Acasă Etichete Ortodoxie

Etichetă: ortodoxie

Cugetări duhovniceşti: Cea mai importantă dintre virtuţi

Smerenia este cea mai importantă dintre virtuţi, ne învaţă Stareţul Efrem Filotheitul. După ce ai dobândit-o, vrăjmaşul nu te mai poate lovi. Ea se agoniseşte...

Cugetări duhovniceşti: Prihănirea de sine

Prihănirea de sine este o virtute necunoscută. Prihănirea de sine înseamnă că noi judecăm sinele nostru şi îl socotim pământ şi noroi. Aceasta zdrobeşte egoismul. Când...

Cugetări duhovniceşti: Harisma și smerenia

Sporirea în viaţa duhovnicească depinde de smerenia pe care am dobândit-o. Dumnezeu nu ne dă Harul Său dacă nu avem smerenie, căci dacă ne-ar da...

Cugetări duhovniceşti: Ce este pentru îngeri căderea

Cât de mare răutate este să păcătuiască cineva de moarte înaintea lui Dumnezeu! Această pedeapsă a demonilor a avut ca urmare pierderea harismelor celor mai...

Cugetări duhovniceşti: Căderea Luceafărului şi a îngerilor lui

Luceafărul s-a numit astfel din pricina strălucirii sale. Însă a devenit întunecat atunci când, împreună cu îngerii săi, a căzut de la Dumnezeu din...

Cugetări duhovniceşti: Crearea îngerilor

Îngerii sunt primele creaturi ale lui Dumnezeu. El i-a creat din nimic şi i-a făcut după chipul Său şi cu o fire netrupească. Proorocul David...

Cugetări duhovniceşti: Dumnezeu le-a făcut pe toate pentru mântuirea omului

Sfatul cel mai înainte de veci al lui Dumnezeu a hotărât din nemărginita Sa bunătate, să existe şi alte fiinţe care să participe la...

Recomandare de lectură: “Cugetări duhovniceşti”, monahul Marcel Karakalinul

Pentru a vorbi cineva despre moarte şi viaţa veşnică, trebuie mai întâi să-şi cerceteze sufletul sau mai degrabă să intre în adâncul acestuia… Şi numai...

Părintele Cleopa – Puterea rugăciunilor pentru cei adormiţi

– Ce putere au rugăciunile pentru cei adormiţi? – Frate, ce spune Hristos? Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă. Cine se leapădă...

Părintele Cleopa – Despre copiii care sunt avortaţi

– Copiii care sunt avortaţi au suflet? – Au! Cum să nu aibă? – Dintr-a câtea zi au ei suflet? – Din clipa zămislirii. – Din acel moment...

Părintele Cleopa – Cum se ia aghiasma mare

– Cum se ia aghiasma mare? – Aghiasma mare, care se sfinţeşte la Bobotează, se ia zilnic de credincioşi opt zile, până se termină praznicul...

Părintele Cleopa – Despre unirea Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte

– Cum vedeţi Sfinţia Voastră unirea Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte? – Fraţilor, unirea Bisericii nu este lucru omenesc, ci dumnezeiesc. Nu-i în puterea noastră. Iată...

Părintele Cleopa – Să-ţi ceri iertare

– Dacă eşti certat cu cineva şi vorbeşti cu el, dar el totuşi nu vrea să răspundă, ce trebuie să facem în acest caz? –...

Părintele Cleopa – Despre instrumente muzicale

– Este bine să cânte creştinii din instrumente muzicale sau nu? – Cel mai bun organ de a cânta lui Dumnezeu este gura şi inima...

Părintele Cleopa – Despre Sfânta Anaforă care este veche

– Ce să facem cu Sfânta Anaforă care este veche şi nu se mai poate mânca? – Sfânta Anaforă veche, dacă n-ai avut grijă de...

Părintele Cleopa – Când poate fi schimbat un patriarh

– Poate fi schimbat un patriarh ortodox şi în ce condiţii? – Numai Sfântul Sinod poate schimba un patriarh sau un episcop, dacă are abateri...

Părintele Cleopa – Întrebări de credință

– Părinte, în Apocalipsă spune de pecetea lui Antihrist, 666, care este puterea lui Antihrist. – Frate, tu crezi că se ia aşa după slovă,...

Părintele Cleopa – Despre diferențele dintre Biserica Ortodoxă și cea Romano-Catolică

– Care este cea mi apropiată credinţă de cea ortodoxă? – Cea mai apropiată de Biserica Ortodoxă este biserica Romano-Catolică, dar între ele este o...

