Acasă Etichete Mântuirea

Etichetă: mântuirea

Tulburarea şi pacea sufletului

De ce sufletul care trăieşte în păcat n-are statornicie, ci se tot clatină?  Fiindcă îşi pierde punctul de sprijin. Punctul de sprijin i-l dau frica...

De ce ne botezăm?

Botezul este identitatea mărturisirii credincioşilor creştini Botezul este identitatea mărturisirii a celor ce se supun cu toată fiinţa lui Dumnezeu, a adevăraţilor cetăţeni ai Împărăţiei...

Sfaturi şi îndemnuri într-o lume secularizată (III)

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul ne spune următoarele: „Aşa, Doamne, dăruieşte-mi, ca să-mi văd păcatele mele şi să nu osândesc pe fratele meu". Cunoaşterea de...

Chipul lui Dumnezeu în om

Când a fost plăsmuit omul cel dintâi a zis Dumnezeu în sfatul Sfintei Treimi: '„Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră'' (Facere...

Darul mântuitor al încercărilor

„Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca prin ea să Se slăvească Fiul lui Dumnezeu”. (Ioan 11, 4) Bolile,...

Dorește-ți dobândirea binelui

Din starea celui ce s-a hotărât să meargă pe calea cea îngustă, decurge de la sine nevoia - imperioasă pentru el - de noi...

Fiecare dintre noi are o cruce proprie

Domnul Dumnezeu a pus asupra fiecăruia dintre noi o cruce aparte, cu scopul ca noi, luptându-ne cu poftele şi cu patimile prin nevoinţele dinlăuntru...

Cei ce vor şi cei ce nu vor

 Încearcă oamenii să se îndreptăţească în fel şi chip şi caută să explice celor mulţi necredinţa lor sau uşurătatea cu care privesc mântuirea. Dar...

Paşi mari sau mici? Important unde te duc.

Un om se poate bucura de mai multe daruri, altul de mai puţine, cel cu daruri mai multe (sănătate, inteligenţă, talente, virtuţi mai multe,...

Sfaturi practice despre lupta de zi cu zi

Așa cum iarna aduce zăpada care acoperă iarba, însă n-o usucă, ci mai mult, o păstrează și o înviază primăvara, când neaua piere și...

Femeia: Loc de întâlnire între Dumnezeu și Om

Dacă la Întrupare masculinul participă prin tăcerea sa în persoana Sfântului Iosif („Cuvânt, fiu adoptiv al tăcerii”), femeia, dimotrivă, rosteşte fìat pentru noi toţi....

“Sufletul are alte pretenţii decât cele materiale”

- Cum putem alege bine, când avem atâtea tentaţii? - Scopul vieţii noastre, spus pe scurt, este mântuirea. Mântuirea presupune eliberarea de rău şi orientarea...

“Lăcomia pierde omenia!”

“Lăcomia (zgârcenia) este iubirea exagerată de a poseda, de a avea în stăpânire” (Cicero). “Omul nedrept, necinstit este cel care doreşte să aibă tot mai...

Credința ortodoxă este legată de tămăduire

- Când susținem că Ortodoxia este un tratament vindecător și o știință, nu credeți că există primejdia să trecem cu vederea credința? - Se poate...

Bogăţia unui om constă în bogăţia sufletului său

,,Un suflet cântăreşte infinit mai mult decât un regat, un imperiu, uneori mai mult decât specia umană.’’  - Jules Michelet ,,Dacă pierzi bani, poţi să-i...

Mântuirea – averea care trebuie căutată

"În vremea aceea un om oarecare s-a apropiat de Iisus şi L-a întrebat zicând: Învăţătorule bune, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?" Iar...

Creştinii ispitiţi, mai iscusiţi în lucrarea creştinească

În războaiele lumeşti, oamenii se străduiesc să-şi apere graniţele şi oraşele sau să le câştige de la partea adversă. Diavolul se străduieşte să ne ia...

Pilda: ”Cuget neînţelept”

Un preot trecea, într-o zi, pe un drum de ţarină. Un sătean necredincios îşi bătea boii. Omul necredincios zbiera tot felul de înjurături. Preotul îi zise: -...

