Acasă Etichete Pedeapsa

Etichetă: pedeapsa

Moartea a împiedicat răul să fie nemuritor

Dumnezeu pune moartea in slujba noastra Moartea sufletească este cu totul rea; ea nu are nimic bun. Moartea trupească însă are unele foloase pentru starea...

Știți din ce este alcătuit Îndreptarul credinţei?

Indreptarul credintei este primirea cu inima a acestuia Îndreptarul credinţei este alcătuit din următoarele trei părţi: din cunoaşterea conţinutului credinţei, din primirea cu inima a...

Ni se va ierta în măsura în care iertăm

'Cu masura cu care măsuraţi, cu aceea vi se va măsura' Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm tuturor celor ce ne...

Cum se comportă Dumnezeu cu poporul Său

Conştiinţa identităţii înoită de Sfântul Apostol Pavel I Petru 2:10 Voi care odinioară nu eraţi popor, iar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu. Conştiinţa identităţii- Vorbind creștinilor...

„Lucrați cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră”

Frica de Dumnezeu Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii Frica de Dumnezeu este sentimentul de sfială sau de neliniște în fața unor evenimente sau fapte extraordinare,...

Duhul blândeții și al iubirii

Nu știți ai cărui duh sunteți? (Luca 9, 55) Oare ne dăm seama întotdeauna „ai cărui duh suntem”? De câte ori nu judecăm cu asprime,...

De ce ne botezăm?

Botezul este identitatea mărturisirii credincioşilor creştini Botezul este identitatea mărturisirii a celor ce se supun cu toată fiinţa lui Dumnezeu, a adevăraţilor cetăţeni ai Împărăţiei...

Cea dintâi împrejurare a păcatului

Aşadar, cea dintâi împrejurare a păcatului eşti tu însuţi, care îl săvârşeşti, fiindcă tu, cel care te împotriveşti măreţiei atât de nemărginite a Ziditorului...

Paguba e mare dacă nu faci un lucru la timpul lui

Ai văzut că acesta, intrând pe uşa cea strâmtă, a mers mereu pe calea cea îngustă? Ai văzut că acela a intrat pe uşa...

Cu ce măsură măsuraţi, cu aceea vi se va măsura

Ai văzut nobleţe? Ai văzut purtare care aduce libertate? Rob şi liber, sunt simple nume. Ce este robul? Un simplu nume! Câţi stăpâni nu...

Dumnezeu ne iartă nouă păcatele în măsura în care iertăm şi...

A cincea cerere din Tatăl nostru este: “Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri“. E mare virtute iertarea. Noi ne rugăm...

Ai mamă sfântă? Nu are asta nicio legătură cu tine!

N-am să vorbesc în multe cuvinte, ca să nu obosesc pe ascultători cu mulţimea celor spuse, ci vreau să înfăţişez cu ajutorul a două...

De la trupuri să ridicăm cuvântul la suflete

Vreau să vă învăţ un cuvânt plin de înţelepciune. Pentru ce plângem pe cei pedepsiţi, şi nu pe cei păcătoşi? Că nu-i atât de...

Toate sunt mai slabe ca pânza de păianjen

Aţi văzut puterea lui Dumnezeu, aţi văzut iubirea de oameni a lui Dumnezeu? Puterea, că a cutremurat pământul; iubirea de oameni, că i-a oprit...

Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc pe...

A doua etapă pe calea despătimirii este frica de Dumnezeu. Credinţa sinceră ne duce inevitabil la frica de Dumnezeu. Credinţa sinceră ne ajută să...

Nu considera boala ca o pedeapsă

Unii consideră boala ca fiind o pedeapsa pentru păcate; aceasta este o dovadă de slăbire psihică. Omul bolnav se reface mai greu când consideră...

De ce se distrug copii?

De nicăieri de altundeva nu vine distrugerea copiilor decât dintr-un interes exagerat al părinților pentru cele ale traiului. Ei se străduiesc să le asigure...

Lucrarea vicleană a diavolului

Dar, ca să afli şi din altă parte că este mai vrednică de credinţă învăţătura proorocilor decât spusele celor înviaţi din morţi, ia seama...

„Lucrătorul viei, nu pleacă din vie până ce n-a cules toţi...

