Acasă Etichete Prescuri

Etichetă: Prescuri

Taina Cincizecimii în Sfânta Liturghie

Taina Cincizecimii și Biserica Taina Cincizecimii -Acum aş dori să aruncăm o privire asupra altor aspecte ale înfăptuirii tainei Cincizecimii în Sfânta Euharistie. Ceea ce...

Tradiții populare, în Joia Mare

Tradiții populare, în Joia Mare... Ziua de joi din Săptămâna Mare este cunoscută drept Joia Mare. În această zi, se prăznuiește spălarea picioarelor apostolilor de...

Poate fi dobândită în lume rugăciunea inimii?

Da, de ce să nu poată fi? Depinde ce înţelegi prin „rugăciunea inimii". Unii cred că rugăciunea inimii este de fapt repetarea continuă a...

La bătrânețe, omul e rezultatul propriei sale vieți

Să ştiţi că mie îmi place foarte mult să le spun la oameni, şi le spun cu toată bucuria, că pocăinţa trebuie făcută cu...

Se deschid cerurile pentru cel botezat

Dragii mei, sunt şi acestea nişte trepte: credinţa în Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu, cunoaşterea lui Dumnezeu, iubirea faţă de Dumnezeu şi fericirea care vine...

Dumnezeu ne zâmbește

- Îl rog pe Avva Teofil să ne spună părerea dânsului despre râs şi despre aplauze. - Râsul este o manifestare de bucurie şi nu...

Suntem datori cu recunoștința pentru martirii acestui neam

-Consideraţi politica în rândul patimilor? -Poate să fie şi patimă. -Dar naţionalismul? Există şi un naţionalism moderat, care poate să nu fie patimă, există şi un naţionalism...

Aghiasmatarul și Ceaslovul

- Vă rog să-mi spuneţi ce este un Aghiasmatar şi dacă este bine ca un mirean, dacă are un Ceaslov sau un Aghiasmatar, să...

Mustrarea învinge, dar nu convinge

Am să vă mai spun un semn al nepătimirii. Tot în Pateric se spune că o fecioară, o călugăriţă, s-a dus la un părinte...

Multe patimi au ca temei plăcerea

V-am vorbit despre patimi. Acum să vedem care sunt pricinile patimilor, căci dacă vrem să scăpăm de patimi, trebuie să scăpăm de pricinile lor....

Munca este un mijloc de mântuire

Mai vorbeşte Sfântul Ioan Casian şi despre trândăvie, despre lene ca păcat şi ca patimă. Pentru că lenea îl face pe om să nu-şi...

„Mă nimicește deplin smerita cugetare”

Deci mânia, mai departe vorbind despre ea, spune: „Fii mei, fiicele mele sunt ţinerea de minte a răului, vrăjmăşia, ura", acestea sunt manifestări ale...

Putem fi asemenea samarineanului milostiv?

Să ştiţi că noi nu suntem rigizi, adică noi nu socotim că omul nu are nevoie de anumite lucruri ca să existe, să poată...

Întristarea usucă oasele, iar bucuria veselește fața

A cincea patimă descrisă de Sfântul Ioan Casian este întristarea. Întristarea este o patimă care poate duce la deznădejde, şi duce de fapt la...

Mânia este o manifestare a răutății

A altă patimă descrisă de Sfântul Ioan Casian este patima mâniei. Mânia e sădită în existenţa umană. Şi Domnul Hristos S-a mâniat. El Care...

Iubirea de argint nu are un temei în fiinţa omului

Sfântul Ioan Casian prezintă o altă patimă: patima iubirii de argint, adică iubirea de avere. Spre deosebire de celelalte patimi, iubirea de argint nu...

Patima desfrânării

Vecină cu patima lăcomiei pântecelui este patima desfrânării, patima curviei, ceea ce ţine de sexualitate. Patima aceasta devine patimă prin abuz. Adică ea are...

Postul e obligatoriu, nu facultativ

Sfânta noastră Biserică, pentru a ajuta pe om să-şi simplifice viaţa şi omul să se umanizeze, a rânduit nişte reţineri de la mâncare şi...

”Vinul înveselește inima omului”

Sfântul Ioan Casian îşi începe scrierea despre cele opt gânduri ale răutăţii cu patima lăcomiei pântecelui, adică cu patima care ţine de dorinţa omului,...

Ispita poate duce la păcat sau la virtute

La păcat se ajunge de obicei dintr-o ispită, adică dintr-un gând fără formă care ni se prezintă minţii noastre şi este îndemnător spre păcat....

„Cuvine-se cu adevărat să te fericim…”

Să vă spun în legătură cu asta ceva. Eu obişnuiesc ca pe cei care vin la mine la spovedit să îi angajez şi în...

Păcat sau greșeală?

- În legătură cu gândurile rele, unele din noi, altele din afară. Cum am putea să simţim că nişte gânduri sunt rele ? - Păi...

Ce înseamnă să mergi la biserică?

- Dar despre cei care socotesc că destul este a face fapte bune, a te ruga acasă, că la biserică dacă merge să aprindă...

„Să te spovedești mai des decât o dată pe an!”

- Ce spuneţi despre oamenii care se numără la ortodocşi, prin Botez, se spovedesc odată pe an, în cel mai fericit caz, fiind o...

Îmbunătățirea vieții depinde de noi

În ceea ce priveşte desăvârşirea, aici e partea pozitivă din pocăinţă în înţelesul că orice lucru trebuie să-l facem tot mai bine şi mai...

Podoaba unui suflet tânăr

Mitropolitul Nicolae Bălan, Dumnezeu să-l odihnească, spunea că „Cea mai frumoasă podoabă a unui suflet - a unui tânăr - este să aibă minte...

O singură faptă bună zidește doar un perete

O concepţie la fel cu aceasta a Sfântului Maxim Mărturisitorul o avea şi un pustnic despre care se spune în Pateric că a fost...

Cunoaştem izvorul gândurilor noastre?

Cum anume ne putem face rânduială în minte ştim mai întâi dacă cunoaştem izvorul gândurilor noastre. A spus Domnul Hristos că „din inima omului...

Ceea ce faci, te și face

Bucuria creştină este mai presus de bucuria firească, ştiţi că este şi o bucurie firească. Este o bucurie de succesul pe care-l ai, o...

E greu, dar nu imposibil

- Desăvârşirea poate fi o stare actualizată sau o aspiraţie continuă? - Desăvârşirea în general este o aspiraţie. Dacă zice Domnul Hristos: „Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl...

Ținta vieții creștine

Tot ca ţintă a vieţii creştine este şi viaţa de veci. Domnul Hristos a fost întrebat de un învăţător de lege şi de un...

Luminarea sufletului duce la bucuria veșnică

Noi, cei credincioşi creştini drept măritori, avem pe lângă toate bucuriile şi bucuria izvorâtă din legătura cu Maica Domnului care este maica bucuriei. Într-una...

Care e calea bucuriei?

Voi aduce aminte în special două texte din Sfânta Scriptură, şi anume unul din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul al 5-lea în care...