Până nu vin zilele rele

Nu este totdeauna vreme bună, vine curând şi vremea rea. Nu ţin veşnic zilele frumoase, nici anii de belşug, nici prilejurile fericite. Vin curând şi...

Mântuirea celor de aproape ai noștri

Despre mântuirea celor de aproape ai noştri Părinte, dar dacă noi ne mântuim şi din familia noastră sunt unii care nu se mântuiesc, cum...

Ce sunt minunile?

Minunile sunt fapte dumnezeieşti mai presus de mintea şi puterea omenească.  Ele sunt fapte săvârşite  în firea văzută numai cu puterea lui Dumnezeu, întrecând...

Despre îngeri şi Sfinţii Arhangheli (II)

Sfinţii Arhangheli Sfinţii Arhangheli sunt conducătorii cetelor de îngeri, sunt în număr de şapte şi stau înaintea tronului slavei Lui Dumnezeu, după cum spune însuşi...

Încercările sunt considerate “toiagul Judecătorului”

Încercările sunt considerate “toiagul Judecătorului” şi de aceea omul trebuie să le primească pe acestea, ca de la Dumnezeu şi spre folosul său duhovnicesc,...

Sănătatea, mai bună decât toate?

Sănătatea, mai bună decât toate? Atunci când doreşti să vorbeşti despre sănătate din punctul de vedere creştin, observi că acest subiect poate fi abordat din...

”Am greșit! Ne-am certat! Acum să ne împăcăm…”

Un mare rău în viață este vrăjmășia dintre oameni. Aceasta nimicește relațiile frățești dintre oameni și preschimbă prietenii în vrăjmași. Întrebați pe cineva: „De ce...

În Grădina Edenului

Cuvântul sfânt spune că, după ce Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a aşezat în Grădina Edenului ca s-o lucreze şi s-o păzească. În...

De ce le merge „bine“ celor răi?

De ce le merge bine celor răi?… De ce încercările şi necazurile îi izbesc, de regulă, tocmai pe cei care Îl caută pe Domnul...

Sfântul Siluan despre a fi creștin la serviciu

O mare parte din existenţa noastră o petrecem la serviciu, la locul de muncă. Oricare din noi, fie că e profesor, zidar, senator, poştaş...

Depărtează cuvântul mincinos

Tot cuvântul mincinos şi lumesc este de la diavolul. Dar toate cuvintele Sfintelor Scripturi sunt de la Dumnezeu. Marii oameni sfinţi care le-au scris au fost...

Timizii au o frumuseţe naturală, nefardată

Un om poate ajunge timid din două motive: fie vede că nu poate să aibă acces la iubirea celorlalţi, fie iubirea lui nu este...

Educația, temei al însănătoșirii sufletești

Învăţătura, educaţia dogmatică a Sfintei noastre Biserici defineşte omul ca fiind cununa creaţiei sau microcosmos, fiindcă uneşte în sine în chip armonios elementele lumii materiale...

Ce urmăreşte Dumnezeu?

Ce urmăreşte Dumnezeu? Până la judecata din urmă, mântuirea se poate dobândi oriunde; şi pe câmpuri de bătaie; şi se poate dobândi şi în iad;...

Darul lacrimilor

Înainte de căderea în păcat, omul nu plângea. Lacrimile au apărut după aceasta cădere, ca prin ele să-şi arate dorul după fericirea pierdută. Dar...

A face, a porni să faci ”bine”

… Vezi dumneata, în lumea asta, binele e limitat. "De ce nu facem lucruri mari?", mă întrebi. Nu facem, pentru că este în firea...

Amânarea, lupul în piele de oaie

Amânarea este una dintre cele mai ascunse patimi ale omului contemporan. Având un program foarte încărcat, omul de astăzi tinde să amâne lucrurile care...

Ce urmăreşte Dumnezeu

  Până la judecata din urmă, mântuirea se poate dobândi oriunde, şi pe câmpuri de bătaie şi se poate dobândi şi din iad; şi se...

Cuiul lui Pepelea

Se spune că un om şi-a cumpărat o casă de la un oarecare cu numele Pepelea. Acest Pepelea i-a pus o condiţie cumpărătorului: să-i...