Acasă Etichete Ispita

Etichetă: ispita

Darea de seamă a lui Dumnezeu

12 mai: Cei întru Sfinţi Părinţii noştri Epifanie, Episcopul Ciprului, şi Gherman, Patriarhul Constantinopolului  scriitorul de cântări Fapte 14, 6-18; In 7,14-30 Epifanie s-a născut în Palestina...

Doamne, cum am îndrăznit?

Doamne, cum am îndrăznit să cad lângă Tine când păcatul s-a-ncălzit moleşit spre mine? Doamne, cum nu s-a deschis vatra să ne-nghită când, în faţa Ta, am zis DA către ispită… Nu-mi...

Punerea la încercare a sufletului

Ispita din Rai Și nu ne duce pe noi în ispită. (Luca 11, 4) Ispita din Rai- Cuvântul „ispită” are două înțelesuri. În Deuteronom 8, 2...

Jertfele aduse la biserică

Jertfa la Biserică se aduce de bunăvoie Jertfa- Atunci când aducem ceva în casa Domnului, o facem după anumite criterii, o parte culese din rânduielile...

Mintea iubitoare de Dumnezeu

Viața virtuoasă  Viața virtuoasă -”Să nu zică cineva că este cu neputință omului să ajungă la viața virtuoasă, ci numai că aceasta nu este ușor,...

”Ia aminte la tine însuți”

Omul se ghidează după ce i se cuvine ”Omul cu judecată, luând aminte la sine, cumpănește cele ce i se cuvin și-i sunt spre folos....

Despre păcatul fariseismului

Fariseii si carturarii iudei stiau sa se prefaca Fariseii si carturarii -Atunci când spunem despre cineva că este fățarnic spunem că este nesincer, cu o...

Pentru frica de Dumnezeu

De se va întâmpla să vezi pe fratele tău păcătuind, nici să nu-l treci cu vederea tăcând şi lăsându-l să se piardă, dar...

Să ne grăbim sub acoperământul părintesc

Cel ce locuiește întru ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului: „Sprijinitorul meu ești și scăparea mea; Dumnezeul...

Hristos va ajuta

El Însuși a pătimit, fiind ispitit. (Evrei 2, 18) Dacă ispita ne chinuie, dacă ne tulbură îndoielile, să mergem cu ele drept la Cel care,...

Duhurile rele vin când cineva caută să-și păzească mintea

Odată, înainte de a mă împărtăși, sâmbăta, când să fac rugăciuni, au început a veni: prima dată patimi trupești, gânduri, chipuri muierești... Și-am început...

„Șarpele a amăgit cu vicleşugul lui“ – reprezentări ale divolului în...

Din punct de vedere istoric, diavolul a avut multe nume și a jucat numeroase roluri. El este cel care o ispitește pe Eva să...

Trebuie să te urci la înălţime pentru că acolo diavolul nu...

Cel rău, cel ce ispiteşte, cel ce pune la cale toate fărădelegile, este diavolul. Diavolul nu-i o metaforă, nu-i o ficţiune, nu-i un concept,...

Cu diavolul nu trebuie să stai de vorbă, căci până la...

Când am citim această cerere: “Şi nu ne duce pe noi, în ispită”, imediat ne vine în gând următoarea întrebare: „Dar ce, Dumnezeu poate...

Dar eu cum sunt?

”Deci, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați aceasta: să nu dați fratelui prilej de poticnire sau de sminteală.”...

A sfinţi numele lui Dumnezeu înseamnă a deveni sfânt

Rugăciunea Domnească, este singura rugăciune care ne-a rămas de la Domnul Iisus Hristos, iar  începând această rugăciune lăsată de Domnul Hristos, Îl numim pe...

Când vrei să te apropii să slujeşti Domnului Dumnezeu, găteşte-ţi sufletul...

Omul credincios, care s-a pocăit de păcatele sale, care se înfrânează de la rău, nu este scutit de încercări. Rămâne valabil peste veacuri îndemnul...

Corectarea minţii și ispita osândirii

În Filocalia sunt numite trei mişcări ale minţii: Mintea se mişcă împotriva firii. Mintea se mişcă în acord cu firea. Mintea se mişcă mai presus de fire. Mintea...

