Acasă Etichete Părintele Sofronie

Etichetă: Părintele Sofronie

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să avem Duhul în noi şi...

Cum să avem Duhul Sfânt Când cugetul nostru este în întregime îndreptat către Dumnezeu toate întrebările încetează. Rămâne una singură: Cum să avem Duhul în...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să ne împotrivim relelor «gânduri»

Cum gonim gândurile rele Când simţim o oarecare pornire împotriva cuiva, cel mai bine este a nu-ţi înfăţişa nici chipul acelei persoane, nici pricina urii,...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: A ne smeri totdeauna: iată lucrarea noastră!

A ne smeri totdeauna: iată lucrarea noastră! Domnul a zis: «Cel ce se smereşte se va înălţa». Dar numai Dumnezeu poate să înalţe. Problema vieţii...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: În viaţă nu este nimic banal, mărunt,...

În viaţă nu este nimic banal, mărunt, neînsemnat. Păstrându-ne mintea în Dumnezeu, este uşor să păzim toate legile, rânduielile şi limitările exterioare fără a ne...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Pentru a avea mintea şi inima în...

Pentru a avea mintea şi inima în pace înaintea judecăţii lui Dumnezeu trebuie să nu facem nimic care ar putea stingheri pe altul. Trebuie...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nu vă pierdeţi vremea trăind fără rugăciune,...

Dacă mântuirea în Hristos este singurul ţel al vieţii noastre, tot ce facem va fi rugăciune, slujire a liturghiei. Tot ceea ce faceţi, lucrarea voastră,...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Găsiţi pricini pentru a fi cu Dumnezeu!

Pentru a fi cu Dumnezeu La Muntele Athos, când eram încă începător, un monah bătrân mi-a spus într-o zi ceva minunat în legătură cu treburile...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nici un act impus prin forţă nu...

Viaţa în lume se întemeiază pe forţă, pe silnicie. Ţelul creştinului este dimpotrivă. Silnicia nu ţine de viaţa vecinică. Nici un act impus prin...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Mai bine rabzi ocară decât să ocărăşti

Este tot atât de greşit şi de înşelător să aştepţi desăvârşirea unui grup, ca şi cea a unei persoane. Mai întâi, pentru că noi...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nu lăsaţi nici un gând negativ să...

Fiţi cu multă luare-aminte! Nu lăsaţi nici un gând negativ să pătrundă în inima voastră. Nu nesocotiţi gândurile negative pe care, în însingurarea voastră, le...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Prin rugăciunea Numelui ajungem a trăi în...

Este mai bine să nu judeci. A trăi în frica lui Dumnezeu este a te teme de a nu judeca pe altul cu păcat...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Slujirea aproapelui are o putere mântuitoare

Pentru om cea mai mare pedeapsă este ca Dumnezeu să-l lase propriei voi. În epoca noastră, care a lepădat pe Hristos, nimeni nu înţelege...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: A face ascultare înseamnă a-ți tăia voia...

Hristos a zis: «Cel ce nu îşi urăşte tatăl, mama, fraţii, fiii, şi însuşi sufletul său, nu poate urma Mie». Cuvântul Domnului este foarte...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Prin ascultare se biruiesc patimile

Când ne adunăm împreună, fiecare să se roage lui Dumnezeu să ne dea duhul ascultării voii Sale şi să ne binecuvânteze pe toţi. Fie...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Mai mult să doriţi voia celuilalt, decât...

Prin mica nevointă a ascultării omul trece în fiinţarea cea fară de început a lui Dumnezeu. Ascultarea este de trebuinţă vecinicei mântuiri. Pregătiţi-vă inima şi...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Calea cea mai simplă este de a...

Tot ceea ce este, fiinţează pentru că Dumnezeu gândeşte lumea. Dumnezeu gândeşte lumea şi lumea fiinţează. De veţi căuta voia lui Dumnezeu în simplitate...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Rugăciunea curată nu se dă celor ce...

A trăi pe Hristos prin şi pentru sine, separat de ceilalţi, înseamnă a avea experienţa neîndestulării făpturii omeneşti pentru viaţa creştină. Dimpotrivă, unde doi,...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nu lăsaţi lucrurile acestei lumi să vă...

Lumea care ne înconjoară trăieşte astăzi mai dinamic decât înainte. Dar cu cât mai multă este forfota în lume, cu atât mai grea devine...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să deosebim gândurile?