Avraam și bogatul - Lucrătorul viei, la cules, nu pleacă din vie până n-a cules toți strugurii - Despre pilda lui Lazăr - Parabolă...

Păcatul e înfrângerea morală a sufletului de un gând rău

Atâta vreme cât ținem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia, atâta vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie care stă să cadă peste...

Pedeapsa de aici ne scapă de pedeapsa de dincolo?

Unii oameni sunt pedepsiţi aici, pe pământ; alţii nu suferă deloc aici, dar îşi iau toată pedeapsa dincolo; în sfârşit, mai mult, alţii sunt...

Cine se poate lăuda că are inima curată?

Dar bine e să vă explic mai departe parabola! Ce se spune mai departe? Să auzim ce răspunde Avraam, când bogatul i-a zis: Trimite...

Suferinţa nu este o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcat, ci...

Este important să remarcăm că - în pofida ideii false pe care şi-o fac unii despre creştinism (la care câteodată unele forme de creştinism...

Pentru ce să vreau să fiu virtuos?

Poate fi oare o sărăcie mai mare? Şi ascultă cât de sărac era! Ridicându-şi ochii, zice, strigând lui Avraam: Părinte, miluieşte-mă şi trimite...

Greșelile și lipsa de răspundere

Iar David, văzându-l pe îngerul care lovea poporul, a zis către Domnul: „Iată, eu sunt cel ce a păcătuit, eu, păstorul, eu sunt cel...

Pilda: “Pedepsirea cămătarului”

O văduvă sărmană, care fu silită să plătească de două ori atâta, cât datora creditorului său, îşi luaă refugiul la Episcopul  oraşului. Acesta o...

Pedeapsa înşelăciunii

Un comerciant care se îmbogăţise prin înşelăciune, fiind pe patul de moarte, chemă notarul ca să-i scrie testamentul: „După o viaţă trăită în bogăţie,...

Chinurile din iad

Sunt oameni care nu cred că vor fi focul veşnic, viermele neadormit, scrâşnirea dinţilor şi celelalte chinuri trupeşti din iad, care îi aşteaptă pe...

Pedeapsa străinilor înselători

Odată, pe când Sfântul Episcop Grigorie al Neocesariei  se întorcea de la cetatea Comani... oarecare necredincioşi evrei au vrut să râdă de Sfântul, zicând...

Dumnezeu Se poartă cu noi ca un părinte cât timp noi...

Cunoaşterea lui Dumnezeu şi credinţa în Acesta este mântuirea şi desăvârşirea sufletului. Bunul Dumnezeu nu i-a ameninţat niciodată pe oameni cu pedeapsa pentru greşelile pe...

Lipsa iertării ne lipseşte de vindecare

Dumnezeu nu pedepseşte pe nimeni. Dumnezeu e atât de bun că nu pedepseşte pe nimeni, ci El îngăduie să vină asupra noastră consecinţele păcatelor...

Pedeapsa corporală ca metodă de disciplinare a copilului

Referitor la pedepsele corporale, Kvarancens, susținea că : ”pedepsele corporale pot să nu aibă nici un efect asupra delincvenților sau pot avea drept rezultat...

Răsplata binelui şi răsplata răului

Dumnezeu nu pedepseşte toată răutatea tuturor, aici şi numaidecât; precum nici nu slăveşte bunătatea tuturor, aici şi numaidecât. Chiar dacă ar face aşa, atunci şi...

Voia lui Dumnezeu este să ne cinstim părinţii încă de mici

Dumnezeu doreşte foarte tare ca părintii să fie cinstiţi de copiii lor. Pe copiii care-şi cinstesc părinţii, Dumnezeu îi răsplăteşte cu mari daruri şi...

O nouă premieră pe scena Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște

Teatrul Tony Bulandra anunță premiera unui nou spectacol al stagiunii 2013 – 2014. Piesa „Furtuna”, în regia lui Dumitru Acriș, se va juca în...

Dumnezeu nu dă harul ca la un milog

Smerenia este arta care te trimite la tine, să stai cu tine, smerit în tine. Procesul care a rânduit întreaga stare de lucruri, soarta...

Tu nu ştii că Dumnezeu vede ceea ce faci? Sfaturi pentru...

Copilul la o vârstă fragedă percepe totul prin simţămintele sale. Pe măsură ce creşte, e nevoie să se dezvolte întru el voinţa. Cum la...