Acasă Etichete Sf. Teofan Zăvorâtul

Etichetă: Sf. Teofan Zăvorâtul

Duhul de viață. Duhul lui Hristos

Nu se poate trăi fără duh de viaţă; oricine trăieşte este neapărat însufleţit de ceva. Duhul propriu nouă, creştinilor, e duhul lui Hristos, care...

Cele trei feluri de sete

Omul are sufletul care este cel mai de preţ Omul nu are numai trup, ci şi suflet, iar în viaţa sa lăuntrică are şi duh,...

Trezvia şi prevederea

Ostasul lui Hristos are doua arme: trezvia si prevederea Doi străjeri neadormiţi trebuie să aibă ostaşul lui Hristos: trezvia şi prevederea. Cu trezvia este limpede cum...

Dumnezeiasca judecată

Judecata va fi pentru toți; însă, pentru aceia care sunt vrednici de îndreptățire, judecata va fi astfel încât parcă nici nu va fi, o...

Ispita și lupta cu relele

Ați înțeles acum care sunt cursele vrăjmașului?! Nu are rost să vă îngroziți de ele. Nu au nicio putere. Vă tulbură, vă provoacă dar...

Răbdarea

Am presupus și presupun că ați ales cea mai bună cale - să vă supuneți forțat și să răbdați. Blândețea fără cârtire vă face...

Dușmănia

Există două lucruri care aduc asupra noastră mânia lui Dumnezeu cea grea și apăsătoare: dușmănia față de ceilalți și pofta; iar prima are o...

Mândria – o patimă vătămătoare

Mândria este cea mai vătămătoare patimă și este cu atât mai vătămătoare cu cât este mai curată în exterior. Faptul că bătrânii v-au vorbit...

Fumatul este un lucru fără înțeles

Ar fi bine să renunțați la fumat. Nu numai că este inutil, dar și tocește puțin sănătatea, stricând sângele și astupând plămânii. Este otrăvire...

Sfintele Taine

Întru moartea Lui toți am murit și întru învierea Lui toți am înviat. Iar părtaș la aceste bunuri fiecare se face în Sfântul Botez,...

Puteți să vă păstrați buna dispoziție?

Să aveți în vedere principalul, anume - inima bine dispusă către Domnul și către tot ceea ce cere de la noi lucrarea mântuirii. (III,...

Poți îndura cleveteala?

„Ați fost clevetiți”... deși nu sunteți vinovați. Trebuie să răbdați cu blândețe. Și aceasta va ține locul canonului pentru lucrurile datorită cărora vă socotiți...

Mâhniți-vă cu măsură

Mâhniți-vă cu măsură. Parcurgeți cu inima făgăduințele luminoasei noastre credințe și câte revelații veți găsi în ele spre alinarea necazurilor voastre! (I, 92) Aveți necaz...

„Tristețea și plictiseala vă chinuie?”

Este posibil ca Dumnezeu Însuși să ne trimită aceasta ca să învățăm să ne bizuim pe noi înșine. Câteodată luăm multe sarcini asupra noastră...

Cum facem ascultare?

Ascultarea săvârșită fără tragere de inimă ați numit-o ascultare mecanică. Dar în realitate se întâmplă ca numai acea ascultare care este săvârșită împotriva voii...

Meditația dumnezeiască

Meditația dumnezeiască poate fi înlocuită cu rugăciunea lui Iisus, dar ce nevoie avem de aceasta? Ele sunt unul și același lucru. Meditația dumnezeiască este...

Credința este tămăduitoarea sufletului

Căci Unul este Dumnezeu, Unul este și Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni: omul Hristos Iisus (I Tim. 2, 5). Astfel trebuie să credem în...

Supărarea

Supărarea vine din autoapreciere, datorită  căreia oamenii socotesc și simt că merită multe; de aceea, când cineva îndrăznește să nu le acorde cele cuvenite,...

Lepădarea de sine

Binevoiți să vă întipăriți în minte că, din clipa trezirii până în clipa închiderii ochilor spre somn, tot timpul trebuie să vă conduceți treburile...

