Acasă Etichete Ispite

Etichetă: ispite

O zi de viaţă sfântă – Cum să te păzeşti de...

Ca să te păzeşti de păcat în cursul zilei, încearcă să te gândeşti încă de dimineaţă la tot ce ţi s-ar putea întâmpla pe...

Liniștea din toiul furtunii

Liniștea de după furtună Liniștea -Corabia plutește pe mare. Oricât ar fi de adânc noianul acesteia, oricât ar fi de puternice valurile, oricât s-ar înverșuna...

Prin post se ajunge la echilibrul trupului și al sufletului

Postul, ca mijloc de despătimire, merge mână în mână cu rugăciunea. Cele două mijloace se sprijină unul pe altul şi se intercondiţionează. De aceea...

Fără cruce nu există înviere şi biruinţă

Răbdarea necazurilor îl apropie pe om mai mult de Dumnezeu. La începutul lor, el se roagă lui Dumnezeu ca un străin dar, pe măsura...

Când suntem mușcați de șerpii cei veninoși să privim la Hristos

Câți dintre noi creștinii nu suferim cu greu veninul cel pricinuit din cauza semenilor noștri? Mulți dintre oameni se comportă ca niște șerpi vicleni...

Să-ţi închizi uşa inimii tale faţă de ispite, dar să o...

O problemă foarte gingaşă, mai ales pentru cei tineri, este următoarea: l-ai scos din mediul viciat, dar ce-i oferi în loc? Omul e dornic...

Căile şi felurile pătrunderii ispitelor

Calea pătrunderii ispitei o reprezintă, aşadar, un gând, o imagine, o senzaţie, o halucinaţie, o închipuire, o fantezie, o amintire. Acestea urmează două circuite:...

Răzbună-te cu lacrimile; ajută cu dragostea și cu mila

Când vine o descurajare ori  deznădejde, atunci trebuie să facem în felul acesta: să-i spunem așa acelui duh: „Hristos a venit pentru cei păcătoși,...

Cele trei ispite cu care diavolul a venit la Mântuitorul sunt...

Sfântul Matei ne spune că după botez Iisus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de către diavolul. Şi după...

Ridică-te!

A zis Dumnezeu către Moise: „Suie-te la Domnul, tu și Aaron.” (Ieșirea 24, 1) Ridica-voi ochii mei spre munți, spune Psalmistul. Acests este, fără doar...

„E mai bun un păcătos smerit decât un drept mândru”

„Dacă am smerenie am și dragoste, dacă n-am dragoste, n-am nici smerenie.” Mi-a scris cineva într-o scrisoare că mai buni creștini sunt catolicii; ortodocși-s mai...

„Nimica sunt, nimica pot, nimica am”

Până la urmă, tot smerenia este vârful tuturor virtuților. Dacă cineva are fapte bune și n-are smerenie, se răstoarnă din căruță; este în primejdie....

„Ispitele de la diavol, așa sunt de grele!”

Când cineva caută să zică „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!”, sunt tot felul de încercări. Prima dată, diavolul caută...

Ispitele şi mâhnirile ce vin din îngăduinţa lui Dumnezeu

Încercările care ne vin sunt uneori antibioticul pe care ni-l dă Dumnezeu pentru bolile sufletului nostru şi care ne ajută mult duhovniceşte. Omul mănâncă...

Diavolul atacă mintea care nu lucrează rugăciunea

În lupta pentru smerenie, în unele dăți, diavolul se amestecă cu mintea omului. Cât mintea este în rugăciune, nu se poate amesteca, stă departe...;...

Poarta mirosului și pipăitul

Să presupunem că zidurile și porțile sunt cele patru simțuri. Trupul întreg, să spunem, ar fi ca un zid ale cărui porți sunt: ochii,...

Smerenia

„Nicăieri în altă parte nu se poate ascunde omul ca să scape de mulţimea ispitelor, decât în adâncurile smereniei." Smerirea sinceră este războiul împotriva duhurilor...

Opriți ispitele și nimeni nu se va mai mântui

Vrăjmașul, ca să-și ajungă ținta fărădelegii, îmbie sufletului ispita întâi, cea prin plăcere, aducându-i momeli plăcute la vedere și bune la gustare, potrivite cu...

