Acasă Etichete Libertatea

Etichetă: libertatea

Libertatea este prietenă cu îndoiala

   ,,Nu locul îl mântuiește pe om, ci libera lui voie. Adam, strămoșul nostru, a căzut chiar din rai, iar dreptul Lot s-a păzit chiar...

Libertatea – o problemă psihologică?

Istoria modernă a Europei şi a Americii se concentrează în jurul efortului de eliberare din lanţurile politice, economice şi spirituale care încătuşau oamenii. Luptele pentru...

”Priviţi: ce este acolo?”

Dispoziţia lăuntrică şi grija  Grija şi dispoziţia lăuntrică- Nu o dată am înfăţişat atenţiei ortodocşilor adevărul simplu potrivit căruia în creştinism esenţa faptelor stă în...

Războiul nevăzut

În noi înșine se află lumea lui Dumnezeu În noi înșine- De s-ar deschide ochii minţii noastre, ce am vedea împrejurul nostru şi în noi...

Libertatea de a decide

Am descoperit, într-o zi, cu bucurie, că un cunoscut de-l meu era rudă cu Părintele Porfirie. Cum am aflat acest lucru, i-am propus să...

Eliberat de lanțul cel greu

Iar Domnul l-a pus iarăși pe Iov în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni. (Iov 42, 10) Sunt liber doar...

Cugetarea corectă  se întemeiază pe doctrina ortodoxă

Cugetarea ortodoxă și acțiunile noastre Cugetarea ortodoxă -Acţiunile noastre bune sau rele se sprijină pe cugetare, pe felul în care gândim. Iar o cugetare corectă...

”Iubirea nu se explică, se trăiește!”

Iubirea nu se explică și epistola Sfântului Apostol Pavel Iubirea nu se explică -De ce a creat Dumnezeu lumea și pe om? Eu am înțeles...

Binele aproapelui

Nu pierde cu mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. (Romani 14, 15) Dragostea trebuie să fie legea întregii noastre vieți; dragostea trebuie...

Buna Vestire – Momentul când Dumnezeu a propus, iar fecioara a...

Sărbătoarea de astăzi ne prezintă un moment de răscruce pentru istoria mântuirii noastre. De acum înainte, conlucrarea dintre Dumnezeu şi om se dovedeşte biruitoare,...

Despre libertatea morală, că omul este liber din punct de vedere moral

Şi Dumnezeu l-a făcut pe om, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe el (Gen. 1:27) Omul, zidit fiind de Dumnezeu, ca să întruchipeze la...

Libertatea sufletului

Îndemnul nu înseamnă necesitatea de a lucra, ci propunerea lucrului. Lucrul ester propus, sufletul chibzuiește dacă să-l facă sau nu și hotărăște - să-l...

Unicul bine

„Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta... și se vor binecuvânta întru toate neamurile pământului.” (Facerea 12, 3) Cât de mulți sunt printre noi cei...

Pătimirea Sfintei Muceniţe Agata

Pe timpul împărăţiei rău credinciosului Deciu şi pe când în Sicilia era dregător al său Chintian, s-a dat o poruncă păgânească peste tot, ca...

Hristos Tămăduitorul

În urmă cu mulți ani, pe vremea comuniștilor, un bolnav, în timp ce îi luam anamneza, s-a aplecat ușor peste birou și mi-a spus...

Cum se dobândește noblețea?

-Gheronda, cum pot să dobândesc noblețea? - Să te miști smerit, cu râvnă curată și întotdeauna să te jertfești. Să cultivi sensibilitatea duhovnicească. Să rămâi...

Spiritualitatea

Întâi de toate, e nevoie să ne oprim asupra termenului de „spiritualitate”. Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale. Dacă...

Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului

Mântuirea este fapta milostivirii lui Dumnezeu, prin care ne scoate din păcat, dacă vrem și ne ostenim și noi. Dacă însă nu vrem, cu...

Iubirea e calea cea mai scurtă spre desăvârșire

Iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni în care atârnă toată Legea și Proorocii, împlinindu-le Hristos ca nimeni altul, prin aceasta se vede limpede...

