Acasă Etichete Ortodox

Etichetă: ortodox

Părintele Arsenie Boca – Predică la Înălţarea Sfintei Cruci

Într-una din cântările Bisericii, alcătuită după Psalmii lui David, preamărim pe Dumnezeu în cuvintele: „Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru; înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru,...

Sfântul Ioan Iacob Românul – Semnul Sfintei Cruci

Semnul crucii este nouă Scutul cel mântuitor Care depărtează răul Şi ne dă la toate spor. Deci să facem cum se cade Creştinescul nostru semn, Căci vrăjmaşii fug atuncia Ca de...

Rugăciune la Înălțarea Sfintei Cruci

Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletului meu, mărturisesc înaintea Ta, întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit şi ai luat moarte...

Acatistul Sfintei Cruci

Rugăciunile începătoare În numele Tatălui, şi al Fiului şi al  Sfântului Duh. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă...

Înălţarea Sfintei Cruci, o sărbătoare cu adânci semnificații

Înălţarea Sfintei Cruci este cea mai veche şi mai importantă dintre sărbătorile ortodoxe închinate cinstirii Sfintei Cruci. În această zi sărbătorim de fapt amintirea a...

Teologia Sfântului Simeon şi Sfântul Simeon ca şi teolog

În epocă Sfântul Simeon nu a fost numai un mare călugăr ci a fost mai mult decât orice şi un mare teolog. Sfântul Simeon ştia...

Ce calităţi trebuie să aibă un teolog ortodox?

În special Imnele Sfântului Simeon Teologul ne arată imaginea unui om duhovnicesc şi cât se poate de dedicat slujirii sale. Prin urmare ce calităţi...

Sfântul Simeon, model al teologului secolului al XXI-lea

  „Cel care se roagă este teolog şi teolog este cel care se roagă.” - Evagrie Ponticul Secolul al XX-lea s-a încheiat mai bine de un...

Învăţăturile Sfântului Simeon Noul Teolog – Teofanii

Sfântul se uită cu tristeţe la soarta morţii care duce cu sine pe toate cele ale lumii.  Astfel am putea spune că Sfântul Simeon...

Învăţăturile Sfântului Simeon Noul Teolog – Iubirea

Lucrarea fundamentală a Sfântului Simeon a fost mai mult decât orice Imnele iubirii dumnezeieşti. Imnele iubirii dumnezeieşti sunt în număr de 58 de imne şi...

Învăţăturile Sfântului Simeon Noul Teolog – Lumina

„Lumea acesta o ţine Dumnezeu până ce va plini numărul îngerilor căzuţi din sufletele drepţilor” - Sfântul Simeon Noul Teolog De la Sfântul Simeon ne-au rămas...

Viaţa Sfântului Simeon Noul Teolog

„Sfinţenia este obiceiul de a îţi lega de Dumnezeu micile gesturi şi acţiuni” - S. Lewis Cei care sunt familiari cu Biserica Ortodoxă şi cu...

Întâlnire istorică: Papa Francisc şi Patriarhul Kirill, apel comun la unitatea...

Patriarhul rus Kirill şi Papa Francisc s-au întânit în Cuba, pe aeroportul din Havana. Această întrevedere, din 12 februarie 2016, va rămâne în istorie...

Chemarea Sfintei Ortodoxii

Chemarea Ortodoxiei și frumusețea binelui Chemarea Ortodoxiei -Potrivit învăţăturii Sfântului Maxim Mărturisitorul, Dumnezeu conduce pe oameni spre desăvârşire pe două căi: pe o cale pozitivă...

Deosebirea dintre feciorie și curăție

Ce este curăția? Unii, în mod greșit, confundă curăția cu fecioria. Și pentru faptul că fecioria nu este obligatorie, ei socotesc și curăția ca...

Ecumenismul căutării adevărului evanghelic ortodox

Căutarea intensivă a adevărului i-a facilitat Părintelui Stăniloae încheierea unor relaţii de strânsă prietenie cu teologi apuseni de prestigiu, precum teologul reformat Prof. Dr....

Dimensiunea ecumenică a teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae – Ecumenism român-ortodox de...

Cum se poate vorbi despre o dimensiune ecumenică a teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae atâta timp cât această teologie este în mod esenţial o teologie...

Povestire cu tâlc: ”Roadele iertării”

„Într-un sat slujea un preot, care se certa necontenit cu citețul lui. Acest citeț nu terminase seminarul și nu putuse să se facă preot....

