Acasă Etichete Scriptura

Etichetă: Scriptura

Chemați la slujire

Fiecare ajută tovarășului său și zice fratelui său: „Întărește-te!” (Isaia 41, 6) Un cunoscut scriitor duhovnicesc spunea: „Ne asemănăm lui Dumnezeu numai atunci când devenim...

Punerea la încercare a sufletului

Ispita din Rai Și nu ne duce pe noi în ispită. (Luca 11, 4) Ispita din Rai- Cuvântul „ispită” are două înțelesuri. În Deuteronom 8, 2...

Comoara este în suflet, nu în seif

Comoara faptelor bune Comoara pe care o avem în suflet. Când am vorbit acum câtăva vreme despre slăbănogul care zăcea pe un pat lângă scăldătoare,...

„Oamenii cugetă la cele spuse de Scriptură”

Când mă uit la sărăcia minţii mele, preget şi şovăi să vorbesc înaintea unui popor atât de numeros; dar când văd râvna şi nesaţul...

Vă temeți de imagini?

Și de acest lucru să aveți grijă, să existe mai puține imagini în suflet și mai multe gânduri și sentimente. Imaginile sunt lucrarea imaginației,...

„Paradisul preafrumos al Scripturilor” – Despre importanța citirii Sfintei Scripturi (II)

Dacă Scripturile li s-au descoperit oamenilor sfinţi ai lui Dumnezeu, dacă oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu, purtaţi fiind de Duhul Sfânt, au grăit, atunci...

Smerenia sfinților

În volumul I din Filocalie este următorul cuvânt: „în împlinirea poruncilor se ascunde Dumnezeu”. Citim, de asemenea, în cele nouă Fericiri - Fericirea a...

Nu trebuie a se încrede cineva în înţelepciunea sa

Mântuirea se săvârşeşte cu mult sfat. Nu zice să se sfătuiască cu mulţi, ci că la toate lucrurile se cade să se sfătuiască. Însă...

„Litera omoară, dar duhul dă viaţă”

,,La început a făcut Domnul cerul şi pământul”: o unitate închegată, o sinteză: duh şi materie. Cerul înseamnă îngerii, întreg tărâmul îngeresc, şi constituie Biserica...

Cine se poate lăuda că are inima curată?

Dar bine e să vă explic mai departe parabola! Ce se spune mai departe? Să auzim ce răspunde Avraam, când bogatul i-a zis: Trimite...

„Nu-i puţin lucru ca şi o singură zi să ţi-o petreci...

Filosofii, retorii şi scriitorii păgâni nu urmăresc folosul obştesc; urmăresc numai să fie admiraţi; iar dacă au spus ceva folositor, şi acest ceva i-au...

Să-i pregătim slujitori Domnului

Având atâtea exemple, să-I pregătim Domnului slujitori iscusiți. Dacă cei ce organizează întreceri și spectacole în oraș sau cei ce se ocupă de pregătirea...

E bine când lecturile din Biblie ne ocupă tot sufletul

Ce bine este să mergem la biserică pentru educarea duhului de rugăciune! Le ştiţi pe toate acestea... Faceţi în aşa fel încât să zăboviţi...

Respectul între soţ şi soţie

Dumnezeu pe toate le-a rânduit cu înţelepciune. Pe bărbat l-a înzestrat cu un fel de harisme, iar pe femeie cu un alt fel. Bărbatului...

Dragostea suferă totul

A douăsprezecea culoare a dragostei este jertfa. Se poate întâmpla ca dragostea să fi încercat totul. A avut răbdare, a avut bunătate, a avut...

Lucrarea tălmăcitoare a Sfinţilor Părinţi

După câteva zile tânărul a venit din nou la mănăstirea noastră şi a cerut să avem o a treia întâlnire, ca să continuăm discuţia...

Săracul gustă mai multe plăceri decât bogatul

Bogăția pare să aibă mulți adepți și aspiranți. Dar și la masa săracilor putem vedea același lucru; și ei se bucură, iar desfătarea lor...

Plăcerea şi durerea denaturează conştiinţa morală

Că plăcerea şi durerea sunt rele se vede şi din felul în care strâmbă conştiinţa morală a omului căzut. Într-adevăr, acesta în chip „firesc”...

„Cereţi si vi se va da”

- Părinte, oare cum poate înţelege cineva întotdeauna până la ce punct trebuie să acţioneze omeneşte? - Aceasta se vede din capul locului. Dar chiar...

Este vindecare şi mântuire pentru cel mândru şi iute din fire?

Este vindecare şi mântuire şi pentru cel mândru, dar va trebui să trăiască într-o mare frică de Dumnezeu, că zis este cu străşnicie: Domnul...

Predica părintelui Cleopa la Duminica lăsatului sec de carne

Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea Judecăţii lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori...

Bucurați-vă pururea

Dumnezeu vrea să ne dea bucurie și ne dă bucurie! Eu am găsit în Scriptură foarte multe locuri în care se vede că Domnul...

Dezlegări de posturi pentru bolnavi şi suferinzi

Bolnavii şi suferinzii, pentru a via lui Dumnezeu, după cuvântul Dumnezeieştii Scripturi, dobândesc dezlegare de la cei în drept. Aceasta dezlegare se dă însa...

Să luăm aminte – Falsul misticism!

Cu toate că majoritatea românilor se declară creştini ortodocşi care ţin la tradiţia şi cultura strămoşească, evlavia multora dintre ei este deviată spre forme...

“Ce voiţi să vă facă vouă oamenii faceţi şi voi lor...

Ce pace, ce rai ar fi pe pământ când tot omul ar ţine această poruncă scurtă: „ Ce voiţi să vă facă vouă oamenii,...

Sfântul Prooroc Zaharia

Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, a fost preot la Templul din Ierusalim în timpul împăratului Cezar August. În acea vreme, în Ţara Sfântă...

Uneori aproape că nu poti…

- Nu se pune problema: “Nu pot". Duci până cazi! Nu se pune problema. Dar să stiţi că s-au putut face, dincolo de închipuirea...

Cenzura invidiei

Invidiosul nu primeşte doctor pentru boala sa şi nu poate găsi leac tămăduitor al suferinţei deşi Scriptura e plină de ele. El aşteaptă uşurarea...