Acasă Etichete Judecata

Etichetă: Judecata

Să așezăm scuza înaintea judecății!

Să așezăm scuza înaintea judecății! ,,Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să așezi scuza înaintea judecății’’ (Pr. Petru Munteanu) Ne-am obișnuit să devenim judecători ai aproapelui nostru, am devenit...

Pilde şi povestioare duhovniceşti: La judecată

Citeste si in „Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei...

Cum e viața după moarte

Durerea noastră ar fi fost fără margini şi fără mângâiere pentru cei care se apropie de moarte, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat viața...

Fabula zilei: Muștele și albinele

Judecată foarte mare oarecând s-a ridicat Între muște și albine, încât lumea-au speriat. Muștele zbârnâiau tare Și, prin probe vederate, După gust și de mâncare Demonstrata ca avocate, Trecute prin...

”Ia aminte la tine însuți”

Omul se ghidează după ce i se cuvine ”Omul cu judecată, luând aminte la sine, cumpănește cele ce i se cuvin și-i sunt spre folos....

Ce să îi spunem celui care întreabă: „Cum să-mi mântuiesc sufletul?”

Pocainta cea buna si calea poruncilor Pocainta cea buna -Iată ce: „Pocăieşte-te şi, întărindu-te cu puterea harică prin taine, mergi pe calea poruncilor Domnului, urmând...

Importanța conștiinței în creștinism

Conștiința omului  și calea lui Dumnezeu Conștiința omului -Conștiința este considerată sesizarea de sine a cugetului și puterea spirituală de a judeca și a aprecia...

De ce i se spune slăbănogului de la Vitezda, evreul rătăcitor?

Slăbănogul din Evanghelie Slăbănogul -,,După aceasta, Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti,...

Leagănul copilăriei: ”Cinci pâini”

Doi oameni au vrut să se judece Doi oameni au vrut să se judece -Doi oameni  cunoscuţi unul cu altul, călătoreau odată, vara, pe un...

Iisus în grădina Ghetsimani

Joi seara, după Cina cea de taină, Iisus a mers cu ucenicii Săi în grădina Ghetsimani, ca să se roage. În grădina aceea era...

Dumnezeiasca judecată

Judecata va fi pentru toți; însă, pentru aceia care sunt vrednici de îndreptățire, judecata va fi astfel încât parcă nici nu va fi, o...

Domnul te va da în vileag

Tu ai făcut acestea, iar Eu am tăcut. (Psalmi 49, 21) Așa zice Domnul. Până acum a tăcut, și ți-ai închipuit că El nu te...

Cum facem ascultare?

Ascultarea săvârșită fără tragere de inimă ați numit-o ascultare mecanică. Dar în realitate se întâmplă ca numai acea ascultare care este săvârșită împotriva voii...

“Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de...

Avem acum toate pricinile să ne temem pentru toţi cei care, în viaţa aceasta, nu au frică de păcat. Domnul spune: "Căci de cel...

„Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru!”

 “Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru!” Ne putem întreba: „De ce îi cerem lui Dumnezeu să vie în Împărăţia Lui? Oare nu este Dumnezeu Împărat...

Preoților li s-a dat marele dar să ierte în numele lui...

Larma vieții și gălăgia  grijilor deșarte strigă oamenilor în urechi nevoile lor pământești, mai tare decât le strigă glasul conștiinței trebuințele lor veșnice. Oamenii...

Despre folosul citirii cărților sfinte

În viaţa duhovnicească, şi mai ales în zbuciumul luptei cu patimile, ajută mult lectura şi meditaţia. O lectură bine aleasă te determină să meditezi...

Este nevoie ca Dumnezeu să trăiască în noi

Avem nevoie ca Dumnezeu să trăiască în noi. Canonul de pocăință trebuie înțeles în duhul și nu în slova lui. Pocăința, ca stare, durează toată...

Frica de Dumnezeu este stimulată de aducerea aminte de moarte

Isus fiul lui Sirah spunea: “În tot ce faci adu-ţi aminte de sfârşitul tău şi nu vei păcătui niciodată” (Sirah 7, 38). Pomenirea morţii...

