeiască, de...

Însuşirile omului înţelept (priceput)

Proprie omului înţelept (priceput) îi este slobozenia faţă de orice simţire iraţională şi de orice dispoziţie şi mişcare pătimaşă. Din acestea se iveşte controlul...

Iubire de osteneală

Miezul pocăinței și terapia vindecării Miezul pocăinței -De vreme ce pocăinţa este îndreptarea greşelilor, care privesc fapte şi înţelesuri, primul lucru care  impune este îndepărtarea...

Unde duce adevărata pocăinţă?

Adevărata pocăință și harul lui Dumnezeu Adevărata pocăință -Harul cel iubitor de oameni al lui Dumnezeu, deşi este unul, lucrează în felurite chipuri în cei...

Ce este credinţa?

Credinţa este legătura zidirii cu Dumnezeu Creatorul şi mijlocul legăturii acesteia cu atotmântuitoarea pronie. Prin mijlocirea credinţei Dumnezeu S-a descoperit în zidirea Sa şi...

Credinţa este izvorul curajului

Izvorul curajului și curajul în lupta cea bună Izvorul curajului -Domnul nostru atrage atenţia că „toate sunt cu putinţă celui ce crede". Toţi cei ce...

Ce este plânsul şi care este folosul lui?

Plânsul și fericirea celor „săraci cu duhul" Plânsul -Domnul, în predica Sa de pe munte, îi fericeşte pe ”cei ce plâng", după fericirea celor „săraci cu...

Este necesară spovedania?

Spovedania cea bună este primul element al pocăinţei Spovedania cea bună- În parabola fiului risipitor vedem marea ei însemnătate când citim: „Sculându-mă, mă voi duce...

De ce ne botezăm?

Botezul este identitatea mărturisirii credincioşilor creştini Botezul este identitatea mărturisirii a celor ce se supun cu toată fiinţa lui Dumnezeu, a adevăraţilor cetăţeni ai Împărăţiei...

„Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu”

Mânia omului și dreptatea lui Dumnezeu Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu" (Iacov 1,20). Astfel descrie Apostolul Iacov cât de pierzătoare este mânia. În acelaşi...

Ce este nesimţirea, potrivit Părinţilor Bisericii?

Doar Dumnezeu poate să ne ocrotească de această pieire, pe care nu am greşi asemănând-o cu lespedea neagră a morţii sau numind-o moarte înainte...

Cum poate fi vindecată firea bolnavă care cade cu uşurinţă în...

Firea omenească și Domnul Firea omenească este socotită bolnavă atunci când lipseşte din ea harul dumnezeiesc, care desăvârşeşte. Și susţine toate, de vreme ce „pe...

Ce este „nerușinarea cea de laudă”?

Nerușinarea cea de laudă nu se poate întâlni ușor. Numai în cazuri de mare luare aminte de sine și jertfire de sine. În aceste...

Care este „pământul” pe care îl vor moșteni cei blânzi?

Blândețea, în calitate de trăsătură distinctivă, este rodul lucrării Duhului Sfânt. Izvorul și rădăcina ei este smerenia. Este și aceasta o însușire dumnezeiască, de...

Cum trăia omul în Rai?

Raiul a fost un loc dumnezeiesc, o locuință pentru omul plăsmuit „după chipul și după asemănarea” lui Dumnezeu. Acolo trăia în fericirea părtășiei cu...

De ce trebuie să suportăm calomnia?

Calomnia este cel mai groaznic spectru al urii și răutății, cea mai dureroasă traumă pentru cel ce o suportă. Calomnia este arma defensivă a...

Războiul nevăzut

Luarea aminte este o neîncetată liniștire a inimii față de orice gând viclean; să ținem necurmat numele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și...

Este bărbatul superior femeii?

Este bărbatul superior femeii? Dacă femeia, în cadrul căsătoriei, consideră slujirea ei către bărbat ca robie, atunci va voi să se elibereze şi să se...