Acasă Etichete Sfântul Teofan Zăvorâtul

Etichetă: Sfântul Teofan Zăvorâtul

Sfântul Teofan Zăvorâtul – Sfințească-se întru toți numele lui Dumnezeu!

Întocmirea Sfintei Biserici. Pietre pentru  Sfânta Biserică. Tu faci parte dintre aceste pietre. Virtuţile care deschid intrarea în Biserica lui Dumnezeu. Suntem meniţi să intrăm în...

Sfântul Teofan Zăvorâtul – Feriți-vă de necredinţă şi de păcat

Iată cum zugrăveşte Sfântul Herma prima sa vedenie. „În tinereţe, spune el, cunoşteam o fe­cioară frumoasă, pe care o şi iubeam ca pe o...

Recomandare de lectură: “Ştiinţa rugăciunii”, Sfântul Teofan Zăvorâtul

Cât de felurite sunt căile pe care Domnul duce la desăvârşirea creştină sufletele ce îi sunt devo­tate! Pe unul îl duce prin necazuri, iar pe...

Lacrimile

Lacrimi de har  Lacrimi- Există lacrimi care vin de la slăbiciunea inimii, de la un caracter foarte moale, de la durere; unii le întărâtă singuri,...

Ce înseamnă „a lumina mintea”?

Educatorii, cei ce lumineaza mintea Educatorii- Ce vor educatorii? Să lumineze mintea şi să educe inima elevilor. Dar unde sunt bazele trainice şi mijloacele eficace...

Cum se desfăşoară viața duhovnicească

Harul Dumnezeiesc ne face sa ne vedem pacatele Harul dumnezeiesc- Când omul este dedat patimilor, el nu le vede în sine însuşi şi nu se...

Purtarea crucii

Nevoinţa luptei  Nevoinţa-În mijlocul Păresimilor, Sfânta Biserică înfăţişează cinstirii şi închinării noastre crucea Domnului. Ce vrea ea să insufle prin asta? Iată ce: „Ia seama",...

„Ce să mă mai lupt cu păcatul!”

Scularea din cădere  Scularea din cădere- Milostiv este Domnul nostru faţă de toţi păcătoşii. El a făgăduit cu jurământ: Nu voiesc moartea păcătosului, ci să...

Taina propăşirii

O persoană plină de râvnă pentru propăşirea poporului mi-a spus despre sine lucrul următor: „Mi s-a făcut milă de poporul din jurul meu, şi...

Îndreptarea de sine

Inima noastră trebuie să fie a Domnului Inima noastră-  Ştim cu toţii că inima noastră se cade să fie numai a Domnului şi că trebuie...

Nu trâmbiţa înaintea ta!

Sunetul trâmbiţei este scos de o putere străină nouă Nu trâmbiţa înaintea ta!, a poruncit Domnul (Mt. 6,2) - şi totuşi, aproape toţi trâmbiţează sau,...

Simţământul credinţei

Domnul, Care ţine toate în dreapta Sa, ţine şi orice suflet Simtamantul credintei- Prin ce răspunde sufletul la asta? Prin mărturisirea de netăgăduit a faptului...

Contemplaţia şi făptuirea

  Contemplatia si faptuirea sunt lucruri placute lui Dumnezeu Contemplatia- Orice lucru are o latură văzută şi una nevăzută, una făptuitoare şi una contemplativă. Potrivit învăţăturii...

„Să ne mirăm nu de faptul că vin necazuri, ci că...

Prin multe necazuri se cade nouă a intra întru Împărăţia lui Dumnezeu (Fapte 14, 22). Ce lucru uimitor! Dacă lumea a fost zidită potrivit cu...

Logica evenimentelor

Media vehiculează termenul de Logica evenimentelor  Media- Foarte ades citim şi auzim expresia „logica evenimentelor". Prin asta oamenii vor, pare-se, să exprime o necesitate imperioasă...

Credinţa şi cunoaşterea

Cunoaşterea și puterea de pătrundere prin credință  Cunoașterea- se spune, este limpede, iar credinţa... cam întunecoasă. În practică însă, lucrurile stau altfel: pentru credinţă totul...

Credinţa naturală

Credința naturală duce la unire nedespărțită a inimii cu Hristos Domnul Iisus Hristos le-a spus iudeilor: De ar fi fost Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi fi...