Ce înseamnă “a judeca”

A judeca sau a nu judeca “Nu judecați, ca să nu fiți judecați” (Matei 7:1) – știm cu toții această însemnată poruncă lăsată de Domnul....

De ce Dumnezeu nu îngăduie să ne cunoaștem momentul morții?

Poate fiecăruia dintre dumneavoastră i-a venit cândva în gând întrebarea aceasta: de ce oare Dumnezeu n-a lăsat vreun semn anumit după care să putem...

Să plângem doar păcatele celui adormit

Gândeşte-te unde s-a dus cel mort şi mângâie-te! S-a dus acolo unde-i Pavel, unde-i Petru, unde-i toată ceata sfinţilor! Gândeşte-te cum are să învie,...

Moralitatea își are rădăcina în religie

În general, prin abaterea esenței religiei către moralitate, atât de obișnuită în devierea raționalistă a gândirii religioase (Kant, Fichte și alții), se ignoră natura...

˶Frumusețea naturală și frumusețea artistică: sunt ele la fel sau sunt...

Frumusețea unui peisaj, a unui copac sau a unui corp omenesc este la fel în natură și în opera de artă? În ce sens se...

Lucrarea vicleană a diavolului

Dar, ca să afli şi din altă parte că este mai vrednică de credinţă învăţătura proorocilor decât spusele celor înviaţi din morţi, ia seama...

Cazuri de nerodire

-Părinte, doi soţi care au stigmatul anemiei mediteraneene ne-au întrebat dacă trebuie să facă copii. Eu le-am spus să-l întrebe pe duhovnicul lor. -Duhovnicii nu...

Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului

Mântuirea este fapta milostivirii lui Dumnezeu, prin care ne scoate din păcat, dacă vrem și ne ostenim și noi. Dacă însă nu vrem, cu...

Prin natura slujirii sale, slujitorul bisericesc poate provoca cu uşurinţă nemulţumiri...

Apostolul Pa vel ne spune în prima Epistolă cătr Tesaloniceni: „Şi vă rugăm pe voi fraţilor, să cinstiţi p cei ce se ostenesc întru...

Înfricoşătoarea judecată asupra lui Dumnezeu Predica întâi în Vinerea Mare (1926)...

Nu întreba: Nu cumva sunt eu, Doamne? Căci fără îndoială vei auzi răspunsul: Da, tu zici. Tânjeşti oare după bogăţie, mocneşte în tine aviditatea...

Evanghelia iubirii

Evanghelia iubirii se încheie cu Înfricoşătoarea Judecată! Domnul Hristos este Dumnezeul Iubirii şi iată, încheie istoria lumii, istoria tuturor popoarelor, cu înfricoşătoarea Judecată. Va...

Petre Țuțea: ˝Nu mă tem de moarte. Mă tem de însingurare!˝

Pe data de 3 decembrie se împlinesc 20 de ani de când  fiul de preot şi reprezentantul strălucit al generaţiei de intelectuali a anilor...

Dragostea este discretă

A zecea culoare a dragostei este discreţia. Dragostei nu-i place sa scoată în evidenţă greşelile sau defectele celui iubit. Dragostea acoperă ceea ce nu...

De ce cad, uneori, cei duhovnicești?

Căderile celor duhovnicești nu sunt simple căderi. Aceștia știu prea bine ce înseamnă paza minții, ispită, păcate, judecată, rai și iad. „Cât sunt de...

„Fiecare din noi este potenţial un Iuda”

În 1982, cam cu jumătate de an înainte de moartea sa, Părintele Serafim a vorbit din nou despre primejdia de a lăsa părerea noastră...

„Cel ce se înalţă pe sine se va smeri şi cel...

- Există o judecată particulară şi una universală? De ce? - Există. Cea particulară e pentru judecarea omului, aşa cum se prezintă la moarte, şi...

Aducerea-aminte de judecata lui Dumnezeu

Dacă s-ar putea întipări cumva în sufletul oamenilor imaginea judecăţii lui Dumnezeu, nu încape îndoială că toţi s-ar face în cel mai scurt timp...

11 Martie. Pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Sofronie, patriarhul Ierusalimului

Acest preamare luminător al Bisericii era de fel din ţara Feniciei celei încununate cu munţii Libanului, s-a născut în cetatea Damascului, către anul 550,...