Acasă Etichete Sfântul Ioan Gură de Aur

Etichetă: Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții – Iubirea creştină

Iubirea creştină Domnul a spus: „Că unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20)....

Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții – Creşterea copiilor

Creşterea copiilor Vă rog din suflet şi vă implor să aveţi mare grijă de copiii voştri şi să căutaţi mântuirea sufletului lor. Să urmaţi exemplul...

Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții – Căsnicia creştină

Căsnicia creştină Un om înţelept, care a spus multe cuvinte de folos, le-a spus şi pe acestea: „Femeia şi bărbatul să se înţeleagă bine între...

Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții – Întâmpinarea morţii

Întâmpinarea morţii Multe lucruri vrem să le aflăm şi să le înţelegem, dar mai ales vremea când va veni sfârşitul lumii. Apostolul Pavel, pentru a...

Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții – Căile pocăinţei

Căile pocăinţei Eşti păcătos? Nu deznădăjdui! Intră în biserică pentru pocăinţă. Ai păcătuit? Spune-I lui Dumnezeu: „Am păcătuit!”. E chiar atât de greu să-ţi mărturiseşti...

Fericirea Raiului

Fericirea raiului Dacă ai fi chemat să te faci împărat şi, pentru a ajunge în oraşul în care s-ar săvârşi încoronarea ta, ai fi nevoit...

Chinurile iadului

Chinurile iadului Plăcerea păcatului este ca o umbră şi ca un vis. Se stinge înainte ca omul să guste bine din ea. Însă pedepsele care...

Fiarele sălbatice ale patimilor

Fiarele sălbatice ale patimilor Cât de îngust la minte este omul acela care, văzând cum casa lui stă gata să se prăbuşească, în loc s-o...

Roadele necazurilor

Roadele necazurilor Multă sudoare varsă ţăranul pentru a-şi cultiva ogorul - pregăteşte boii, ară, seamănă, înfruntă greutăţile iernii, sapă şanţuri adânci pentru ca apa prisositoare...

Voile lui Dumnezeu

Voile lui Dumnezeu Sfânta Mănăstire Paraclitu Apostolul Pavel, care a cunoscut atâtea taine negrăite şi a urcat până la al treilea cer, în vreme ce cerceta...

Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții

Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții. Arhiepiscopul Constantinopolului, Sfântul Ioan I, care pentru nespusa lui iscusință oratorică a rămas cunoscut în istorie cu prenumele „Gură...

Sfântul Ioan Gură de Aur – Cuvânt la Tăierea cinstitului cap...

Sfântul Ioan Gură de Aur - Cuvânt la Tăierea cinstitului cap al Sfântului Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos Precum un bărbat iubitor...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Din iubire se naşte virtutea şi...

Dacă noi suntem virtuoşi, iubirea nu dispare. Pentru că din iubire se naşte virtutea, şi virtutea din iubire. Şi am să vă spun în...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Datoria iubirii niciodată nu este achitată

Iubirea se face din cinste, exact aşa cum şi cinstea se face din iubire (din Omilia 23 la Epistola către Romani). Măsura iubirii este aceea...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea le rabdă pe toate

Nu le este îndeajuns celor ce iubesc să fie legaţi între ei numai sufleteşte, nici nu le foloseşte ca mângâiere, ci este nevoie şi...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Cât de mult se înmulţeşte iubirea!

Iubirea este rădăcina, izvorul şi maica tuturor bunătăţilor. Pentru că, într-adevăr, ca rădăcină face să răsară nenumărate mlădiţe ale virtuţii, ca izvor scoate multă...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea fără de făţărnicie

„Iubire fără de făţărnicie", zice Apostolul Pavel. Dacă ai astfel de iubire, nu-ţi vei da seama de cheltuiala banilor, nici de truda trupurilor, nici...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Această iubire comună şi lumească

Să nu-mi vorbeşti despre iubirea comună şi lumească, poate este mai mult boală decât iubire, ci vorbeşte-mi despre aceasta pe care o trăieşte Pavel,...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Nu este puţin lucru să te...

Ce ar putea să egaleze iubirea care-i înconjoară pe profeţi şi întreaga lege, şi fără de care nici credinţa, nici cunoaşterea, nici înţelegerea tainelor,...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Pe omul generos îl caracterizează izbânzile...

