Acasă Etichete Pilde crestine

Etichetă: pilde crestine

Dumnezeu vorbește prin oameni – Pildă

Oamenii îndreaptă alți oameni - Pilda adevărului - Dumnezeu vorbește prin oameni - Drumul spre adevăr îl parcurgem greșind Pilda adevărului „A fost cândva un mare...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfat la spovedanie

Părintele Dometie de la sfânta Mănăstire Râmeţ era cu adevărat chip al blândeţii, înţelepciunii şi al smereniei, căutând să salveze şi să încurajeze pe...

Pilde creștin-ortodoxe – Judecata omului

A zis un ucenic lui avva Teofil: - Cum va fi avva la judecata lui Dumnezeu? Atunci avva Teofil a răspuns: -  Nu ştiu cum va...

Pilde creștin-ortodoxe – Roadele iubirii

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune despre iubire şi roadele ei. - Roadele iubirii sunt dărnicia, îndelunga răbdare, îngăduinţa şi dreapta judecată. Dacă facem acestea, atunci vom...

Pilde creștin-ortodoxe – Puterea rugăciunii

Sfântul Grigorie Sinaitul a spus despre puterea rugăciunii: - Rugăciunea este lucrarea credinţei, arătarea celor nădăjduite, iubire realizată, mişcare îngerească, puterea celor fără de trupuri,...

Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea

A spus Sfântul Macarie cel Mare despre rugăciune: - Rugăciunea este împreunarea minţii cu Dumnezeu prin îndreptarea ei cu negrăită dragoste către Dumnezeu. Ea este...

Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea

A spus Sfântul Macarie cel Mare despre rugăciune: - Rugăciunea este împreunarea minţii cu Dumnezeu prin îndreptarea ei cu negrăită dragoste către Dumnezeu. Ea este...

Pilde creștin-ortodoxe – Dragostea lui Dumnezeu faţă de om

A zis un frate lui avva Teofil -Avva, te rog să-mi vorbeşti de dragostea lui Dumnezeu faţă de noi. Atunci avva Teofil i-a răspuns: - Toate le...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfânta Liturghie

A zis avva Teodor: - Sfânta Liturghie este cea mai înălţătoare, cea mai frumoasă, cea mai desăvârşită slujbă, în care se revarsă har peste har...

Pilde creștin-ortodoxe – Două iubiri, două cetăţi

Fericitul Augustin a spus: - Două iubiri au zidit două cetăţi. Iubirea de sine până la dispreţul de Dumnezeu, Cetatea pământească. Iubirea de Dumnezeu până la...

Pilde creștin-ortodoxe – Cuvântul şi fapta

A fost întrebat părintele Dometie de la Mănăstirea Râmet de o maică: - Părinte Dometie, te rog să-mi dai un îndemn pentru trezvia sufletului. Atunci părintele...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfatul părintelui Dometie de la Râmeţ

Prea Cuviosul părinte Dometie prin viaţa lui de asceză, rugăciune şi priveghere către Dumnezeu, îi învăţa pe oameni calea spre îndumnezeire în Hristos Domnul,...

Pilde creștin-ortodoxe – Păcatele omului

A zis un creştin lui avva Onufrie: - Avva, vorbeşte-mi despre păcatele omului şi despre ispite. Atunci avva Onufire a zis: - La toată ispita, nu învinui...

Pilde creștin-ortodoxe – Dragostea faţă de oameni a părintelui Dometie

Maica Lavrentia spune despre părintele Dometie: - La uşa părintelui Dometie întotdeauna era mult popor, poate chiar de ordinul miilor. El îi spovedea, îi învăţa,...

Pilde creștin-ortodoxe – Ca să ajungi să trăieşti ca îngerii

Într-una din predicile Prea Cuvioşiei sale, părintele Dometie de la sfânta Mănăstire Râmeţ, îi învăţa pe oameni calea spre desăvârşire spunând: - Ca să ajungi...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre folosul citirii psalmilor

A zis avva Arsenie ucenicilor: - Când suntem apăsaţi de multă întristare şi sufletul nostru este în mare tristeţe trebuie să facem cântarea rugăciunii psalmilor...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfat pentru trezvia sufletului

  A zis un frate lui avva Moise: - Avva, dă-mi sfat pentru sufletul meu. Atunci avva i-a zis: -  Adu-ţi aminte totdeauna de ieşirea ta din această...

Pilde creștin-ortodoxe – Ispitele

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen: - Ce voi face ispitelor acestora care mă tulbură? Atunci avva Pimen i-a zis: -  Să plângem înaintea bunătăţii lui...

