Acasă Etichete Pocăinţa

Etichetă: Pocăinţa

Să-L căutăm pe Domnul, având model pe vameşul Zaheu

Să-L căutăm pe Domnul, având model pe vameşul Zaheu. ,,Omul care nu iubeşte nu înţelege nimic din lumea lucrurilor văzute şi ascunse. Graiul minunilor îi este...

Despre adevărata pocăinţă şi despre milostivirea lui Dumnezeu

Predică a Părintelui Cleopa la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor).  Scula-mă-voi şi mă voi duce la tatăl meu, şi-i voi spune: Tată, am...

În vremea morții, omul are nevoie de întărirea şi mângâierea celor...

Vedem adesea cum oamenii îi fericesc pe cei ce mor pe neaşteptate, pentru că scapă de agonia morţii. Sfinţii Părinţi însă spun că e...

Lupta pentru suflet

Fiecare suflet primește hotărârea lui Dumnezeu cu privire la el  Fiecare suflet- Se spune că în fiecare secundă moare cineva în lume, în fiecare secundă,...

Jertfele aduse la biserică

Jertfa la Biserică se aduce de bunăvoie Jertfa- Atunci când aducem ceva în casa Domnului, o facem după anumite criterii, o parte culese din rânduielile...

Mărturisirea păcatelor în Vechiul Testament

În Vechiul Testament conştiinţa păcătoşeniei este exprimată limpede, sunt multe cazuri de persoane care în urma păcatului lor se căiesc sincer. Începând cu Adam,...

Păcatele împotriva dragostei

Ofensa adusa dragostei este orice pacat pe care il savarsim Ofensa adusa dragostei -În larga accepțiune a termenului, orice păcat, de orice fel ar fi...

Cine poate fi ucenic al lui Hristos?

Levi și chemarea sa Levi -În capitolul al doilea al Evangheliei după Marcu se vorbește despre chemarea lui Levi și despre faptul că Iisus și...

Iubire de osteneală

Miezul pocăinței și terapia vindecării Miezul pocăinței -De vreme ce pocăinţa este îndreptarea greşelilor, care privesc fapte şi înţelesuri, primul lucru care  impune este îndepărtarea...

Este necesară spovedania?

Spovedania cea bună este primul element al pocăinţei Spovedania cea bună- În parabola fiului risipitor vedem marea ei însemnătate când citim: „Sculându-mă, mă voi duce...

Pocăința adevărată va aduce sfințirea

Nu există lucru mai înalt decât ceea ce se cheamă pocăință și spovedanie. Această taină este darul iubirii lui Dumnezeu către om. În acest...

Dumnezeiasca judecată

Judecata va fi pentru toți; însă, pentru aceia care sunt vrednici de îndreptățire, judecata va fi astfel încât parcă nici nu va fi, o...

Ce nu-ți place, altuia nu-i face

Am observat așa: în viața de mănăstire, pe măsură ce-i vezi pe toți mai buni, pe acea măsură se lasă Duhul Sfânt simțit. Cei...

Sfintele Taine

Întru moartea Lui toți am murit și întru învierea Lui toți am înviat. Iar părtaș la aceste bunuri fiecare se face în Sfântul Botez,...

Smerenia și dragostea sunt o virtute întreagă

Și vrea bunul Dumnezeu să ridice sufletele cu aceste două virtuți - smerenia și dragostea. Ele nu se pot despărți, dacă am smerenie am...

Duhurile rele vin când cineva caută să-și păzească mintea

Odată, înainte de a mă împărtăși, sâmbăta, când să fac rugăciuni, au început a veni: prima dată patimi trupești, gânduri, chipuri muierești... Și-am început...

Mâhniți-vă cu măsură

Mâhniți-vă cu măsură. Parcurgeți cu inima făgăduințele luminoasei noastre credințe și câte revelații veți găsi în ele spre alinarea necazurilor voastre! (I, 92) Aveți necaz...

Plânsul Sf. Efrem Sirul pentru Duminică seara

Ca înaintea înfricoșatului Tău Divan, Doamne, stând eu, osânditul, și mustrarea lucrurilor mele și hotărârea Ta cea dreaptă dată mie văzând, care mă leapădă...

Plânsul Sf. Efrem Sirul de Vineri Seara

Suflet necăjit se apropie la Tine, Sfinte Stăpâne, și cu lacrimi vorbește Ție pentru vrăjmașul cel pierzător, și cu smerenie cade, rugându-se Ție pentru...