Părintele Cleopa – Despre „Oastea Domnului”

– Părinte Cleopa, sunt unii din „Oastea Domnului” care cer credincioşilor să facă legământ cu Iisus. Ce este acest legământ? – Tu spune-i: „Eu sunt...

Părintele Cleopa – Stilul vechi și cel nou

– Părinte, de ce a fost nevoie să se schimbe calendarul vechi, numit şi calendarul iulian? – Calendarul vechi nu s-a schimbat, ci s-a îndreptat,...

Părintele Cleopa – Îndrumări pentru credincioși

– Prea Cuvioase, cum să ne comportăm ca să-i plăcem lui Dumnezeu? l-a întrebat un credincios. – Fiecare ştie cum, numai să vrea! – Sfinţia Voastră...

Părintele Cleopa – Dacă vreţi să fiţi adevăraţi fii ai Bisericii…

Cât aţi cheltuit cu trenul, cât aţi cheltuit cu autobuzul, cât aţi venit pe jos, îngerul Domnului v-a numărat paşii, i-a cântărit şi i-a...

Părintele Cleopa – Când vă treziţi din somn, dimineaţa…

Părintele Cleopa – Când vă treziţi din somn, dimineaţa Când vă treziţi din somn, dimineaţa, să faceţi întâi şi întâi sfânta rugăciune, adică fă trei...

Părintele Cleopa – Purtarea Sfintei Liturgii

Trebuie să ştiţi că din toate slujbele care se fac la biserică, cea mai folositoare şi mai puternică este Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este...

Părintele Cleopa – N-ai voie să ţii supărare pe cineva până...

– Dimineaţa, când vă sculaţi voi, câte ore vă rugaţi? Ia spuneţi, mamă! – Dar avem treburi, părinte. Zicem căteva rugăciuni şi plecăm. – „Văruit pe...

Părintele Cleopa – Să creşteţi copiii în frica şi certarea Domnului

Cea mai imperioasă datorie şi cea mai mare, pe care o aveţi voi, cei căsătoriţi, este să creşteţi copiii în frica şi certarea Domnului. Când...

Părintele Cleopa – Istoria lui Eli preotul

Astăzi cea mai importantă datorie care o aveţi în familie este creşterea copiilor în frica lui Dumnezeu. Vai şi amar de acei părinţi care...

Părintele Cleopa – Despre spovedanie

Din frica de Dumnezeu vine mărturisirea de conştiinţă: „Măi, nu este bun ce fac eu! Mă mărturisesc şi las păcatul”. Că supărăm pe Dumnezeu...

Părintele Cleopa – În fiecare clipă greşim lui Dumnezeu

Hristos a spus: Vremile şi anii le-a pus Tatăl întru a Sa stăpânire. Nimeni nu poate porunci să fie soare sau vânt sau ploaie...

Părintele Cleopa – Vorbirea lui Dumnezeu cu noi

Ia să-mi spuneţi mie unde eraţi acum 100 de ani? Dar peste 100 de ani unde o să fiţi? Ia spuneţi-mi, unde? Trupul merge în...

Părintele Cleopa – Dialog cu un iehovist

Aceştia numiţi antihrişti, pentru că ei atacă dumnezeirea lui Iisus Hristos. Am avut aici la mine un predicator din Piatra Neamţ. L-au adus părinţii...

Părintele Cleopa – Vai de lumea asta stricată de cei fără...

Vai de lumea asta stricată de cei fără de minte! Îşi fac o mulţime de haine frumoase, mai ales femeile, ca să vadă lumea...

Părintele Cleopa – Despre rolul femeii în familie, în societate şi...

Am fost chemat de Mănăstirea Văratec, unde au venit reprezentanţi de la consiliul ecumenic de la Geneva, şi acolo m-au pus să vorbesc ceva...

Părintele Cleopa – Despre Apostoli şi ierarhia Bisericii

În trei ani şi jumătate, Dumnul i-a învăţat pe Apostoli toate minunile cele mari, pe care le-a făcut în faţa lor. Pe urmă, la...

Părintele Cleopa – Despre penticostali

Petrecând Hristos cu ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui. Şi aţi văzut...

Părintele Cleopa – Împărăţia uriaşilor

Cel dintâi împărat al uriaşilor despre care citim la Facere a fost Azail. În vremea lui s-au descoperit aurul şi argintul în pământ. El este...

Părintele Cleopa – Dialog cu un sectant

Un moşneag, care până mai ieri nu credea deloc în Dumnezeu şi femeia lui se chinuia să-l tragă la biserică, fusese convins de un...