Lăstarul firav al unei vieți noi

În ce stare se află sufletul omului care porneşte la luptă, al celui ce şi-a făurit hotărârea neclintită de a trăi aşa cum se...

Libertatea deciziei și teritoriul păcatului

Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva... (Apoc. 3, 20). Păcătosul trezit aude; dar se poate ca cel ce aude încă...

Omul este liber pe cât de sincer iubește

Suntem liberi în măsura în care ne asumăm misiunea pentru care ne-am născut, în măsura în care ne facem treaba cum se cuvine. A...

Mai bun este puţinul celui drept

Astăzi, din păcate, nu folosim libertatea spre bine, pentru sfinţire, ci pentru laicizare. Mai demult, oamenii lucrau toată săptămâna, iar Duminica era nelucrare. Acum...

Supraviețuirea în urma unei tragedii poate declanșa un sentiment de vinovăție

De ce suntem cruțați, aparent miraculos, de durerea suferită de oameni crunt afectați de un cataclism natural sau provocat de om, sau supraviețuim în...

Teatrul pentru drepturile copilului

La 20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite adopta Convenţia referitoare la Drepturile copilului. Luna aceasta, un proiect îndrăzneţ, iniţiat de Asociația Culturală...

Libertatea omului e partea divină din el

Unde este omul, în imanență, absolut liber? Într-o bisericuță de lemn din Maramureș, unde sacerdotul creștin vorbește despre mistere, despre taine, și se lasă...

”Drepturile copilului”, la Teatrul de Comedie

Teatrul de comedie va găzdui un spectacol de teatru educational și participativ, Teatrul Drepturilor Copilului, care va fi prezentat, într-o fază de lucru, sâmbătă,...

Tinerii în societate și în Biserică

În lumea de astăzi este foarte important pentru oameni în general și pentru tineri în special să reușească în societate. Fără a cădea în...

Omul este mare abia când se recunoaște mic, când își recunoaște...

Oamenii, oamenii bogați în cunoștințe, se cred în genere centrul lumii, se cred în stare de a stăpâni până în sferele cele mai îndepărtate....

Ispitele ne sunt de folos, dacă știm să le folosim

Firea omenească e înclinată atât spre bine, câtși spre rău. Ea primește cu ușurință  atât binele, cât și răul, atât harul dumnezeiesc, cât și...

Paradoxul libertăţii

Cunoscându-ne de mai înainte puterile, Domnul nostru, Iisus Hristos, nu ne va încerca peste puterile noastre. Dacă încercările ni se par prea anevoioase, acesta...

Ce stă în spatele fricii de angajament?

Frica de angajament.....auzim această expresie din ce în ce mai des. Persoanele care se confruntă cu frica de angajament nu reuşesc să se implice...

Cei virtuoși nu sunt feriți de necazurile pământești. De ce?

Uneori vedem că oamenii cu o viață păcătoasă trăiesc în îndestulare sau chiar în risipă, în desfătare și mulțumire, pe când cei virtuoși sunt...

10 lucruri inedite despre New York

New York-ul este cel mai mare oraş din Statele Unite, cea mai cunoscută şi mai fotografiată metropolă de pe mapamond şi e considerat de...

Libertatea și stăpânirea de sine a copiilor lui Dumnezeu

Fiule, în orice loc, în orice lucru și-n orice ocupație din afară, spre aceasta să țintești; să fi slobod înlăuntrul tău și stăpân pe...

„Omul mai trebuie şi învăţat să ştie ce să facă cu...

Există oameni care au primit de la Dumnezeu o răspundere pentru alţii ca pentru ei înşişi. E stareţul unei mănăstiri, sunt părinţii, e duhovnicul,...

”Dumnezeu ocroteşte libertatea omului”

Nevăzut este Dumnezeu, şi nevăzute căile duhovniceşti către El; şi cum este cu putinţă a înfăţişa în cuvânt tainica viaţă, plină de măreaţa luptă...