Adevărata pocăinţă întăreşte unitatea bisericii

Raspunsuri la intrebari despre Biserică si alte probleme teologice -Care a fost vina smochinului neroditor? -Niciuna. Dar are un sens: Mântuitorul avea putere deplină. Putea...

Să ne vindecăm prin pocăință

”Faceți, dar, roade vrednice de pocăință.” (Luca 3, 8) În sfintele zile ale Postului, Biserica îi cheamă pe credincioși la pocăință și la rugăciune, la...

Cercetarea cugetului său

Cum trebuie să-si pregătească cugetul fiecare când vrea să se mărturisească Fratele meu cel păcătos, în aşa chip trebuie să te pregăteşti când vei avea...

Este de trebuinţă să ne grăbim spre pocăinţă

Să ne grăbim spre pocăinţă!  Primejdia de a ne pierde sufletele trebuie să se constituie într-un un îndemn spre a ne pregăti de mântuire....

E nevoie să intrăm în Rugăciune cu hotărârea de nezdruncinat de...

În nemişcarea totală a trupului care a devenit astfel vigilenţă extremă asupra clipei prezente, încep să spun Rugăciunea cu voce tare, lăsând-o să-mi răsune...

Înțelegerea în familie

Întâi de toate, aș dori să închei aceste rânduri cu cun cuvânt de folos către familiile de tineri căsătoriți, fie că au copii, fie...

Pocăința fără pot este zadarnică- Jurnal Spiritual

După Înţeleptul Didim , pocăința adevărată curăţeşte mintea celui ce se pocăieşte. Pocăința după Sfântul Nil Sfântul Nil afirmă că pocăinţa este de mare folos pentru...

Calea de cunoaştere prin credinţă şi cea ştiinţifică nu se exclud,...

Înţeleptul Solomon spunea: “Deşerţi sunt din fire toţi oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu şi care n-au ştiut, plecând de la bunătăţile văzute, să...

Dușmanii și oamenii care ne fac rău

Să știți de la mine, nu cu oamenii trebuie să ne luptăm, cu duhurile din ei. Pe dușman îl dezarmezi cu dragoste și cu...

De ce trebuie să evităm ocaziile de a cădea în păcat

Recăderea este periculoasă. Cel ce s-a eliberat de o povară păcătoasă trebuie să aibă grijă să nu recidiveze. Puterea celui rău nu va înceta...

Este nevoie ca Dumnezeu să trăiască în noi

Avem nevoie ca Dumnezeu să trăiască în noi. Canonul de pocăință trebuie înțeles în duhul și nu în slova lui. Pocăința, ca stare, durează toată...

Pocăinţa este corabia, frica de Dumnezeu este cârmaciul, iubirea este limanul...

Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos, şi-a început propovăduirea cu cuvintele: “Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor" (Matei 3, 2). Mântuitorul, când a...

Deosebirea dintre feciorie și curăție

Ce este curăția? Unii, în mod greșit, confundă curăția cu fecioria. Și pentru faptul că fecioria nu este obligatorie, ei socotesc și curăția ca...

Frica de Dumnezeu este stimulată de aducerea aminte de moarte

Isus fiul lui Sirah spunea: “În tot ce faci adu-ţi aminte de sfârşitul tău şi nu vei păcătui niciodată” (Sirah 7, 38). Pomenirea morţii...

Pocăinţa este singura jertfă pe care Dumnezeu o primeşte de la...

Odată diavolul înfrânt, Domnul Hristos îşi începe activitatea mesianică: „Şi Iisus auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. Şi părăsind Nazaretul,...

Sufletul şi păcatul par a fi nu din lumea aceasta, ci...

Din clipa în care va fi pusă problema sufletului omenesc, dinaintea noastră se va întinde un ocean imens de taine înfricoşate, dumnezeieşti. Când din nou...

Proclamarea „Împărăţiei Cerurilor”

Prima parte a „Predicii de pe Munte” o putem intitula Proclamarea împărăţiei Cerurilor, şi aceasta are două subdiviziuni: partea narativă, cuprinsă în capitolele 3...

„Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, apropiaţi-vă!”

În Evanghelia după Ioan, cap. VI, găsim cea mai profundă şi mai directă învăţătură biblică referitoare la impărtăşirea cu Hristos. Iată ce spune Mântuitorul:...