Nevoințele sunt bune numai cât le dă duhovnicul

Cele mai grele ispite sunt când se bagă diavolul. Omul are ispite trupești, dar când se bagă diavolul, sunt îndoit de grele, dublu. Când...

„Cei smeriţi sunt dăruiţi cu înţelepciune prin har”

Dumnezeu şi omul - omul si Dumnezeu. Persoana Dumnezeu-omului Hristos prezintă în sine imaginea ideală a personalităţii şi cunoaşterii umane. Persoana lui Hristos trasează şi...

Constantin Noica: Cunoaștere și asceză (I)

Cunoaştere şi asceză. „Şi” are aici un sens adversativ. E ca şi cum am spune: om şi animal, destin şi libertate. Sunt termeni care...

Cugetări despre providența divină

Despre Providența Divină Când te ajuți tu însuți și cerul te ajută (Jean de la Fontaine). Dumnezeu nu vrea să facă totul, pentru a nu ne...

Înşelătoria pe calea spirituală

Unii își taie mintea în Scripturi. Cu trecerea de vreme, vicleanul s-a mai iscusit în rele. Pe cine poate să-l întoarcă împotriva lui Dumnezeu...

Valoarea exemplului personal al preotului şi ispita ipocriziei

Preotul va propovădui desigur mult mai eficient mesajul mântuitor al Evangheliei nu prin predici sforăitoare, prin presiuni sau forţări psihologice, ci într-un mod firesc...

Ispita din interior

Ispita interioară este cauzată de pofta trupului, de pofta ochilor şi de pofta inimii (conform I Ioan 2,16). Poftele trupeşti se manifestă sub forma...

”Nu te uita înapoi!”

Un părinte, cu ani buni de mănăstire, acum ieromonah ne-a povestit  pe când era frate începător, la Mănăstirea Sihăstria, la câteva săptămâni după venirea...

De ce cad, uneori, cei duhovnicești?

Căderile celor duhovnicești nu sunt simple căderi. Aceștia știu prea bine ce înseamnă paza minții, ispită, păcate, judecată, rai și iad. „Cât sunt de...

Știați că ispitele vin din opt direcții?

Să cunoaștem meștesugul războiului nevăzut și să vedem din câte părți suntem atacați în lupta noastră duhovnicească de fiecare ceas și minut. Și, fiindcă...

Păzeşte-ţi inima cu rugăciune

De ne vom păzi inima cu toată străjuirea şi cu rugăciune, ea va deveni izvor al vieţii (Proverbe 4, 23); iar de nu vom...

Alte motive pentru care suntem ispitiţi

A unsprezecea pricină pentru care ne ispitim este ca să fim îndemnaţi să ţinem mai strict toate poruncile lui Dumnezeu şi să nu călcăm...

Ispita poate duce la păcat sau la virtute

La păcat se ajunge de obicei dintr-o ispită, adică dintr-un gând fără formă care ni se prezintă minţii noastre şi este îndemnător spre păcat....

Ispita este păcat?

Ispita în sine  nu este păcat; învoirea cu ispita este păcat. Dumnezeu  nu ispiteşte, dar ingăduie ispita fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie a...

Nu fi furtunos în treburile tale

Fiule, lasă în seama Mea interesul tău; la timpul cuvenit, Eu voi rândui cum este mai bine pentru tine. Învață să aștepți în tăcere...

Recunoașterea propriei slăbiciuni și a mizeriei vieții

Voi mărturisi împotriva mea fărădelegea mea, Ție îți voi mărturisi, Doamne, slăbiciunea mea. Adeseori un lucru de nimic mă doboară și mă întristează. Acum...

Cuvântul lui Dumnezeu este nebăgat în seamă de mulți

Fiule, ascultă cuvintele Mele, căci ele sunt dulci și întrec toată știința filosofilor și înțelepciunea lumii. „Cuvintele Mele sunt duh și viață”; de aceea...

”Ispită este viaţa omului pe pământ”

Atâta vreme cât trăim pe pământ, nu putem fi scutiţi de necazuri şi de încercări. De aceea este scris în cartea lui Iov: "Ispită este...

Povețe Părintești (II)

* Ispitele sunt că furtunile de pe mare; în vremea furtunii lemnele şi murdăriile din mare sunt aruncate afară; marea se curăţeşte şi devine...