Pilde creștin-ortodoxe – Nu judeca

S-a zis despre avva Siluan că era de o smerenie şi blândeţe care impresionau pe mulţi oameni. El niciodată nu judeca pe nimeni şi,...

Pilde creștin-ortodoxe – Smerenie şi mândrie

  Multă lume vorbea despre avva loan că este pentru oameni de un real folos duhovnicesc. Un tânăr, venind la avva loan, i-a zis: - Avva,...

Pilde creștin-ortodoxe – Fapta rea şi pocăinţa

A zis un tânăr lui avva Ieremia: - Avva, chiar dacă omul săvârşeşte o faptă rea se pocăieşte şi Dumnezeu îl iartă. Atunci avva Ieremia i-a...

Pilde creștin-ortodoxe – Mântuirea omului

A zis o femeie lui avva Aminna: - Avva, te rog să-mi vorbeşti despre mântuire. Atunci avva Aminna i-a spus: -  Mântuirea omului se lucrează în fiecare...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre sfârşitul vieţii

Mulţi creştini erau îngrijoraţi de sfârşitul lumii: Se gândeau ce va fi în ceasul şi în clipa aceea. Unii dintre ei au mers la avva...

Pilde creștin-ortodoxe – Taina ascunsă în suflet

Taina ascunsă în suflet Avva Aminna era mereu în cugetare la cele duhovniceşti. Avea o taină ascunsă în sufletul său, taină care îi aduce atâta...

Pilde creștin-ortodoxe – Fiecare virtute, fiecare păcat

Au zis ucenicii lui avva Macarie: Avva, te rog să ne vorbeşti despre virtute şi despre păcat: Atunci avva Macarie a răspuns: - Orice virtute evanghelică...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre ispite

A fost întrebat avva Sisoe: - Avva, tot aşa ispitea diavolul şi pe părinţii cei din vechime? Atunci avva Sisoe a răspuns: - În zilele noastre diavolul...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre tăcere, despre vorbirea deşartă

Despre tăcere, despre vorbirea deşartă A zis un ucenic lui avva Pimen: - Avva, te rog dă-mi sfat în legătură cu tăcerea. Atunci avva Pimen i-a zis: - ...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre Dumnezeu, despre diavol

A zis avva Isidor: - Toate lucrurile normale şi toate cele fireşti sunt născute din Dumnezeu, pe când toate cele anormale şi care sunt împotriva...

Pilde creștin-ortodoxe – Smerenia lui avva Dorotei

Se spune despre avva Dorotei că mereu cugeta la moarte şi la judecata lui Dumnezeu. Mereu spunea: - Doamne, voi muri: Doamne, te rog să...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre sfinţi

A fost întrebat avva Siluan de un ucenic: - Avva, cum au trăit sfinţii? Atunci avva Siluan i-a zis: -  Sfinţii au trăit în mare smerenie şi...

Pilde creștin-ortodoxe – Să ne curăţim mintea şi inima

A fost întrebat pustnicul Zosima despre cum poate omul să-şi cureţe mintea şi inima (de patimi şi păcate). Atunci pustnicul Zosima a răspuns: - Mintea şi...

Pilde creștin-ortodoxe – Pustnicul Onufrie înţeleptul

A trăit, în Sfântul Munte Athos, Onufrie, un pustnic smerit şi cu multă credinţă şi frică de Dumnezeu. Acest pustnic era recunoscut pentru înţelepciunea...

Pilde creștin-ortodoxe – Creştinul – vieţuirea în Hristos Domnul

A spus avva Aminna: - Creştinul trebuie să fie precum o torţă vie. Creştinul este acela care îndrăzneşte să creadă în iubire şi în atotputernicia...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre deznădejde

O călugăriţă cuprinsă de deznădejde repeta mereu în gândul ei: - Mă tem că n-am să mă mântuiesc niciodată. Păcatele înnegresc sufletul meu depărtându-mă de...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre cugetare

A fost întrebat Avva Macarie de o femeie credincioasă despre folosul cugetării omului la cele sfinte. Avva Macarie i-a spus: - Cugetând la cele sfinte omul...

Pilde creștin-ortodoxe – Blândeţea şi smerenia

Ucenicii i-au spus lui avva Arsenie: - Avva Arsenie, te rog să ne vorbeşti despre blândeţe. Atunci avva Arsenie a răspuns: - Nu poate fi despărţită blândeţea...

Pilde creștin-ortodoxe – Un cuvânt de zidire sufletească

A zis un ucenic lui avva loan: - Avva, te rog să-mi spui un cuvânt de zidire sufletească. Atunci avva loan i-a zis: - Nu vom...