Libertatea sufletului

Îndemnul nu înseamnă necesitatea de a lucra, ci propunerea lucrului. Lucrul ester propus, sufletul chibzuiește dacă să-l facă sau nu și hotărăște - să-l...

Lepădarea de sine

Binevoiți să vă întipăriți în minte că, din clipa trezirii până în clipa închiderii ochilor spre somn, tot timpul trebuie să vă conduceți treburile...

Plăcerile pot tulbura conștiința

Trebuie să vă păziți inima să nu se atașeze de plăcerile lumești. Gustarea acestor plăceri stinge focul duhului în timp ce părtășia la ceva...

Nevoința

Orice nevoință trebuie s-o purtăm astfel încât nimeni în mănăstire să nu știe despre ea. Dacă află cineva despre ea, este rău. Să nu...

Atenția ajută în viață

Când atenția este în Dumnezeu, atunci toate lucrurile în mod inevitabil merg dumnezeiește. Cu atenția față de Dumnezeu se află în strânsă legătură frica...

E bine când lecturile din Biblie ne ocupă tot sufletul

Ce bine este să mergem la biserică pentru educarea duhului de rugăciune! Le ştiţi pe toate acestea... Faceţi în aşa fel încât să zăboviţi...

Ce înseamnă omul în sine?

Harul lui Dumnezeu îngăduie tristeţile şi îşi ascunde mângâierile şi ajutorul vădit, lăsând omul parcă de unul singur, pentru formarea şi întărirea în el...

Crucea este temelia împărăției harice a lui Hristos

Întrucât Dumnezeu, preaînţelept în lucrarea Sa asupra făpturii, ia în considerare şi însuşirile făpturii, atunci, bazându-ne pe noţiunea de stare păcătoasă a sufletului, putem...

Străjerii vigilenți ai sufletului sunt trezvia și buna cercetare

Întărindu-se în centrul vieţii - inima, păcatul străbate sufletul şi trupul în toate direcţiile, trece apoi la toate relaţiile din afară ale omului şi,...

Rugăciunea și scutul credinței sunt armele unui creștin

Armele cu care trebuie să fie înzestrat ostaşul lui Hristos, care porneşte la lupta cu păcatul sunt următoarele: pe de o parte, sunt simţămintele...

Păstrarea harului

Harul poartă sufletul, precum o mamă îşi poartă pruncul. Când copilul, în loc să se uite după mamă, începe să se uite ştrengăreşte după...

Singur și fără har, nu te poți trezi din somnul păcatului

Prima lucrare în suflet - trezirea - aparţine harului. Păcatul îşi ascunde lanţurile cu care leagă sufletul, iar acesta, orbit fiind, se deprinde cu...

Dorește-ți dobândirea binelui

Din starea celui ce s-a hotărât să meargă pe calea cea îngustă, decurge de la sine nevoia - imperioasă pentru el - de noi...

Lăstarul firav al unei vieți noi

În ce stare se află sufletul omului care porneşte la luptă, al celui ce şi-a făurit hotărârea neclintită de a trăi aşa cum se...

Harul curăției și doririi binelui

Care este caracterul lăuntric, dispoziţia sufletească a ostaşului care porneşte la bătălie? De la înălţimea la care harul îl înalţă, sufletul - care s-a hotărât...

Traseul lăuntric către schimbarea voinței

Atât începutul, cât şi sfârşitul acestei lucrări aparţin în mod egal lucrării precumpănitoare a harului, doar că în primul caz această lucrare este o...

Libertatea deciziei și teritoriul păcatului

Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva... (Apoc. 3, 20). Păcătosul trezit aude; dar se poate ca cel ce aude încă...

Simțămintele trezite de har ajung până la temelia inimii

Prima lucrare în suflet - trezirea - aparţine harului. Păcatul îşi ascunde lanţurile cu care leagă sufletul, iar acesta, orbit fiind, se deprinde cu...