„Nimeni nu vine la Tatăl, fară numai prin Mine”

Schimbarea lăuntrică nu  se poate săvârși din concepții, ci din ritual Ritual- După cuvintele acestea, e de mirare cum poate să îi mai vină omului...

Ce-i poate da viaţă omului?

De câţi ani nu auzim Evanghelia, şi mângâietoarele ei cuvinte ne tot trec pe deasupra capului... Poate va da Dumnezeu, în cele din urmă,...

Setea şi izvoarele

Auzim în Biserică cuvânt de la fața Domnului: Cela ce însetează, să vină la Mine şi să bea (In. 7, 37). Câţi dintre cei...

Tulburarea şi pacea sufletului

De ce sufletul care trăieşte în păcat n-are statornicie, ci se tot clatină?  Fiindcă îşi pierde punctul de sprijin. Punctul de sprijin i-l dau frica...

Bucuria vieţii

Bucurie a vieţii!... Ce bucurie să te întâlnească omul la cineva! Tu eşti un oaspete ceresc pe acest pământ al necazurilor. Şi totuşi, apostolul...

Destinele lumii

Când în  Apocalipsă a fost înfăţișată cartea destinelor, pecetluită cu şapte peceţi, s-a auzit glas: Cine este vrednic a  dechide cartea şi a dezlega...

Înnoirea lumii

Arătându-Se apostolilor după învierea Sa, Domnul a zis că I s-a dat toată stăpânirea în cer şi pe pământ (Mt. 28. 18). Aşadar, principiile...

Stau şi cuget…

Ce mult înseamnă gândul grijuliu, priveghetor şi cu luare-aminte! El îl  pune pe om în rânduială atât pe dinlăuntru, cât şi pe dinafară şi...

Să nu vă speriaţi !

Ce să facem pentru a ne învrednici de har sau cu ce poate fi asemuită împărăţia lui Dumnezeu? Vă voi aminti o istorisire evanghelică aducătoare...

Tihna noastră este o tihnă mincinoasă

Este, oare, desăvârşită întoarcerea noastră? În Evanghelie se vorbeşte despre un tânăr bogat, care căuta mântuirea şi nu era în stare să o găsească (Mt....

Iubirea de sine – maica tuturor relelor

"Oricine voieşte să urmeze Mie, să se lepede de sine, să-şi ia cruce şi să vină după Mine" (Matei 16, 24; Marcu 8, 34). Cea...

De unde vin gândurile rele?

„Din inimă ies gândurile rele”. Dar de unde vin ele în inimă? Rădăcina lor e în păcatul care trăieşte în noi, iar deosebirea, înmulţirea şi...

Ce să facem acum?

Se povesteşte că un oarecare bătrân duhovnicesc, părăsind lumea, s-a retras în locuri pustii, dar nu şi-a clădit chilie, ci se muta din loc...

Omorârea de sine

Om în adevăratul înțeles al cuvântului  este în noi ceea ce este împodobit cu desăvârșirile cele după asemănarea lui Dumnezeu, iar toate adaosurile străine...

A face milostenie înseamnă a semăna

Despre îndatorirea de a ajuta nevoiașilor ce a mai fi  de spus? Toți o conștientizează, și fiecare poartă în sine un mijlocitor pentru nevoiași –...

Viaţa creştină seamănă cu suişul la deal

Creştinismul nu este o învăţătură fără sfârşit. Învăţătura aceasta e, ca atare, scurtă, însă viaţa după dreptarul acestei învăţături nu are sfârşit. Aşa e...

Necesitatea statorniciei în viaţa duhovnicească

Pe cel care n-a început rânduiala vieţii duhovniceşti nu-l zdruncină neumblarea după această rânduială, debandada lăuntrică - dar cine a început-o şi se lasă...

Cum ascultă Sfinții rugăciunile noastre

Probabil că ai auzit oameni întrebându-se despre felul în care aud Sfinții rugăciunile noastre și poate că tu însăți te-ai întrebat același lucru. Pentru...

Trebuie să ne schimbăm pe noi înșine, nu pe alții

Osândirea atrage asupra omului o judecată aspră. În loc să ne osândim aproapele trebuie să ne rugăm pentru el. „Mă las furată de discuții și...

O nouă făptură în Hristos prin Sfântul Botez. Botezul pruncilor

„Dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă” învaţă Apostolul (II Corinteni 5, 17). Creştinul devine această făptură nouă prin Botez. Din cristelniţă omul...