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să deosebim gândurile? Cum să deosebim gândurile ce vin din afară de cele ce se nasc în inima noastră? Cel...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Ce înseamnă să ne zidim mântuirea?

În viata zilnică este de mare însemnătate să rămânem neîntrerupt cu luare-aminte la îndrumările date nouă de Dumnezeu despre ceea ce trebuie să facem...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Multe duhuri sunt mai puternice decât noi

Cum să facem ca firea noastră să se cureţe de tot ce este urmă a păcatului strămoşesc? Iată sensul vieţii nevoinţei noastre. În afara...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Ţelul cel mai înalt al omului

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Ţelul cel mai înalt al omului Ţelul cel mai înalt al omului - a deveni purtător al dumnezeieştii vieţi fară de...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să trăim ca să scăpăm de...

Cum să trăim ca să scăpăm de înşelare? Când, în starea dureroasă a întregii noastre fiinţe - duh, minte, inimă şi trup - suferim...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Care este lucrul cel mai însemnat în...

Este foarte greu să exprimi ceea ce va să zică «Luaţi crucea voastră şi urmaţi Mie». Când alegem pe Hristos trebuie să avem în...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nu putem rămâne nepăsători când vedem suferinţele...

De ce urmările neascultării lui Adam sunt atât de dezastruoase? De ce viaţa duhovnicească în Hristos îşi asumă, în această lume, tragica formă de...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: “Ține-ți mintea în iad, şi nu deznădăjdui”

Lucrarea de cea mai neapărată trebuinţă este ca în toată vremea să păstrăm simţământul neîndestulării noastre înaintea lui Dumnezeu. Intrăm atunci într-o neîncetată încordare...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Plângeţi pentru ca inima voastră să nu...

Când vedem pe Hristos precum este, începem a vedea pe noi înşine, a ne da seama cât de mari şi jalnici păcătoşi suntem, a...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Oamenii, de la sine, nu pot înţelege...

Păcatul oamenilor Trebuie să păstrăm duhul pocăinţei de-a lungul întregi vieţi, până la sfârşit. Pocăinţa este temeiul a toată viaţa nevoitoare şi duhovnicească. Simţământul, intuiţia...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să ne îndreptăm către Dumnezeu?

Cum să ne îndreptăm către Dumnezeu? Atunci când tindem încordat către acest singur ţel, tot restul devine izvor de suferinţă, de dureri. Ci purtăm...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Când vă rugaţi, rugaţi-vă pentru toţi şi...

Când vă rugaţi, rugaţi-vă pentru toţi şi pentru fiecare. Şi adăugaţi: «Pentru rugăciunile lor, pentru rugăciunile lui, miluieşte şi pre mine». Astfel, puţin câte...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Noi ne pocăim personal, însă patimile noastre...

Citiţi pe Sfântul Siluan. Pentru el, în lume fiecare îşi are rolul propriu: unul este împărat, altul patriarh, dascăl sau doar muncitor. Nu are...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Fiecare dintre noi trebuie să aibă pentru...

«Viaţa celorlalţi preţuieşte pentru mine mai mult decât eu însumi, decât propria mea viaţă». Când veţi ajunge să înţelegeţi aceasta nu vor mai fi...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să petrecem o zi fără de...

Cum să petrecem o zi fără de păcat, adică în sfinţenie? Iată problema noastră de zi cu zi. Cum să preschimbăm întreaga noastră fiinţă,...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nu poţi trăi în Dumnezeu printr-o cugetare...

Singurul lucru care ne atrage este Hristos, Persoana Sa. Iar pe Hristos trebuie să-L trăim ca pe măsura tuturor lucrurilor - şi cele dumnezeieşti,...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Înţelepciunea lumii acesteia nu poate mântui lumea

Înţelepciunea lumii acesteia nu poate mântui lumea. Parlamentele, guvernele, organizaţiile complexe ale statelor contemporane cele mai avansate de pe pământ sunt neputincioase. Omenirea suferă...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Lumea trăieşte în deznădejde

«Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie». Ce înseamnă această ultimă frază a Simvolului Credinţei? Noi nu putem purta ideea vieţii...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Ne scăldăm în atmosfera şi cultul căderii

Din naştere ne facem moştenitorii lui Adam. Noi putem trăi starea de cădere, acea cumplită abatere de la dragostea Tatălui, ca fiind singura realitate...