Greutăţi în naşterea de prunci

-Părinte, o femeie care nu este ortodoxă, dacă nu poate dobândi copil, îi este îngăduit, dacă cere, să se încingă cu panglica ce o...

„Nu e nimic mai frumos decât să fii ortodox…”

 -M-am orientat după cuvântul Arhiepiscopului Greciei în legătură cu noile paşapoarte. Miroase a 666. Şi atâta. Acum să ne vedem de mântuire. Eu sunt...

Viaţa părintelui Arsenie Papacioc -partea a VI-a

-  Părintele Iulian de la Prodromu, duhovnicul Schitului Prodromu, zicea că în vremurile de astăzi e nevoie ca mirenii să aibă curajul să mărturisească...

Dumnezeul-Om temelia Adevărului Ortodoxiei

 Toate adevărurile Ortodoxiei izvorăsc dintr-un singur adevăr şi se concentrează într-un singur adevăr, infinit şi veşnic. Adevărul este Dumnezeul-Om Hristos. Dacă observaţi orice adevăr...

Cultura taborică – sursă a culturii iubirii transfiguratoare

Cultura taborică este cultura rugăciunii neîntrerupte, adică a vederii realităţii contingente în lumina existenţei viitoare a lucrurilor. Perspectiva eshatologică ne salvează de sece secularismului...

Cereţi-vă socoteală singuri

Ajutându-l pe aproapele nostru să biruiască această patimă pierzătoare, trebuie să aruncam o privire şi înăuntrul nostru. Iată cu câtă îndreptăţire scrie despre aceasta...

Sfântul Sinod: 2016, Anul omagial educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox

Sfântul Sinod a declarat 2016 ca Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul...

Cursuri pentru „O familie fericită şi împlinită”

Cursurile pentru „O familie fericită şi împlinită” se vor desfăşura, începând din 25 ianuarie 2015 la St. Petersburg. Programul este iniţiat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului...

Drumul spre mântuire

- Care sunt consecinţele ruperii de Biserică şi formării schismelor şi a ereziilor? - Scopul principal, grozav când a creat Dumnezeu omul, l-a creat singur...

Cartea lui Iov, explicată de Mitropolitul Bartolomeu Anania

În părţile Răsăritului a trăit cândva bogatul, puternicul, neprihănitul şi dreptul Iov, un adevărat principe al ţinutului Uz, regiune situată la hotarul dintre Idumeea...

Românii în inima Ortodoxiei

Dinaintea altarului bisericii mari de la Prodromu (ridicată între 1857 şi 1866, cu hramul Botezului Domnului) arde necontenit o candelă ce aduce aminte că...

Iubirea din inimă

„Adevărata valoare a legăturilor cu aproapele nostru se măsoară prin ceea și cum simțim pentru aceasta în inima noastră. Nu prin ce spunem cu...

Oglinda inimii omului

Inima cuprinde toate cele dinlăuntru alea omului, încât fiecare om cu atenție poate să cunoască ce fel de duh se află în el. Împărățește în...

Ce păcat fac creștinii care cred în Dumnezeu, dar nu merg...

Creștinii nu merg regulat la biserică, în Duminici și sărbători, și nu împlinesc poruncile Mântuitorului, săvârșesc multe păcate cu voie și fără voie și...

29 Aprilie. Pomenirea sfinţilor nouă mucenici cei din Cizic: Teognis, Ruf,...

Aceşti dumnezeieşti mucenici fiind adunaţi de prin multe locuri şi duşi la Cizic, cu gândul lor cel viteaz au dispreţuit şi au ruşinat pe...

Bunătățile inimii curate

Dacă inima necurată este „laborator de gânduri rele”, inima curată sau curățită este liberă de orice gând lumesc, petrece în contemplarea celor înalte, în...

Știți cum să vă comportați în Sfânta Biserică? (II)

1. Îmbrăcămintea, vestimentaţia de duminică Vă amintiţi timpurile când oamenii îşi puneau hainele de duminică? ca să meargă la biserică? De fapt, hainele de sărbătoare...

Cum să-și petreacă timpul liber un creștin ortodox, un tânăr creștin?

Un tânăr creștin ortodox să-și folosească timpul spre înaintarea în viața duhovnicească și dacă, de exemplu, e student să fie cât mai sârguincios. Eu aș...

„Visul american este foarte departe de realitate“

Înalt Prea Sfinţitul Nicolae Condrea, arhiepiscopul românilor ortodocşi din America, vorbeşte, pentru „Weekend Adevărul“, despre marile poveri ale unei naţiuni care îşi pierde fiii...