Acasă Etichete Sine

Etichetă: sine

Eul este simţire sau gândire – emoţie sau reflexie?

Unul dintre psihologii umanişti, C. E. Moustakas, con­sidera într-o lucrare dedicată Eul-ui că „este mai uşor să simţi Eul, decât să-l defineşti". Şi totuşi...

Culegere filocalică – Patimile, bolile sufletului

  Pricina oricărei răutăţi este slava deşartă şi plăcerea. Acela care nu la va urî pe acestea nu va birui nici o patimă. Rădăcina tuturor răutăţilor...

Ecumenismul anthropologic şi pnevmatologic

Ecumenismul teologiei Părintelui Stăniloae nu poate fi înţeles fară antropologia sa dogmatică. Trăsătura universalistă a antropologiei sale constă în definirea omului în sine ca...

Ecumenismul darului divin

Părintele Stăniloae a fost un teolog ecumenic autentic şi din cauza faptului că el s-a înţeles pe sine însuşi, existenţa şi activitatea sa teologică...

Ecumenismul ca drum al crucii şi drum spre înviere

Crucea este simbolul jertfei de sine, condiţia sine qua non a progresului pe drumul umanizării şi eliberării de păcat. Stăniloae uneşte în teologia sa în...

Ce ne puteţi spune despre mânie?

Mânia e o boală a sufletului, o boală sufletească. În acelaşi timp, însă, ea e consecinţa altei boli mai grave, să spunem aşa, a...

Mândria

Mândria e închidere faţă de Dumnezeu, e suficienţă de sine şi, ca atare, pricină de sărăcire a existenţei. Nimeni şi nimic nu poa te...

Cine-şi face griji pentru sine însuşi, acela nu se poate preda...

Dar sufletul smerit se predă voii lui Dumnezeu şi vieţuieşte înaintea Lui cu frică şi iubire: cu frică, ca să nu întristeze cu nimic...

Cuviosul Antonie de la Optina despre răbdarea necazurilor

În orice necaz, şi în boală, şi în sărăcie, şi în strâmtorare, şi în nepricepere, şi în toate neplăcerile e mai bine să gândiţi...

Demnitatea eshatologică a omului ca fundament al unui etos al păcii,...

A fi creştin înseamnă a fi părtaş la darurile lui Hristos, în special la darul învierii, cum spunea Părintele Teofil Pârâianu. Creştinul ortodox are...

Invenţii care au schimbat lumea secolului al XIX-lea – Calea ferată...

Calea ferată a fost inventată de George Stephenson (1781-1848) în 1825. Locomotiva cu aburi, vehiculul care mergea pe şine, a fost inventată de Richard...

Clericul nu se propovăduieşte pe sine

Clericul nu se propovăduieşte pe sine ci pe Iisus Hristos. El nu doar că poate, dar este şi obligat să înveţe, nu doar din...

Pericolul amăgirii de sine

Aceste aşteptări exagerate la adresa clericului, prin care i se pretinde acestuia o desăvârşire supraomenească, pot constitui pentru el o povara peste puterile şi...

„Puiul” necurat

Sfântul Maxim Mărturisitorul numeşte iubirea de sine „primul pui al diavolului”. Ba e cealaltă parte din piedica a doua ce ne-o stârneşte potrivnicul în...

Înălţarea de sine

Alt vlăstar putred al iubirii de sine este înălţarea de sine. Şi aceasta ne îndeamnă să ne înălţăm cu mintea şi cu inima pentru...

Cruţarea de sine

Această prea blestemată patimă a cruţării de sine pururea strigă către noi, asemenea lui Petru altădată: "Cruţă-te pe tine omule, să nu-ţi fie ţie...

Iubirea de sine – maica tuturor relelor

"Oricine voieşte să urmeze Mie, să se lepede de sine, să-şi ia cruce şi să vină după Mine" (Matei 16, 24; Marcu 8, 34). Cea...

Cel ce nu se cunoaşte pe sine este cu totul lipsit...

Sfântul Isaac Şirul, cunoscând marele folos duhovnicesc care îi vine omului din cunoaşterea de sine, zice: "Fericit este omul care si-a cunoscut neputinţa sa....

Cel ce s-a cunoscut pe sine a intrat în locul cel...

 "Celui ce se cunoaşte pe sine, i se dă cunoştinţa tuturor. Căci a se cunoaşte pe sine este împlinirea tuturor cunoştinţelor" (Sfântul Isaac Şirul,...

”Este foarte important, aproape divin, să înveţi să te rogi pentru...

- Dacă ne rugăm pentru cineva care e departe ca să nu ne uite, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea? - Este foarte important să te rogi...

Lumea iubește tot mai mult, dar doar pe sine

Iubirea exagerată de sine, cultul pronunțat pentru propria personalitate și sentimentul că totul ni se cuvine sunt câteva dintre aspectele care caracterizează „epidemia de...

Trebuie să suferim nedesăvârşirea altuia

Ceea ce omul nu poate îndrepta în sine însuşi sau în alţii, trebuie să le sufere cu răbdare, până ce Dumnezeu porunceşte altfel. Cugetă că...