Acasă Etichete Rugaciune

Etichetă: rugaciune

Cea mai cunoscută poezie despre toamnă a lui Octavian Goga

Octavian Goga - poeta vates, erou al ideii de unire națională, crainicul dezrobirii neamului - Toamna - Rugăciune. Goga - „Întâiul mare poet din epoca...

Povestioare cu tâlc. Despre adevărata semnificaţie a rugăciunii

Preotul din sat era un om sfânt, aşa că ori de câte ori oamenii aveau probleme apelau cu încredere la sfatul lui. Atunci el...

Povestioare cu tâlc

Un bătrân pios se ruga de cinci ori pe zi, în timp ce partenerul său de afaceri nu punea niciodată piciorul în biserică. Acum,...

Trei povestioare cu tâlc despre rugăciune

  Un bătrân obişnuia să stea nemişcat timp de mai multe ore în fundul bisericii. Într-o zi,  un preot l-a întrebat despre ce îi vorbeşte...

Despre lasarea in voia lui Dumnezeu

Piperul si sarea omului- lasarea in voia lui Dumnezeu Pe marea vietii acesteia avem de trecut prin multe. Lasarea in voia lui Dumnezeu este un...

Rugaciunea lui Antoine de Saint-Exupery

   Rugaciunea cu cuvinte alese Rugăciunea de ajutor a lui Antoine de Saint-Exupery se adresează direct lui Dumnezeu și este o rugăciune mai degrabă rațională, care...

ISIHIA – liniște lăuntrică

O tradiție a rugăciunii - Isihasm 23 IUNIE - Sfânta Muceniță Agripina „Agripina a suferit mucenicia la Roma, sub domnia Împăratului Valerian (253-259). Sfânta Agripina s-a...

Cugetări ale Sfântului Serafim de Sarov

Despre Sfântul Serafim de Sarov se spune că „ochiul lui pătrundea în străfundurile inimilor” - „Avea privire de profet, prezicea cele viitoare...” „Acolo unde se...

Rugăciune pentru mântuire

Învățături din Cartea Sfântă - Micul dejun cu Hristos - Troparul Fericitului Ieronim - Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc 15 iunie...

Viata intre cotidian si regasire

  Viata si intamplarile ei Iubim viata.  Viata pentru unii din noi, poate este un manifest de curaj atunci cand facem ceva nou si chiar ne...

Dumnezeu în casa noastră

Casa noastră - o oază de bună înțelegere - Să ne deschidem inima și sufletul - Să le vorbim copiilor despre Dumnezeu - Să...

O privire sinceră – O iubire infinită

Iubirea - Simte pacea divină privind seninătatea din ochii Fecioarei cu pruncul! - Apropie-te de Dumnezeu prin rugăciune - Mulțumește-i pentru tot ce ai...

Ținta rugăciunii

Efectele liniștitoare ale unei rugăciuni - Care este adevărata țintă a rugăciunii - Țelul unei rugăciuni este să fii cu Dumnezeu, să intri în...

O oază de pace, armonie și reculegere – MĂNĂSTIREA NUCET

Mănăstirea Nucet - un loc liniștit și armonios - Localizare și scurt istoric - Hramul Sfântului Gheorghe - Hramul „Adormirea Maicii Domnului” - Arhitectura...

Fiecare clipă ar trebui sa fie a primilor pași spre…

,,Timpul pentru asta este, pentru a ne ţine în legătură cu veşnicia. Şi vă spun: nu e puţin lucru să ai sentimentul veşniciei în...

Când am fost fii risipitori şi când fii buni ai Tatălui...

,,Întoarceţi-vă copii răzvrătiţi, şi Eu voi vindeca neascultarea voastră’’ (Ieremia 3, 22) Oare câţi dintre noi, nu am fost fii răzvrătiţi şi risipitori ai Tatalui...

Milostenia curăţeşte totul

Oare nu este mare lucru să dai milostenie, cum a făcut şi fariseul, care spunea: Dau zeciuială din toate câte câştig (Lc. 18,12)? Oare...

Mânia, vrednică de râs

Nimic nu întunecă atât de mult cu nebunie ochii minţii noastre ca întărâtarea şi mânia. Nu degeaba ne îndeamnă Eclisiastul, zicând: Nu! (Eccl. 7,...