Crucea este temelia împărăției harice a lui Hristos

Întrucât Dumnezeu, preaînţelept în lucrarea Sa asupra făpturii, ia în considerare şi însuşirile făpturii, atunci, bazându-ne pe noţiunea de stare păcătoasă a sufletului, putem...

De ce S-a rugat Mântuitorul Hristos dacă era Însuși Dumnezeu?

Rugăciunea este ridicarea minții către Dumnezeu sau este cererea celor ce se cuvin de la Dumnezeu. Așadar, în ce sens se ruga Domnul la...

Virtutea trebuie învățată treptat

Asemuiți-vă în deprinderea virtuților cu copiii. Ei învață mai întâi forma regulată a literelor, și pornind de la acesta, propășesc pe calea cititului. Să...

Postul și lecția abținerii pentru viață

Dacă un tânăr învață de la părinte să se abțină azi de la carne și de la mâncăruri de dulce, mâine va învăța să...

Vicleanul – ispititorul oamenilor

Mare păcat aţi făcut ademenind-o pe draga de N.N. să bea lapte miercurea. Că doar nu mureaţi de foame! Altceva este dacă aţi fi...

Ţine candela inimii pururi aprinsă

Fă din rugăciune candelă nestinsă a inimii tale, şi untdelemnul ei pururea să-l picuri, măcar cât picătura de puţin. Veghează ca fecioarele înţelepte, nu...

Rugăciunea „Tatăl nostru”

Am mai putea găsi o cale a bucuriei, tot aşa, gândindu-ne dinspre sfârşit spre început la rugăciunea „Tatăl nostru". Cei care aţi citit Filocalia...

Dragostea este cununa tuturor faptelor bune

Tot ce faceţi, faceţi cu dragoste, ca să aveţi plată pentru toate, că dragostea este coroana tuturor faptelor bune! Ultima şi cea mai mare virtute...

Ispitele ne sunt de folos, dacă știm să le folosim

Firea omenească e înclinată atât spre bine, câtși spre rău. Ea primește cu ușurință  atât binele, cât și răul, atât harul dumnezeiesc, cât și...

Harnicul, leneşul şi…ispitele -povestire

Harnicul, leneşul şi...ispitele Într-o dimineaţă, un băiat s-a dus la bunicul său şi l-a întrebat: - Bunicule, mereu spui că trebuie să fugim de păcate, dar...

Ferice de omul care trăind printre ispite, rămâne mereu curat

Desăvârşit este doar acel om care, trăind în lume printre cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu şi printre ispite, rămâne mereu curat. Fiind înconjurat...

Cele patru ispite ale omului din vremea morții

Fraților, vine ceasul cel mai de pe urmă, când fiecare din noi avem să trecem pragul acestei vieți. Va veni moartea azi, mâine, poimâine; nu...

Marile ispite care lovesc familia creştină

Dintre ispitele sufleteşti cu care se confruntă familia creştină de azi, cele mai mari sunt: ispita necredinţei  în Dumnezeu şi a îndoielii în credinţă,...

Semnele smereniei simţite în suflet

Necontenitele mustrări ale conştiinţei sunt un semn al smereniei. Lipsa lor în tot ce facem e semnul unei inimi învârtoşate, al unui obicei al...

Inima, centru al lucrării inferioare. Subcoștientul patimilor

Ființa umană e duplicitară, datorită păcatului care o scindează și o sfâșie. Această alterare se resfrânge și asupra structurii spirituale. Ca urmare, inima are,...

De ce de sărbători sunt mai multe ispite?

- De ce mai ales în sărbători se întâmplă ispite? - Nu ştii de ce? În sărbători Hristos, Maica Domnului şi toţi Sfinţii se bucură...

Ispitele care vin la om au scopul de a-l smeri

Pentru ostenelile virtuţii vom afla odihnă în cealaltă viaţă; truda aceasta este aurul care se adună în cămările lui Dumnezeu; este sămânţa. Acum semănăm,...

Nu se poate să fii scutit de ispite în viața aceasta

Fiule, în viața aceasta niciodată nu ești scutit de ispite; de aceea, cât vei trăi, ai nevoie de arme duhovnicești. Trăiești între vrăjmași; din...

Există un acel moment când nu mai poţi…

Momente din viaţă, când ţi se pare că eşti încercat la maxim de Dumnezeu, că este peste puterile tale să treci de toate câte...