Acasă Etichete La Fontaine

Etichetă: La Fontaine

Un clopoţel pentru pisică

A fost odată un motan mare, care semăna spaima printre şoarecii care locuiau în pivniţa de la ferma. Aşa încât, într-o bună zi, neamul...

Şoarecele de la oraş şi şoarecele de la ţară

A fost odată un şoarece care, în timpul unei călătorii în afara oraşului, întâlni un şoricel de ţară. Acesta îl duse pe câmp şi...

Calul şi măgarul

A fost odată un vizitiu bătrân care avea un cal şi un măgar. Deşi stăpânul ţinea la amândoi deopotrivă, calul primea hrană mai bună...

Fabula zilei: Victoria învățăturii

După cum o să vedeți, Zice-se că ar fi fost, Mai demult, doi târgoveți: Un bogat, - semeț și prost – și-un sărac, - băiat isteț. Stând de vorbă...

Fabula zilei: Stejarul și Trestia

Privind în jos, din slava lui înaltă, Stejarul zise Trestiei din baltă: -„Te-a vitregit natura, draga mea; Un pițigoi și-o povară grea și până și o blândă adiere ce-abia-ncrețește...

Fabula zilei: Măgarul și câinele

Ajută-te cu alții la o nevoie, bade, Cum cere legea firii, de-a pururi cu temei! Doar un Măgar (de altfel, jivină cumsecade) Se abătu, o dată, de...

Fabula zilei: Coarnele cerbului

Cum venise să se adape în cleștarul unei ape, aplecându-se să bea, Cerbul s-a zărit în ea. Bolți de frunze să răstoarne cu frumoasele lui coarne! Dar picioarele, - ce...

Fabula zilei: Rândunica și privighetoarea

Lăsând orașul și luându-și zarea, de limpezimea largurilor beată, Rândunica a pornit, săgeată, spre o pădure-n care cânta Privighetoare -"Ei, surioară dragă, ce mai faci? Cu sihăstria cum te...

Fabula zilei: Oile și lupii

De-o mie și mai bine de ani – ori mai dincoace (căci ziua, luna, leatul nu ni le-arată cărțile) – Cumetrii lupi căzură cu oile la...

Fabula zilei: Lebăda și bucătarul

În curtea unui vechi conac, Trăiau, odată, pe un lac O lebădă și un Gânsac: Întâia, hărăzită privirea s-o desfete, Iar dânsul cu mireasma fripturii să-i îmbete. În zilele...

Fabula zilei: Leul și măgarul la vânătoare

Monarhul dobitoacelor, năprasnic, Voia să dea de ziua lui un praznic. Și chibzui să facă mare vânătoare, De urși, de cerbi, de lupi, de căprioare Și de mistreți; Căci...

Fabula zilei: Corbul și vulpea

Jupânul Corb, pe-o creangă cocoțat, ținea în clonț un boț de caș furat. Ademenită de mirosul cașului, Cumătra Vulpe-i spuse-așa borfașului: -„Să ne trăiți mulți ani, Măria Voastră, Că...

Fabula zilei: Greierele și furnica

Petrecuse cu chitara Toată vara. Însă iată că-ntro-zi, când vifornița porni, Greierele se trezi Fără muscă, fără râmă Fără umbră de fărâmă Ce să facă?...Hai să ceară La Furnică, pânˈla vară, Niscai...