De obicei, pe omul generos nu-l caracterizează atât de mult darurile care i se dau de către Dumnezeu, cât îl caracterizează izbânzile eforturilor lui....

Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea este mama tuturor bunătăţilor

Iubirea este cunoaşterea ucenicilor, aceasta este cea care întreţine virtutea. De aceea, şi Pavel spune atâtea despre aceasta, fiind curat ucenic al lui Hristos...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Răutatea distruge şi face ca neamul...

Aşa cum pe cele mari Dumnezeu nu le-a dăruit pe toate tuturor, ci unora aceasta, altora cealaltă, aşa a făcut şi cu cele de...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Dumnezeu ar fi putut să-i hrănească...

Dumnezeu ar fi putut să-i hrănească pe săraci şi fără milostenia noastră, dar pentru a ne uni cu iubirea şi pentru a avea mai...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Nimic nu este egal cu iubirea

Nimic nu este egal cu iubirea. „Cel mai mare lucru dintre toate este iubirea" (I Corinteni 13, 13), zice. Astăzi, însă, iubirea se află...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Despre iubire ca poruncă a lui...

Hristos zice să-L iubim pe Dumnezeu „din toată inima noastră", pe aproapele la fel „ca pe noi înşine", lucru care este egal cu „din...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Despre bunătatea lui Dumnezeu

De ce a iubit Dumnezeu lumea? Pentru nici un alt motiv decât acela că este bun (din Omilia a 27-a la Evanghelia după Ioan). Se...

Recomandare de lectură: “Sfântul Ioan Gură de Aur – Texte alese”

Sfântul Ioan Gură de Aur, cunoscut şi ca Ioan de Antiohia sau Ioan Hrisostom, este sfânt, tată şi ierarh al Bisericii Ortodoxe. Sfântul Ioan...

Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer

Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă şi mare, care covârşeşte mintea omenească, şi vrednică de marea bunătate a Aceluia ce a aşezat-o,...

Rastignirea lui Iisus este Sfanta voie a Tatalui Ceresc

Declaratia de iubire a bunului Dumnezeu catre noi  Declaratia de iubire- Şi cum răspundem noi la Declaraţia de iubire a Bunului Dumnezeu faţă de noi,...

Hristos a preschimbat fața rea a morții

Hristos, Biruitorul mortii  Hristos- Cu toată această fină tâlcuire a rostului morţii, Părinţii şi întreaga Tradiţie o socotesc un rău până ce n-a venit Hristos...

Sfântul Ioan Gură de Aur – Cuvânt către cei ce au lăsat...

Biserica, Mama noastra Biserica- "Acestea sunt de suferit?Acestea sunt de răbdat?Pe voi înşivă voiesc să vă pun judecători asupra voastră. Aşa şi Dumnezeu a făcut...

Atitudinea față de „cei mici”

Atitudinea pro- Hristos  Atitudinea- În finalul capitolului al nouălea din Evanghelia după Marcu se arată că orice serviciu care se face pentru lucrarea dumnezeiască de...

Despre desfătarea celor viitoare şi despre nimicnicia celor de acum

Mare e căldura şi împovărătoare arşiţa  Căldura și arșița- dar căldura n-a topit râvna voastră, iar arşiţa n-a veştejit dorul vostru de ascultarea predicii. Aşa...

”Mare bine este când nu mustri pe cineva în fata mulţimii!”

Mustrarea Mustrarea și laudele care îi fac pe creștini mai râvnitori Mustrarea -Aţi auzit cum am lăudat puterea rugăciunii, cum i-am mustrat pe cei care se...

Cuvintele blânde uşurează suferinţa sufletului

Este bine ca cel cuprins de tristeţe să nu se închidă în sine, ceea ce-ar duce la sporirea bolii, ci să iasă din starea...

Taina Cincizecimii în Sfânta Liturghie

Taina Cincizecimii și Biserica Taina Cincizecimii -Acum aş dori să aruncăm o privire asupra altor aspecte ale înfăptuirii tainei Cincizecimii în Sfânta Euharistie. Ceea ce...

„Oamenii cugetă la cele spuse de Scriptură”

Când mă uit la sărăcia minţii mele, preget şi şovăi să vorbesc înaintea unui popor atât de numeros; dar când văd râvna şi nesaţul...