Acasă Etichete Primejdia

Etichetă: primejdia

Privirea mustrătoare

Privirea mustrătoare a Mântuitorului Privirea mustrătoare a Mântuitorului -Și întorcându-Se Domnul, a privit spre Petru. (Luca 22, 61). Ce putea să fie în acea privire a...

Să vă rugați lui Dumnezeu cu mâinile deschise

Să vă rugați lui Dumnezeu cu mâinile deschise Să vă rugați lui Dumnezeu -Aceasta este taina sfinților. Îndată ce-și întindeau mâinile, îi cerceta harul dumnezeiesc....

Conştiinţa niciodată nu piere

Conștiința omului este glasul lui Dumnezeu Conștiința omului -Dumnezeu când a făcut pe om a sădit într-însul o dumnezeiască scânteie de luminare. Ca un cuget...

Sensul suferinței

„Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi.” (Romani 8, 18) Când vom ajunge la locul...

Dă, Doamne , să fiu gata și eu!

„Sunt gata.” (Romani 1, 15; Faptele Apostolilor 21, 3) Gata de slujire, gata de suferință, gata de moarte: iată pentru ce se pregătea Apostolul Pavel!...

Pe calea mântuirii nimeni nu poate merge singur

Calea mântuirii e chiar cărarea pe care a mers Dumnezeu Însuși ca om adevărat, făcându-ni-Se pildă întru toate și dându-ne îndrăzneală. Pe cărarea mântuirii...

Nesecata milostivire a lui Dumnezeu

„Pe Cel ce Se milostivește de toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta,...

Părintele Serafim Rose – Zece Cuvinte memorabile

1. „Este mai târziu decât credeţi! Grăbiţi-vă deci ca să faceţi lucrarea lui Dumnezeu”  „ Această ultimă afirmaţie avea, desigur, o semnificaţie apocaliptică, pentru că...

Sărbătoarea zilei – Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuieşte, odată pe an, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil împreună cu soborul tuturor îngerilor. Prin cuvântul "arhanghel" înţelegem "mai...

Cenzura invidiei

Invidiosul nu primeşte doctor pentru boala sa şi nu poate găsi leac tămăduitor al suferinţei deşi Scriptura e plină de ele. El aşteaptă uşurarea...