Mândria orbeşte ochii minţii

Din pricina semeţei cugetări vor fi izgoniţi acei fii ai Împărăţiei care, deşi nu fac binele ca să îi vadă oamenii, deşi îşi săvârşesc...

La mâncare să te asemeni păsării

La mâncare să te asemeni păsării Să mănânci atât cât îţi trebuie ca să-ţi întă­reşti trupul pentru a avea putere în lucrarea lui Dumnezeu, iar...

Nestatornicia lumii

Grăbeşte cu osârdie spre Hristos, nu te lăsa poticnit de lucruri vremelnice, aleargă cu aprin­dere în urma lui, întrucât vezi că această lume este...

Nesimţirea sufletească, împietrirea inimii

Împietrirea inimii Nesimţirea sufletească e împietrirea inimii, care vine din deprinderea îndelungată cu păca­tul. Piatra nu simte durere când e tăiată sau bă­tută: nici păcătosul împietrit,...

Nerăutatea, o virtute foarte mare

Nerăutatea este de două feluri: unul la prunci, celălalt la bărbaţi. Nerăutatea pruncilor nu e virtute, ci însuşire a firii, deoarece pruncii, din firea...

Necazurile, rânduite spre folosul nostru

Voi aminti de acei sărmani despre care vor­bea cândva şi Sfântul Proroc Miheia, a căror pie­le era jupuită de judecătorii nedrepţi, ale căror oase...

Nădejdea, ancora creştinilor

Nădejdea e ancora creştinilor, care plutesc pe marea acestei lumi în corabia trupului. Să urmăm femeii păcătoase: să cădem la pi­cioarele lui Hristos şi să...

De la Dumnezeu vine vindecarea prin medici

De la Dumnezeu vine vindecarea prin medici În capitolul 38 al Înţelepciunii lui Isus Sirah citim şi faptul că: Dumnezeu l-a creat şi pe doctor...

Vindecă-ţi mai întâi sufletul

Vindecă-ţi mai întâi sufletul Frate, aruncă o privire spre lumea ta interioară şi în­cearcă să vezi ce cere Dumnezeu de la tine prin boala de...

Durerea ne deschide ochii sufle­tului

Durerea ne deschide ochii sufle­tului Pentru ca Preabunul Dumnezeu să îngăduie să te îmbolnăveşti, cu siguranţă că aceasta va fi spre folosul tău. Pronia dumnezeiască a...

Acceptă-ţi boala ca o cercetare din partea lui Dumnezeu

Viața noastră se află în mâinile lui Dumnezeu. Domnul a îngăduit să existe şi bolile. Oricare ar fi cauza bolii tale, ca om credincios supune-te...

Să nu îţi pierzi curajul de a trăi

Curajul de a trăi După modul în care înfrunţi boala, tu o faci mai gravă sau mai uşoară. Şi, mai întâi de toate, ai grijă...

Deteriorarea sănătăţii este inevitabilă

Ştiu, frate, ai vrea să fii de oţel, foarte puternic. Ai vrea să rămâi mereu tânăr, puternic, viguros, plin de puteri fizice, vioi. Însă...

Pentru tine, cel care eşti pe patul de suferinţă

Frate, ţie celui care eşti pe patul de suferinţă îţi scriu aceste puţine cuvinte. Vreau să te ajut cu toată dragostea mea. Ştiu că îţi...

Cuvântul lui Dumnezeu condamnă lăcomia

Domnul Iisus Hristos a spus: Vedeţi şi păziţi-vă de toa­tă lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. (Luca 12,15) Sfântul Apostol Pavel...

Lăcomia ucide

Nu puţine sunt exemplele de crime săvârşite din pri­cina lăcomiei. Câţi fraţi nu s-au ucis unul pe altul la îm­părţirea moştenirii părinteşti?  Câte crime nu...

Secătuirea sufletului

Secătuirea sufletului Lăcomia este un vânt puternic, vânt arzător care secătuieşte orice putere duhovnicească a sufletului uman. Când idealul omului este banul, atunci acesta ajunge o...

Omul lacom calcă și peste cadavre

Pentru a câştiga mai mult, omul lacomva spune şi mai multe minciuni, va săvârşi şi nedreptăţi, se va amesteca în es­crocherii şi va aduce...

Lăcomia creează griji chinuitoare

Este un lucru observat în realitatea cotidiană că oa­menii lacomi se afundă în griji multe şi chinuitoare prin strădania lor de a dobândi sau...